Inițiativă USR pentru eliberarea mai rapidă a drumurilor de mașinile abandonate

Inițiativă USR pentru eliberarea mai rapidă a drumurilor de mașinile abandonate

Senatorul USR Timiș, Nicu Fălcoi, a depus la Parlament o inițativă legislativă care va permite degajarea mai rapidă a drumurilor și parcărilor publice de mașinile abandonate de proprietarii lor. Vrem să ușurăm ridicarea acestor vehicule de pe spațiul public.

Până acum procedura de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate a fost extrem de dificilă și de lentă, ceea ce a însemnat că am fost nevoiți să tolerăm o mulțime de epave care doar țineau locurile de parcare ocupate și ne urâțeau cartierele. 

Ce schimbări vrea USR să aducă Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate

În primul rând, propunem scurtarea de la un an la șase luni a perioadei în care aceste vehicule pot sta în parcările publice și modificăm definiția termenului vehicule fără stăpân, așa încât ea să includă și vehiculele înmatriculate în străinătate care până acum nu puteau fi ridicate, fiindcă n-aveau numere de înmatriculare românești.

În plus, refuzul proprietarului de a-și ridica vehiculul va putea fi sancționat, ceea ce îi va face pe mulți să-și ridice rablele de pe străzi.

Cum e acum Legea 421/2002 Cum vrea USR să o schimbe
Articolul 2: În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni se definesc astfel:
a) vehicul fără stăpân – vehiculul de orice categorie, fără placuta de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, stationat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut; a) vehicul fara stapan – vehiculul de orice categoric, fara placuta de inmatriculare sau alte
marcaje oficiale, ori înmatriculat in strainătate, staționat pe domeniul public sau privat al
statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, de cel putin 6 luni, al carui proprietar sau
detinator legal este necunoscut;
b) vehicul abandonat – vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puţin un an, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă exista indicii temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenţia neechivoca a proprietarului sau a deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului. b) vehicul abandonat – vehiculul de orice categoric, aflat pe domeniul public sau privat al
statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni, al carui proprietar sau
detinator legal este cunoscut, însa exista indicii temeinice că acesta nu corespunde
circulației pe drumurile publice, conform rigorilor impuse de lege.

Inițiativa prevede obligația autorităților să înmâneze sau, în cazuri excepționale, să afișeze la adresa de domiciliu a proprietarului somația de plată, în timp ce proprietarul are la dispoziție 5 zile de la primirea somației pentru a depune dovada achitării taxelor auto, amenzilor și a efectuării ITP-ului de către proprietar/deținătorul legal.

Cum e acum Legea 421/2002 Cum vrea USR să o schimbe

(1) Restituirea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se face […] dacă persoana care reclama vehiculul face dovada:

a) calităţii de proprietar sau deţinător legal al acestuia;

b) achitării tuturor taxelor şi impozitelor prevăzute de lege;

c) achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculului;

d) plăţii la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcari.

(1) Restituirea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se face […] dacă persoana care reclamă/revendică vehiculul face dovada:

a) calităţii de proprietar sau deţinător legal al acestuia;

b) achitării tuturor taxelor, impozitelor și amenzilor prevăzute de lege;

c) achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculului;

d) plăţii la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcari.

e) ca vehiculul corespunde circulatiei pe drumurile publice conform rigorilor impuse
de lege, avand ITP-ul la zi.

„Nu mai putem sta cu mii și mii de mașini abandonate pe drumurile publice. Dincolo de aspectele de ordin estetic, vehiculele abandonate ocupă zonele verzi sau spațiu de parcare și sunt adevărate focare de infecție.” spune senatorul USR, Nicu Fălcoi.

Masina fara stapan Timisoara
Timișoara, zona Mehala

Doar în București se află aproximativ 3 000 de mașini abandonate identificate, dar încă neridicate de autorități. Și în Timișoara, conform autorităților locale, existau 236 fără stăpân sau abandonate, iar poliția locală are încă peste 700 de sesizări în lucru privind rablele părăsite de pe străzile orașului.

Totuși, dat fiind numărul mare de etape pe care autoritățile sunt obligate să le parcurgă, se ajunge ca ridicarea unui singur vehicul să dureze până la 4 luni.

Există foarte multe goluri în legislația noastră, iar aceste probleme ar putea fi acoperite dacă ar exista voință politică. Din păcate, actualul parlament a fost mai preocupat de problemele penalilor decât de nevoile votanților. 

USR continuă lupta pentru măsuri de bun simț, care să ne facă tuturor viața mai ușoară.