USR propune pentru bugetul din 2018: Vestiare sociale pentru oamenii fără adăpost din Timișoara

USR propune pentru bugetul din 2018: Vestiare sociale pentru oamenii fără adăpost din Timișoara

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 • Titlul propunerii:
  Vestiare sociale pentru oamenii fără adăpost din Timișoara
 • Domeniul de aplicabilitate:
  Infrastructură socială
 • Durata estimată de implementare a propunerii:
  3-6 luni
 • Valoarea estimată a investiției:
  • o baterie de 12 dulapuri, 180x50x50 – 18.000 lei;
  • structura de sprijin a dulapurilor de solidaritate cu acoperire – 3700 lei;
  • Construcție și instalare la fața locului – 1400 lei;

Aceste costuri pot fi reduse semnificativ prin sponsorizări. Valorile financiare sunt estimative, costurile fiind direct dependente de soluțiile tehnice adoptate. Costurile reale vor fi documentate prin studiile de fezabilitate și documentațiile tehnice necesare la momentul deciziei implementării proiectului.

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

Prin această propunere de proiect se are în vedere amplasarea unor baterii de vestiare sociale care vor permite persoanelor fără locuintă, din Timișoara, să aibă un loc sigur in care își vor putea depozita lucrurile de valoare (cartea de identitate, certificat nastere, alte documente, haine, etc). Acest tip de proiect a fost deja lansat cu succes in Lisabona si cateva orase din Franţa (Rouen, Caen).

SCOPURI:

 • Îmbunătățirea infrastructurii sociale la nivel local, prin rezolvarea unei probleme zilnice;
 • Îmbunătățirea conditiilor de viaţă pentru unele persoane fără locuinţă, dar in căutare de reinserţie socială.

OBIECTIVE:

 • Amplasarea unor astfel de baterii de vestiare sociale în Gara de Nord, Gara de Est sau în vecinătatea unui spital sau cantină socială; fiecare persoană are un dulap-vestiar cu cheie și este responsabil pentru acesta;
 • Soluția le permite acestor oameni să-și păstreze lucrurile într-un mod sigur și demn și în același timp, îi ajută să dobândească un nivel de responsabilitate, responsabilizare și să primească un sprijin psihosocial.

2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

 • Persoanele fără locuinţă sunt nevoite să poarte totdeauna, toate documentele și toate lucrurile personale asupra lor; cel mai adesea, aceste puţine lucruri personale și mai ales documentele, sunt expuse pierderii sau furtului;
 • Refacerea documentelor, mai ales a cărţii de identitate, pentru aceste persoane, se poate dovedi a fi între foarte anevoioasă și imposibilă, în lipsa unui domiciliu;
 • În lipsa cărţii de identitate, chiar provizorii, aceste persoane nu-și pot găsi un loc de muncă, nici chiar temporar, sau nu-și pot încasa pensia.

3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

 • Rezolvarea unei probleme zilnice din viața persoanelor fără locuinţă, păstrarea și protejarea lucrurilor lor;
 • Dulapurile pot avea rol și de cutie poștală;
 • În schimbul utilizării dulapului, persoana trebuie să asigure curățenia spațiului înconjurător și să rămână în contact cu autoritatea publică care gestionează aceste vestiare sociale;
 • Permit autorităţilor să rămână în contact cu aceste persoane, să le acorde sprijin pentru obţinerea de documente, asistenţă medicală;
 • Responsabilizarea persoanelor care beneficiază de aceste vestiare sociale; a avea cheia pentru un spațiu care le aparține le ajută la înțelegerea vieții lor și le dă un sentiment de control;
 • Dulapurile din categoria vestiar social se alocă pentru o perioadă limitată (de exemplu, maximum un an), iar în funcţie de cât de responsabilă este persoana, se poate prelungi alocarea sau nu;
 • Vestiarele sociale pot fi și puncte în care asociaţiile de caritate se pot întâlni cu aceste persoane, le pot ajuta.

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Identificarea, pentru început, a două locaţii unde s-ar putea instala aceste baterii de vestiare sociale;
 • Locaţiile trebuie să fie accesibile persoanelor, dacă nu 24h/24h, cel puţin în timpul zilei;
 • Obţinerea autorizaţiei pentru amplasarea bateriei de vestiare sociale;
 • Gasirea unui furnizor si comandarea vestiarelor;
 • Numirea unui responsabil, din partea autorităţii publice;
 • Identificarea persoanelor care vor avea acces la vestiare;
 • Promovarea acțiunii pentru a găsi sponsori/donatori;

Sursa foto: SickestFame/ Flickr


Propunerile USR pentru bugetul din 2018 al Timișoarei:


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019 sunt aici.