Amenajare și planificare teritorială

Amenajare și planificare teritorială USR PLUS Program

Având în vedere că Planul de Amenajare Teritorială Județeană (PATJ) trasează doar direcții cu caracter general și nu prevede strategii concrete pentru Unitățile Administrative Teritoriale (primării) se impune detalierea planului cu documentații de scalare teritorială de tip Plan Urbanistic Zonal director. Aceste planuri pot fi inițiate prin concursuri organizate de către Consiliul Județean.

 • Standarde de urbanism: adoptarea documentațiilor și planurilor de urbanism cu respectarea condițiilor esențiale pentru calitatea vieții (acces la utilități, spatii comunitare şi de recreere, servicii educaționale, culturale, medicale, mobilitate), în special în localitățile din zona Metropolitană care sunt singurele cu o creștere semnificativă a populației.
 • Participare publică:

  • Consultarea populației prin organizarea de întâlnirii cu cetățenii pe toate temele de interes.
  • Documentele de planificare urbană (Plan Urbanistic Zonal /Plan Urbanistic General), proiecte de investiţii semnificative.
 • Valorile patrimoniale moștenite trebuie să fie asumate ca element definitoriu al mediului construit, fiind elemente definitorii pentru dezvoltarea ulterioară
 • Oamenii din județ trebuie să fie consultați și să participe la deciziile pentru dezvoltarea zonei, după caz, în limitele legii
 • Inventarierea patrimoniului CJ și elaborarea unei strategii de valorificare a activelor (de exemplu Castelul Huniade sau terenul de lângă Hotel Timișoara utilizat ca temporar ca parcare).

Colaborarea UAT-urilor din Zona Metropolitană Timișoara se poate face prin instituția specializată de Administrare și Dezvoltare Intercomunitară (ADI) și presupune următoarele:

 • Corelarea PUG-urilor localităților învecinate – pentru a asigura o tranziție fără cusur în zonele de contact cu Timișoara (corelarea rețelei stradale, a tipului de dezvoltare (de exemplu zonificarea industrială de la periferia Timișoarei poate ajunge în contact cu zonificarea de locuințe din Dumbrăvița, Moșnița sau Giroc).
 • Dezvoltarea unei rețele de transport metropolitan de calitate prin diferite mijloace (autobuze, tren) care să permită descongestionarea șoselelor și implicit fluidizarea mișcării în zona metropolitană prin scăderea timpului de navetă.
 • Planificarea unor rețele de spații verzi la nivel metropolitan care leagă comunitățile între ele și cu zone de agrement mai îndepărtate. Acest deziderat are puterea de a influența amenajarea spațiilor verzi și implicit structura urbană a tuturor localităților vizate, realizarea unor parcuri ample, metropolitane, la zonele de contact între UAT Timișoara și periurban.
 • Finanțarea prin programe europene dedicate zonelor urbane/metropolitane a proiectelor comune ale UAT-urilor precum transport, piste ciclabile, rețele de termoficare, reabilitare termică a fondului construit etc.
 • Realizarea unei viziuni integrate a teritoriului, prin întocmirea unei baze de date multidisciplinare, asociate unei Hărți Electronice Multistrat – Multilayered E-Map:

  • Inventarierea și repertorierea teritoriului. Centralizarea și interelaționarea tuturor informațiilor: Cadastru, Registre, GIS;
  • Cartografierea riguroasă a teritoriului, prin utilizarea de mijloace tehnologice actuale (GIS, radar etc.) pentru completarea „petelor albe”, urmată de identificarea, accesibilizarea și coroborarea bazelor de date deja existente, dar dispersate pe diferite domenii. Întocmirea instrumentului de lucru prin suprapunere și integrare, digitalizarea acestuia și urcarea sa online.

Obiective și direcții de acțiune

Crearea unui sistem digital de evidență/cartare integrat al patrimoniului arhitectural existent pe teritoriul județului Timiș cu scopul de a fi salvate și promovate ușor

 • Cercetarea, cartarea obiectivelor valoroase din cadrul fondului construit al localităților, în vederea identificării unor noi obiective ale patrimoniului de interes local. Efortul trebuie dublat de o abordare holistica multidisciplinara în vederea identificări peisajelor culturale identitare;
 • Constituirea de echipe inter-disciplinare în care să fie implicați – prin programe de voluntariat – și studenți de la facultățile de profil (istorie, arhitectură, construcții, arte plastice, IT), pentru identificarea, restaurarea și conservarea tuturor monumentelor istorice și a tuturor clădirilor de patrimoniu din județul Timiș și elaborarea programelor de cercetare și valorificare a acestora atât în scop cultural, cât și în scop turistic;
 • Concretizarea eforturilor de cartare și inventariere în ghiduri de buna practica diseminate în UAT-uri;
 • Dezvoltarea unei platforme digitale, care să cuprindă totalitatea obiectivelor patrimoniale construite pe teritoriul județului Timiș. Structura platformei ar trebui să cuprindă mai multe clasificări ale obiectivelor arhitecturale, cum ar fi: 
  • Grupa din care fac parte, 
  • Gradul de degradare, informații tehnice, 
  • Funcțiunea monumentului cu posibilitatea de a fi inclus într-un circuit turistic,
  • Tipul monumentului istoric (monument arhitectural, sit arheologic, monument de for, monument memorial/funerar);
 • Crearea unei platforme web care să conțină toate informațiile cu privire la siturile arheologice, monumentele istorice și clădirile de patrimoniu din județul Timiș, accesibilă atât specialiștilor cât și publicului larg. Informațiile oferite de această platformă ar urma să fie date atât în limba română, cât și în mai multe limbi de circulație internațională.
 • Dezvoltarea rețelelor de obiective culturale, conținând monumente, ansambluri de arhitectură și peisaje culturale, în scopul gestionării și valorificării lor în comun. 

Reabilitarea, restaurarea, consolidarea, conservarea și protecția patrimoniului construit cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică

 • Adăugarea de prevederi în documentațiile PUG de reglementări specifice pentru protecția și valorificarea patrimoniului construit din localitățile cu zone istorice şi ansambluri de valoare urbanistică și arhitecturală, precum verificarea/ supravegherea aplicării acestor prevederi.
 • Colaborarea cu Unitatea de Implementare Proiecte, în vederea atragerii finanțărilor nerambursabile, pentru restaurare, reabilitare, consolidare și conservare a patrimoniului arhitectural.
 • Crearea unui centru de consultanță, care să ofere informații pe domenii de specialitate: reabilitare, restaurare, conservare, consolidare etc.
 • Dezvoltarea unui program județean de finanțare integrat, care să vină real în sprijinul proprietarilor de monumente arhitecturale și care să se adreseze tuturor tipurilor de intervenții. 

Reconversia funcțională a unor monumente pentru introducerea acestora în circuitul economic

 • Includerea patrimoniului în cadrul strategiei de dezvoltare a turismului cultural în județ:
 • Crearea de circuite pe domenii de interes – biserici (Bisericile de lemn din Banat – pentru Timiș, zona Făget), vestigii arheologice, epoci istorice – stiluri reprezentative (stil baroc, eclectic, stil secession, cubism sau neo-românesc etc. – Timișoara), ansambluri arhitecturale, conace, case reprezentative zonei etc.;
 • Odată create aceste circuite turistice, pe lângă promovarea patrimoniului moștenit, se va dezvolta și o metodă de monetizare, cu ajutorul căreia se va aduce un venit suplimentar atât pentru întreținerea și dezvoltarea/ reabilitarea a noi puncte de atracție, precum și pentru a crea un venit suplimentar la bugetul local. Circuitele nou create, trebuie integrate în platforma-digitală, propusă anterior;
 • Includerea patrimoniului în cadrul strategiei de dezvoltare a industriilor creative: patrimoniul construit poate să devină resursă de bază ca infrastructură pentru noile industrii creative. Prin refuncționalizare, clădirile monument pot deveni hub-uri pe diferite domenii, astfel acestea reintrând în circuitul economic local.

Vezi aici întregul program de Guvernare Județeană al USR PLUS Timiș.