Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană stinge lumina. Proiectul Timișoara 2021 confiscat

Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană stinge lumina. Proiectul Timișoara 2021 confiscat

Titlul de Capitală Culturală Europeană primit de Timișoara este o șansă uriașă pentru oraș. Timișoara ar trebui să devină atractivă, un oraș magnet pentru turiști și tinerii profesioniști deopotrivă.

Chiar în dosarul de candidatură acest scop era explicit prezentat:

Asumându-și această candidatură, Timișoara dorește să devină un oraș în care excelența culturală le conferă încredere de sine cetățenilor săi și puterea de a provoca schimbări prin participare și implicare.

USR Timișoara a atras în mod repetat atenția asupra faptului că Asociația una își asumă și alta face: nu își respectă statutul, promisiunile și membrii, refuza un dialog real cu orașul pe care îl reprezintă și cu membrii marcanți ai vieții culturale din cetate, cu care este într-un conflict contraproductiv.

Mult după termenul stabilit de statut – 7 aprilie – Asociația convoacă, în sfârșit, Adunarea Generală a Asociaților (AGA), în 26.11.2018. Ordinea de zi nu include, din păcate, problematica validării/invalidării celor peste 80 de cereri de adeziune depuse pentru intrarea în Asociație. De ce fac asta? Deoarece conducerea Asociației dorește mai întâi modificarea statutului, pentru a putea ulterior bloca intrarea în Asociație a persoanelor indezirabile. Asta în ciuda faptului ca AGA, conform celor declarate public, tocmai din acest motiv a fost amânată, pentru a se putea procesa numărul mare de cereri și pentru a aștepta pe toată lumea care dorește să intre în Asociație.

Schimbările propuse în noul statut, prin care se dorește impunerea abuzivă a controlului asupra celor ce intră și rămân în Asociație, sunt o dovada clară de rea credință, de intenția de a confisca Asociația și implicit de a controla cheltuirea unor importante sume de bani publici.

Ce probleme sunt în noul statut al Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană

Bariere la intrarea în Asociație și dorința de control sunt evidente din următoarele prevederi abuzive, dacă nu chiar ilegale:

ART. 5.23 Consiliul Director are următoarele atribuții:

LIT.L). analizează cererile de adeziune depuse și decide cu privire la aprobarea de principiu a acestora. Supune spre aprobare cererile de adeziune trimise către Adunarea generală. Oricare dintre membrii Consiliului Director, cu ocazia analizei cererilor de adeziune, poate sa își exprime dreptul de veto decisiv în aprobarea sau respingerea de principiu a cererii de adeziune primită;

Prevederea lasă loc unor discriminări absolute, pur subiective, în absența unor criterii și/sau situații în care un astfel de drept de veto decisiv de respingere s-ar putea aplica.

ART. 7.1 Drepturile membrilor asociați

LIT.F). să refuze primirea de noi membri în Asociație, Adunarea Generala și Consiliul Director fiind ținuți de acest vot decisiv, oricare ar fi numărul membrilor care își exprima opțiunea de refuz în cadrul Adunării Generale;

Nu doar ca nu exista criterii și situații în care s-ar aplica refuzul de a primi pe cineva, dar oricare dintre membri va avea aceasta putere de a refuza pe oricine dorește, aceasta putere de a refuza fiind deasupra de Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director. S-ar putea prevedea, eventual, o majoritate calificata de 2/3 din AGA, dacă se considera ca doar 1/2 din AGA nu este suficient. În fond, este vorba de restrângerea drepturilor unor persoane fizice sau juridice. Mai departe, decizia arbitrară a unei persoane numite în Consiliul Director sau a unui simplu membru de a refuza intrarea unui nou membru poate conduce la acțiuni din partea membrului respins astfel arbitrar.

Constatăm și minimizarea puterii de intervenție în decizii a Adunării Generale a Asociaților:

ART. 5.4 Adunarea Generala ordinară sau extraordinară poate fi convocată de decizia Consiliului Director […]

Așadar simplii membri nu pot convoca Adunarea Generală a Asociaților, doar Consiliul Director are această putere. În plus, termenul de 7 aprilie (nerespectat până acum) a fost eliminat.

Considerăm că Adunarea Generală a Asociaților ar trebui să poată fi convocata și la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor. Legea nu prevede, dar e o clauza uzuală, altfel AGA ajungând să depindă doar de Consiliul Director.

ART. 5.7 Propunerile de completare / modificare a ordinii de zi pot fi efectuate de membri asociați reprezentând cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor înscriși la data întrunirii AGA.

Prevedere extrem de prohibitivă și nejustificată. Practic stabilirea ordinii de zi stă doar în puterea Consiliului Director.

Este stânjenitor ca în orașul Revoluției și al libertății, o Asociație care și-a asumat un proiect bazat pe participare și implicare dorește statuarea bunului plac și a arbitrarului în ceea ce privește acceptarea membrilor și ignoră cutumele democratice. Lipsa de transparență, opacizarea și dorința de control trezesc suspiciuni de rea voință, incompetență sau chiar de corupție. Aceste practici trebuie să înceteze.

USR îi cere Asociației să respecte dosarul de candidatură. Să aibă reguli de funcționare democratice, să dea dovadă de transparență și de respect pentru cetățenii pe care îi reprezintă și din ai căror bani își finanțează mare parte din proiectele culturale. Ceea ce se întâmplă acum este absolut inacceptabil și riscă să distrugă tot potențialul de dezvoltare ce vine odată cu acest proiect.

Mihaela Paula Rusu,
Membru în Biroul Local al USR Timișoara

Ruben Lațcău,
Vicepreședinte USR Timișoara