Nota de informare pentru protecția datelor cu caracter personal


I.
Introducere

Partidul UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA este un partid politic înscris la poziția 125 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în Bld. Aviatorilor, Nr. 9, București, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 36420951, cont bancar RO33 UGBI 0000 1320 2425 7RON, deschis la Garanti Bank, e-mail [email protected], website www.usr.ro, reprezentat legal prin Dl. Ilie-Dan BARNA, în calitate de Președinte (denumit în continuare “USR”).

PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic înființat potrivit legii (înregistrat conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 58/DEC/P pronunțată de Tribunalul București – Secția a IV-a Civilă, în dosarul nr. 31929/3/2018, cu sediul în Str. Finlanda, Nr. 15, București, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 40337570, cont bancar RO20 RNCB 0085 1619 7339 0001, deschis la Banca Comercială Română în ședința publică din 26.10.2018, definitivă prin ne apelare).

Alianța 2020 USR PLUS este o alianță electorală înființată la 2 februarie 2019 între partidele Uniunea Salvați România (USR) și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) pentru a candida împreună la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. De asemenea, arătăm că cele două partide vor constitui alianțe electorale pentru alegerile locale de pe 27 septembrie 2020, conform prevederilor Legii nr. 115/2015 și a protocoalelor electorale încheiate la nivel județean sau local, astfel că și aceste alianțe electorale vor avea calitatea de operator de date cu caracter personal, fiind constituite din cele două partide menționate anterior.

USR și PLUS au calitatea de operatori asociați în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și al Legii nr. 190/2018.

Operatorii USR si PLUS respecta drepturile si libertățile persoanelor fizice si se angajează sa protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale membrilor de partid, simpatizanților, susținătorilor, votanților, alegatorilor, donatorilor, persoanelor cu drept de vot aflate pe listele electorale, precum si a oricăror categorii de persoane fizice ale căror date personale le prelucram in scopul realizării obiectivelor.

Prezenta secțiune explică în ce condiții sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați platformele www.usrplus.ro si sistemele puse la dispoziție de cei doi operatori, având de asemenea detalii despre metodele de exercitare ale drepturile acordate de legislația in vigoare si de regulamentul GDPR. Pentru alte situații (candidați, angajați) va rugam sa consultați notele de informare adecvate scopului respectiv prin adresarea in mod direct unuia dintre cei doi operatori.

Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le furnizați dumneavoastră și vor fi utilizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016 și ale Legii nr.190/2018, în vederea realizării obiectivelor partidelor politic menționate.

II. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate (persoanei fizice). Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastră (ex: nume, prenume, localitate) sau date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP) sau date ce sunt rezultate in urma colaborării directe.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră prin înregistrarea prin intermediul www.ro.plus, precum:

Vizitatori web-site Sustinatori candidati partide politice Membrii partid sau persoane desemnate pentru colectarea sustinerilor candidatilor
· Cookies (Info)

· interesele dumneavoastră

· alte date de contact precum numărul de telefon si email

· Numele si prenumele, cetățenia, data nasterii

· Date de contact precum: adresa de domiciliu

· Date de identificare: serie si nr CI sau similar alte documentele conform legii

· Semnatura

Toate informatiile sunt preluate in documente fizice ce sunt transmise centralizat catre persoanele responsabile din partid/e

· Numele si prenumele, data anasterii

· Date de identificare: CNP, serie si nr CI

· Adresa de domiciliu

· Semnatura

Toate informatiile sunt preluate in documente fizice ce sunt transmise centralizat catre persoanele responsabile din partid/e

Dacă comunicați cu noi prin e-mail este posibil să reținem conținutul e-mailurilor, adresa dumneavoastră de e-mail și răspunsurile pe care vi le furnizăm.

De asemenea, putem colecta informații personale atunci când interacționați cu noi pe site-uri de social media ale unuia dintre cele doi operatori (partide), cum ar fi Facebook sau Twitter, caz în care vom folosi doar informațiile despre dumneavoastră pentru scopul pentru care le furnizați. Este posibil să ne furnizați informații prin conținutul pe care îl publicați ca utilizator al platformei online. Ne rezervăm dreptul de a monitoriza și de a modera acest conținut. Dacă ștergeți conținutul pe care îl publicați voluntar este posibil să rămână copii după acesta arhivate în pagini web sau salvate de alți utilizatori.

Nu colectăm cu bună știință informații de la persoane care au vârsta de sub 16 ani.

III. Scopul colectării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Monitorizarea traficului pe site-urile USRPLUS.ro
 2. înregistrarea solicitarii dvs. de a strange semnaturi pentru procesele electorale (ie. alegeri locale si alegeri parlamentare)
 3. înregistrarea ca susținători a aliantei electroale USR-PLUS, cu scopul de a sustine candidatii propusi de cele doua partide in procesele electorale

Aferente acestor scopuri, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează conform următoarelor temeiuri juridice de prelucrare:

 • Temeiul executării contractului, conform art. 6 lit. b din regulamentul GDPR pentru prelucrarea datelor aferente contractului de adeziune a membrilor sau a celor aferente contractului de munca a angajaților/ foștilor angajați.
 • Temeiul deservirii unui interes public, conform art. 6 lit. e din regulamentul GDPR pentru acele situații in care este necesara realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional sau dreptul public
 • Temeiul îndeplinirii obligației legale, conform art. 6 lit. c din regulamentul GDPR, in cazul obligațiilor legale aferente activităților specifice partidelor politice
 • Consimțământul, conform art. 6 lit. a din regulamentul GDPR pentru situațiile diferite de cele enumerate mai sus. In acest ultim caz consimțământul persoanei vizate va fi liber exprimat prin intermediul unui formular de consimțământ,

In cazul primirii consimțământului din partea persoanei vizate, vom utiliza datele pe care ni le furnizați pentru transmiterea de newsletter sau notificări, de la care vă puteți dezabona, accesând link-ul de dezabonare din e-mailul de trimitere al newsletter-ului sau a notificării. De asemenea, vom prelucra datele necesare pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră și pentru a vă crea un cont în platforma pe care o utilizăm, astfel încât să aveți o interacțiune personalizată cu noi.

Prelucrăm datele dumneavoastră și în scopuri statistice (acestea fiind anonimizate).

IV. Durata păstrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Reținem datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât avem un temei legal de prelucrare a datelor.

Pentru scopul menționat la Cap. III. lit. a) (persoana vizată-vizitator site) durata este asigurata de informațiile de tip cookies menționate in politica de cookies (info).

In cazul scopului menționat la Cap. III lit. c) (persoana vizata-susținător) durata este de maxim 2 ani.

In restul cazurilor perioada de stocare nu va depăși 5 ani după închiderea relației avute anterior.

Perioada de retenție se calculează începând cu anul fiscal următor celui in care a avut loc ultima activitate.

V. Securitatea datelor

Pentru protecția completa a datelor acordate in grija noastră, luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt reținute pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta secțiune, respectiv până când dumneavoastră va exercitați dreptul de rectificare sau de ștergere, în condițiile legii. Ne asigurăm de respectarea principiului proporționalității colectării datelor. În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru. Setările dumneavoastră de confidențialitate menționate în prezenta politică pot fi afectate de modificările aduse de terți, cum ar fi rețelele sociale, caz în care nu suntem responsabili pentru aceste modificări.

VI. Transferul datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor.

În acest caz, ne asigurăm că furnizorii și colaboratorii noștri asigură confidențialitatea și oferă o protecție adecvată datelor dvs. cu caracter personal, pe baza de acorduri semnate.

Ne asigurăm ca furnizorii din afara UE implementează clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau asigura conformitatea cu prevederile Clauzelor Contractuale Standard daca sunt din SUA.

Stocăm informații în locații care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri, care sunt împuterniciți să prelucreze datele în numele nostru și sub instrucțiunile noastre, pe baza acordurilor semnate.

Astfel va supunem atenția furnizorii cei mai importanți la aceasta data:

 1. 3DNA, asigura utilizare platformei Nation Builder, cu scopul asigurării activităților si operațiunilor celor doua partide: USR si PLUS, susținătorilor și a potențialilor susținători. Aceasta platforma este găzduita in Statele Unite ale Americii. (informații detaliate se pot regăsi aici). Informatiile din site sunt pastrate direct in platforma furnizata de 3DNA.
 2. Microsoft, de la care folosim platforma Office365 folosita de PLUS (informații detaliate aici), cu scopul asigurării colaborării si comunicării prin mijloace electronice, toate datele fiind găzduite in serverele din Europa cat si alte platforme de email functie de partidul USR, respectiv PLUS.
 3. Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem și să utilizăm mai bine traficul pe site ro.plus (Detalii aici).

Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate, platformele și serviciile digitale pe care le contractăm isi asuma respectarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecția datelor și impunem existenta unor garanții suficiente că datele dumneavoastră sunt prelucrate în siguranță și doar în condițiile pe care le stabilim de comun acord.

In eventualitatea folosirii altor furnizori din Romania/Europa, garantam ca exista un proces de evaluare a riscului si de verificare periodica a respectării masurilor tehnice si organizatorice care sa duca la o conformare deplina din punct de vedere al securității, confidențialității si cerințelor GDPR.

VII. Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră.
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal.
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării.
 • Dreptul de a solicita încetarea prelucrărilor, dacă nu mai doriți să faceți parte dintre membrii sau susținătorii USR-PLUS, fără a afecta legalitatea prelucrării realizate până la momentul solicitării de încetare.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor din motive personale, atunci când prelucrarea se bazează pe un interes legitim sau se face în scopuri de marketing direct, inclusiv pentru profilare.
 • Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, respectiv de a vă opune prelucrării de date pentru realizarea de profiluri.
 • Dreptul la portabilitatea datelor.

VIII. Informații de contact

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa: [email protected] (ce va transmite automat catre cei doi operatori la adresele si [email protected])

De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau la adresa acesteia:

Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, Sector 1, București, cod 010336, Romania

Prezenta nota de informare poate suferi modificări sau actualizări, periodic ori de cate ori consideram necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe site la adresa: Va încurajam sa va informați periodic asupra modificărilor efectuate.