O administrație profesionistă, curată și digitalizată

O administrație profesionistă, curată și digitalizată program USR PLUS

Depolitizarea administrației, angajarea pe competențe, eficientizarea resursei umane

 • Aplicarea politicii Fără penali în administrația județeană: nu vom promova în cadrul administrației publice județene cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.
 • Depolitizarea aparatului administrativ al Consiliului Județean Timiș, a instituțiilor și a serviciilor subordonate Consiliului Județean Timiș.
 • Eliberarea resurselor publice de sub influența găștilor de interese astfel încât aceste resurse să fie valorificate în întregime în interesul cetățenilor (instituții, achiziții publice, investiții, funcții publice etc).
 • Administrație profesionistă: aplicarea de standarde înalte cu privire la condițiile de recrutare și promovare a angajaților din aparatul administrativ pe criterii obiective de performanță. Transparență totală în organizarea concursurilor de angajare, utilizarea de expertiză independentă pentru comisiile de concurs.
 • În ceea ce privește cultura organizațională, avem în vedere direcția orientării spre agilitate, deschidere spre idei din exterior și promovarea parteneriatului. Aceste măsuri pot fi structurale, de formare profesională continuă, de strategii de evaluare a performanței.

Digitalizarea administrației

 • Crearea la nivel județean a unui set coerent de politici, măsuri și procese de guvernare digitală, inovare și tehnologii noi.
 • Reorganizarea și dezvoltarea tuturor serviciilor publice județene prin digitalizare, eficientizare și transparentizare.
 • Administrație flexibilă, în slujba cetățeanului: administrație prietenoasă cu cetățenii și contribuabilii prin digitalizare extensivă, servicii on-line cât mai dezvoltate, raționalizarea și limitarea drastică a solicitărilor de documente în format fizic către cetățeni.
 • Smart Community prin digitalizarea interacțiunii dintre autoritatea județeană și cetățean: instituțiile publice din subordinea CJT își vor schimba fluxurile interne de lucru astfel încât să acomodeze lucrul cu documentele electronice; cetățeanul îi va putea delega autorității publice obținerea documentelor necesare unei cereri dacă acele documente se află la alte instituții sau autorități publice locale; acces la formulare precompletate, ușor de înțeles de către cetățeni.
 • Crearea unui sistem de management digital al documentelor interne CJT și instituțiilor subordonate astfel încât orice cetățean să poată accesa on-line orice document aflat în posesia autorităților locale (exceptând elementele confidențiale).
 • Vom oferi soluții facile de acces la documente necesare cetățenilor. Primăriile oferă la cerere  documente pe diverse domenii, cum ar fi: amenajarea teritoriului și urbanism, asistență socială, cadastru, economic-fiscal, evidența persoanelor, patrimoniu și multe altele. Există deja o platformă electronică pe care Consiliul Județean Timiș a pus-o la dispoziția administrațiilor locale – primării și consilii locale – pentru a gestiona accesul și interacțiunea cu cetățeanul. Încurajarea utilizării platformei de cât mai multe primării.
 • Vom implementa soluții pentru interoperabilitatea dintre sistemele existente, pentru a reduce duplicarea datelor și a simplifica operațiuni care astăzi sunt fragmentate, necesită multiple interogări de informații și implică etape realizate manual. Vom analiza modele de succes aplicate deja pentru interconectare de servicii publice, cum ar fi cele bazate pe tehnologia X-Road în Estonia, Finlanda și alte țări. Un asemenea model trebuie să ofere posibilitatea de a fi interconectabil și transfrontalier. În cazul în care la nivel național există inițiative similare, ne vom sincroniza și vom participa activ la definirea unei soluții comune, pentru a evita dezvoltarea de sisteme incompatibile.
 • Vom face o analiză pentru a evalua situația în județ pe fiecare indicator DESI (The Digital Economy and Society Index). Rezultatul analizei va pune în evidență prioritățile legate de digitalizare. Apoi, prin măsuri concrete, vom sprijini la nivel județean dezideratului ca România să ajungă în primele 20 de țări europene în clasamentul DESI, pe oricare dintre componentele sale, începând cu 2021.
 • Vom sprijini creșterea conectivității la internet fix și mobil la nivel județean și dezvoltarea infrastructurii pentru tehnologia 5G.
 • Vom încuraja folosirea de standarde deschise (,,open standards”) în infrastructură digitală, ceea ce deschide posibilitatea unei mai bune interoperabilități a sistemelor software existente. Motivație: standardele proprietare leagă un sistem de un anume distribuitor sau de un ecosistem care utilizează acel standard. Un Open Standard care are o largă răspândire și compatibilitate asigură un grad mai mare de independență față de o soluție tehnică particulară, care în timp poate deveni ineficientă ca funcționalitate sau cost.

Avem potențial să fim lideri la nivel regional și chiar național în folosirea tehnologiilor software open source în administrație. Aceasta implică în egală măsură utilizare/customizare de soluții open source existente, dar și publicarea componentelor create de instituții de stat, după modelul de licență open source. Această practică a fost adoptată cu succes de alte guverne sau instituții publice din lume, dovedind că poate genera în final beneficii, luând în calcul și costurile necesare aplicării acestei abordări (instruire personală, consultanță, mentenanță). Exemple de adoptare a acestei strategii întâlnim la nivel european (Comisia Europeană), național (Marea Britanie, Noua Zeelandă, Finlanda, India), dar și la nivel mai restrâns: Municipalitatea Munchen sau Jandarmeria franceză. Vom lua legătura cu unele din aceste instituții pentru a învăța din experiența lor care sunt cele mai bune practici și vom adopta o strategie pe care să o punem în aplicare la nivel județean.

Transparență și eficiența financiară

 • Ordine în finanțele publice locale: evaluarea cheltuielilor actuale în contextul unei probabile crize de resurse financiare, cu raționalizarea cheltuielilor de funcționare pentru administrația județeană și creșterea bugetelor destinate investițiilor publice;
 • Efectuarea unui audit extern extins asupra activităților financiare și juridice din ultimele două mandate ale executivului județean. (Separat față de cel al Curții de Conturi). Unde vor fi constatate nereguli și dacă este cazul, indicii privind săvârșirea unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de cercetare penală competente (DNA, DIICOT sau celelalte parchete).
 • Transparență 100% a cheltuielilor: Consiliul Județean Timiș va prezenta fiecare leu cheltuit pe o platformă de transparență bugetară ușor de înțeles. Cetățenii trebuie să știe ce se întâmplă cu banii lor. Vom analiza și propune mijloace de transparentizare a contractelor de achiziții de bunuri și servicii ale instituțiilor publice locale. Există deja puneri în practică a transparentizării la nivel județean, dar modalitățile curente sunt greu de utilizat. Urmărim implementarea unui pachet de instrumente digitale care pot fi preluate și folosite de toate instituțiile publice.
 • Realizarea, la nivelul județului, a unei Unități de Implementare Proiecte (UIP), cu specialiști pe diverse domenii care să realizeze proiecte pe toate liniile de finanțare deschise atât de către statul român, cât și de către instituțiile Uniunii Europene sau de către alți actori . Acești specialiști vor activa în cadrul UIP și își vor câștiga onorariile direct din proiectele realizate, fără a încărca suplimentar bugetul CJT. Această UIP va informa UAT-urile asupra liniilor de finanțare deschise și le va sprijini pentru accesarea fondurilor.

Inovare în administrație

 • Crearea de către CJT a unei platforme digitale de colaborare deschisă către cetățeni, companii, antreprenori, ONG-uri și instituții. Platforma va cuprinde mai multe secțiuni:

  • permite crearea de comunități în funcție de interese sau de obiective specifice;

  • Proiecte sau activități comunitare – permite comunităților să organizeze activități și proiecte de interes local, cu sau fără implicarea Primăriei;

  • Propuneri și dialog cu consilierii județeni – permite participanților să dialogheze online cu consilierii județeni;

  • Propuneri și dialog cu CJT – permite participanților să facă propuneri și să dialogheze online cu CJT, să își exprime permanent opinia cu privire la acțiunile CJT;

  • Dezbateri publice și sondaje de opinie – pentru proiecte majore, promovate de Consiliul Județean Timiș, de consilieri județeni, de ONG-uri sau de cetățeni etc.

 • Platforma de colaborare va permite totodată interacțiuni în timp real, inclusiv video și audio, crearea de echipe și gestiunea de activități și proiecte.

 • Vom dezvolta o platformă care să ofere în timp real informații despre proiecte și stadiul lor în tot județul. Fiecare companie din subordinea consiliului județean și din fiecare primărie vor fi obligate să raporteze în mod regulat progresul și stadiul acestor proiecte.

 • Împreună cu primăriile din județ, vom dezvolta un portal în care să agregăm date, cum ar fi cele enumerate mai jos (lista nu este exhaustivă), colectate la nivel județean și să le prezentăm într-un mod ușor de accesat, ușor de folosit, astfel:

  • situația implementării în localități a necesităților de bază: apă, canalizare, curent;

  • medici de familie (unde există/unde nu există);

  • școli și grădinițe;

  • transport școlar;

  • abandon școlar;

  • timp de reacție/intervenție pentru salvarea vieților omenești (ambulanță, poliție, pompieri, etc.).

 • Vom încuraja centralizarea prestatorilor de servicii care pot interveni pe o problemă specifică, într-o platformă disponibilă instituțiilor din județ.

 • Vom sprijini crearea unei platforme care să afișeze în mod interconectat date despre infrastructură și energie, despre rețele de apă potabilă și uzată, de gaz, deșeuri, despre transport, despre iluminatul public la nivel de județ.

 • Vom facilita înființarea și operarea de ,,Platforme de Nevoi” la nivel județean:

  • pentru companii: o platformă prin intermediul căreia întreprinderile să-și exprime neajunsurile ce țin de resursa umană și/sau de responsabilitățile jobului. Aici nu este vorba de a posta anunțuri de angajare, ci de a scoate în evidenta ce seturi de capabilități sunt greu de găsit în județ, informație care, agregată, poate fi utilă pentru prioritizarea programelor de instruire sau pentru ajustarea programelor în educație;

  • pentru instituții publice, după modelul medicamente-lipsa.ro, vom crea o platformă, prin intermediul căreia se vor putea face cunoscute lucrurile de care duc lipsă; proiectul vizează școlile, spitalele din județ etc. Cetățenii vor putea semnala aceste lipsuri și astfel autoritățile județene pot interveni, în cazul în care instituția vizată nu o face.

 • Construirea unei platforme integrate digitale care să cuprindă datele, informațiile și statisticile actualizate cu privire la economia și industria județului Timiș.

 • Vom susține dezvoltarea/integrarea de aplicații accesibile pe telefoane mobile pentru a ajuta cetățenii să-și planifice și să efectueze deplasarea cu mijloace de transport în comun județean. Există unele aplicații care ofere informații de bază despre mijloace de transport, cum ar fi locația lor în timp real, dar sunt inexacte. Există de asemenea aplicații pentru achiziționarea de bilete (de exemplu în Timișoara). Ceea ce lipsește este o integrare a acestor funcționalități și extinderea acoperirii și dincolo de orașele mari. Precizăm că vom lua în considerare, printre altele, și integrarea cu aplicații existente cum ar fi Google Maps care au deja funcționalități dedicate pentru planificarea călătoriilor.

Infrastructură

 • Dacă privim apoi înspre starea comunităților noastre locale, pe care am cunoscut-o în mod direct, în timpul deselor deplasări prin județ, rezultă foarte clar că una dintre prioritățile județului rămâne extinderea și modernizarea infrastructurii serviciilor de utilități publice, în special apă-canal, extinderea rețelei de apă potabilă și de gaze naturale la nivelul fiecărei UAT (obiectiv pe care intenționăm să ni-l asumăm până la finalul mandatului nostru).

Digitalizarea industriei și agriculturii

 • În colaborare cu industria și mediul academic, vom susține înființarea a cel puțin unui Digital Innovation Hub (DIH), în concordanță cu obiectivele europene, conectate la rețeaua europeană de hub-uri de inovație digitală, pentru dinamizarea și fluidizarea inovării în industrie. Aceste Hub-uri vor oferi IMM-urilor și start-up-urilor facilități și echipament pentru testarea ideilor, prototipurilor, algoritmilor, pentru produse inovatoare și bazate pe tehnologii noi în industrii cheie. De asemenea, vor oferi expertiză tehnică, consiliere în privința accesului la finanțări și facilitarea parteneriatelor europene și a legăturii cu industria. În acest moment, în Romania există trei asemenea DIH complet funcționale la BucureștiSibiu și Piatra Neamț, plus alte câteva în restul teritoriului în stări intermediare de evoluție (clasificare făcută de comisia europeană). În zona de vest a țării există un singur potențial DIH găzduit de Universitatea de Vest din Timișoara.
 • Vom încuraja crearea unei nișe de inovare, de testare a producției de software și de componente digitale pentru automobile, având în vedere atât faptul că tehnologia digitală reprezintă o pondere din ce în ce mai mare din preț, cât și faptul că industria auto are o contribuție importantă la produsul intern brut al României și o pondere importantă în cadrul județului Timiș.
 • Vom crea un fond tehnologic agricol, care să susțină dezvoltarea agriculturii prin inovație tehnologică, alături de o regiune agricolă complet digitalizată prin măsuri specifice care să permită testarea și prototiparea soluțiilor digitale în agricultură.

Protecția animalelor

Modificările care vor fi introduse prin Ordonanță de Urgență pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, pune în sarcina Consiliilor județene instituirea obligaţiei de a asigura cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost. În consecință, ne propunem următoarele:

 • Înființarea, în subordinea CJ Timiș, a unui serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân; Accentul va fi pus pe sterilizarea câinilor și a pisicilor fără stăpân, găzduirea animalelor în condiții corespunzătoare, campanii de adopții naționale și internaționale, în colaborare cu ONG-uri de profil. Serviciul va avea o pagină de Facebook și va posta o fotografie cu câinele adus în adăpost, chiar în ziua intrării.
 • Elaborarea unui proiect de HCJ privind campaniile de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu stăpân, prioritate având persoanele defavorizate și cele cu venituri reduse.
 • Serviciul, în colaborare cu ONG-uri partenere și/sau cu echipe de voluntari, va desfășura în rândul populației și în școli campanii de informare privind beneficiile sterilizării animalelor fără pedigree.

Vezi aici întregul program de Guvernare Județeană al USR PLUS Timiș.