Sănătate - USR Timiș - Filiala Timiș a Uniunii Salvați România

Sănătate

Sănătate program USR PLUS Timiș

Obiectiv I. Creșterea calității și eficientizarea serviciilor medicale

Acțiuni:

 1. Dotarea, extinderea, construirea și modernizarea clădirilor și infrastructurii unităților sanitare, având prioritate aspectele care țin de:
 • traseul pacientului critic (ex. unitățile pentru tratarea accidentelor vasculare cerebrale, unitățile pentru tratarea pacientului cardiac în stare critică), blocuri operatorii, ATI (inclusiv stațiile de oxigen care deservesc aceste structuri), mari arși, neonatologie-prematuri
 • structurile de imagistică medicală (ex. CT, angiografe etc.)
 • laboratoarele de analize medicale, rețeaua de genetică medicală, oncologie, tratament personalizat al cancerului, boli rare, screening prenatal etc.
 • diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv a infecțiilor asociate actului medical
 • laboratoarele de anatomie patologică, toxicologie, genetică, medicină-legală etc.
 • serviciile de recuperare, inclusiv rețeaua balneară pe profiluri de patologie de recuperare (inclusiv centre de recuperare medicală, recuperare neurologică și post-traumatică), îngrijiri paliative și îngrijiri pe termen lung.
 1. Dotarea și/sau modernizarea infrastructurii (în colaborare cu primăriile):
 • cabinetelor medicilor de familie,
 • centrelor unde se desfășoară activitate de asistență medicală comunitară, inclusiv centre de permanență
 • pentru medicina școlară (inclusiv asistența stomatologică școlară) – infrastructură de calitate pentru asigurarea accesului copiilor și tinerilor la servicii de sănătate în unitățile de învățământ
 1. Dotarea și/sau modernizarea infrastructurii: unităților sanitare/altor structuri care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu.
 2. Investiții în facilități locative pentru doctori.
 3. Implementarea de soluții digitale în infrastructura din sănătate (digitizare internă și externă a instituțiilor medicale) și uniformizarea fluxurilor informaționale între acestea și alte instituții.
 4. Accesarea de fonduri europene în colaborare cu Unitatea de implementare și coordonare programe a Ministerului Sănătății, unitățile spitalicești beneficiare directe, primării și DSP.

Toate aceste direcții de acțiune sunt în concordanță cu viitorul Program Operațional SĂNĂTATE (POS) 2021-2027: Axa Prioritară 2: Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim ambulatoriu, Axa Prioritară 3. Servicii de recuperare, paliative și îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației și a profilului epidemiologic al morbidității și Axa Prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii, Operațiuni A. Investiții prioritare în infrastructură, Axa Prioritară 6. Informatizarea sistemului medical .

Obiectiv II. Prevenția îmbolnăvirilor

Acțiuni:

 1. Implementarea unor programe de prevenție în toate instituțiile de învățământ pre-universitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș și DSP Timiș prin:
 • implicarea specialiștilor din sănătate în crearea unui material cadru (fișă cu informații de educație sanitară) care să fie prezentat în școli. Considerăm că domeniile cele mai presante în care trebuie făcută educația pentru prevenție sunt: alimentația corectă, stimularea exercițiului fizic, măsurile de prim ajutor, igiena generală și igiena dentară (cu distribuirea unor materiale de igienă la copiii din zonele defavorizate), prevenirea consumului de țigări, alcool și stupefiante încă de la cele mai fragede vârste, prevenirea petrecerii excesive a timpului în fața televizorului, a calculatorului, sau a dispozitivelor mobile, care pot duce la un stil de viață sedentar și la deteriorarea vederii.
 • încurajarea introducerii în curriculum instituțiilor de învățământ pre-universitar a unor cursuri de educație sanitară
 1. Realizarea, în colaborare cu instituțiile medicale și cu influenceri a unui program de campanii de responsabilizare publică pro vaccinare (foarte important în contextul pandemiei cu COVID-19) și a unui program de Campanii de informare care să descurajeze automedicația.
 2. Dezvoltarea și implementarea de programe de screening populațional pe termen mediu și lung (ex: afecțiuni cardiovasculare, cancer, boli transmisibile, netransmisibile, etc.) în zonele rurale și în zonele urbane cu populație defavorizată în cadrul unor CARAVANE SANITARE. Medicii specialiști din cadrul unităților spitalicești vor deservi zone specifice și vor fi încurajați să meargă în fiecare comună sau oraș mai mic din aceste areale cel puțin o dată pe an.
 3. Remodelarea circuitelor funcționale ale unităților sanitare pentru respectarea normelor privind reducerea riscului de transmitere a infecțiilor și remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor medicale în unitățile medicale
 4. Dotarea tuturor secțiilor de chirurgie, ATI din județ cu mijloace moderne de sterilizare cu raze UV (ex.: roboți care se deplasează prin incinte dezinfectând spațiile).

Aceste direcții de acțiune sunt în concordanță cu viitorul Program Operațional Sănătate (POS) 2021-2027: Axa Prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii, Operațiuni A. Investiții prioritare în infrastructură.

Vezi aici întregul program de Guvernare Județeană al USR PLUS Timiș.