USR propune pentru bugetul din 2018: Parcări supraetajate în cartierele Timișoarei

USR propune pentru bugetul din 2018: Parcări supraetajate în cartierele Timișoarei

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  Parcări supraetajate, multifuncționale pentru cetățenii din Timișoara
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Mobilitate, Accesibilitate
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  16 – 20 luni
 4. Valoarea estimată a investiției:
  Între 27.600 și 40.000 RON/loc de parcare (TVA inclus)

NOTĂ Estimarea costului mediu pentru un loc de parcare: construcție metalică parter + nivel, număr de locuri de parcare – minim 200. Costul pentru un loc de parcare se situează între 27.600 lei și 40.000 lei (cu TVA) în funcție de soluțiile de arhitectură și utilitățile asigurate (curs euro 4,60 lei); Costurile medii estimate sunt obținute pe baza analizei unor modele realizate de către alte primării din România, costuri cuprinse pe o plajă destul de largă, în funcție de soluțiile constructive adoptate, soluțiile de integrare arhitecturală și utilitățile/funcțiunile asigurate.


Proiectul pentru parcările supraetajate multifuncţionale a fost realizat de către arhitectul Radu Ghenovici, membru USR. O simulare a proiectului poate fi urmărită în filmul de mai jos:

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

Prin această propunere de proiect se are în vedere creșterea numărului locurilor de parcare, a spațiilor de recreere destinate copiilor/tinerilor/adulților prin construcția de parcări supraterane, supraetajate și multifuncționale.

SCOP:

 • Creșterea accesibilității pentru locuitorii din Timișoara la locuri de parcare și spații de recreere special amenajate, sigure, la costuri rezonabile și limitrofe zonei de locuit.

OBIECTIVE:

 • Identificarea, pe raza Municipiului Timișoara, a unor zone cu accesibilitate crescută care să asigure posibilitatea de parcare atât pe timpul zilei, pentru locuitori/persoane în tranzit, cât și pe timpul nopții, pe bază de abonament, pentru locuitorii din zone limitrofe;
 • Dezvoltarea, în zonele identificate, a unui model de parcare cu minim 200 locuri de parcare pentru automobile, motociclete, care să cuprindă și zone de petrecere a timpului liber pentru locuitorii riverani – locuri de joacă pentru copii/tineri, zone pentru activități sportive, spații verzi – până la finalul anului 2019;
 • Dezvoltarea, de către Primăria Timișoara, a unui sistem de ocupare pe intervale orare (ex: 09.00 – 16.00/17.00 – 08.30) și unor tarife diferențiate, care să asigure posibilitatea ocupării pe timpul zilei, contra cost/abonament pentru locuitori/persoane în tranzit, iar pe timp de noapte, pe bază de abonament, pentru locuitorii din zonele limitrofe, sistem care să poată asigura un grad de ocupare optim, în 3 luni de la finalizarea proiectului.

2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

CONTEXT:

 • În marea majoritate a cartierelor din Timișoara, zonele limitrofe – trotuare sau parțial benzile de  circulație auto – spațiilor de locuit (blocuri, case) sunt ocupate aproape permanent, pe parcursul a 24  de ore, de către autoturisme parcate. De asemenea, se observă că în multe situații s-a ajuns ca autoturismele să fie parcate inclusiv pe spații verzi, realitate care arată că numărul autoturismelor este în creștere iar zonele tradiționale de parcare mai sus amintite nu mai satisfac nevoile actuale. Când ne referim la numărul de autoturisme în creștere luăm în considerare atât locuitorii din Timișoara cât și persoane aflate în tranzit;
 • Plecând de la un studiu realizat de Consiliul Județean Timiș, aflăm că  indicele de motorizare la nivel de județ – număr autoturisme la mia de locuitori – era de 248‰ la nivelul anului 2010, indice situat peste media națională, iar la nivelul Municipiului Timișoara același indice este cuprins între 301 – 400‰, neuniform distribuit pe raza municipiului. Indicele mediu estimat pentru Municipiul Timișoara fiind la 330‰ în anul 2010;
 • Din prognozele analizate în studiu se poate concluziona că previziunile de evoluție a indicelui de motorizare va evolua pentru anul 2020 la peste 450‰, iar pentru anul 2030 la peste 560‰. La un calcul simplu, din estimările studiului, rezultă o creștere de aproximativ 70% a indicelui de motorizare într-un interval de 20 ani, din 2010 – 2030 (de la 330‰ la 560‰);
 • De asemenea domnul primar Nicolae Robu afirma în noiembrie 2017 că în Timișoara există peste 125.000 de autoturisme (inventarul regăsit în PMUD la nivelul anului 2014 fiind de 127.400 autovehicule, excluzând autovehiculele deținute de studenți), adică unul la aproximativ 2,6 locuitori (luând în calcul numărul de locuitori de la recensământul din anul 2011). Tot domnia sa estimează că la acest număr se adaugă un procent de 25 – 30% de autovehicule neînmatriculate în Timișoara și care circulă zilnic în oraș.
 • Conform datelor existente în PMUD, la nivelul anului 2014 în Timișoara sunt 10.760 locuri de parcare distribuite pe zone (zona verde, roșie, galbenă, albastră plus Piața 700) gestionate de TimPark, pentru care se emit abonamente sau se realizează taxarea de tip orar prin intermediul serviciilor de telefonie mobilă cu SMS. În același document PMUD se specifică existența unui număr de locuri de parcare de 50.000 însă fără menționarea localizării acestora, exceptând cele 10.760 gestionate prin TimPark (date furnizare de S.C. Drumuri Municipale S.A.). Din situația evidențiată în PMUD se poate înțelege că diferența de aproximativ 39.000 locuri de parcare sunt distribuite pe raza municipiului în parcări amenajate sau neamenajate, în zonele de rezidență ale locuitorilor municipiului.
 • În situația actuală se observă cu ușurință, pe datele existente, că numărul de locuri de parcare acoperă mai puțin de 40% din numărul autovehiculelor inventariate la nivelul anului 2014, situația care reiese dintr-o analiză sumară a acestor date este cea cu care locuitorul Timișoarei, posesor de autoturism, se confruntă zilnic atunci când dorește să parcheze. “Unde pot parca?” Și din această întrebare se desprind alternativele, în general defavorabile cetățeanului: pe trotuar, pe carosabil, pe spațiul verde. Nici una dintre alternative nu este una rezonabilă și viabilă pe termen lung, cetățenii fiind expuși la riscuri: amendă, autoturisme avariate, riscul de vandalism sau furt.
 • În această situație, a spune că cetățeanul este în culpa, este o abordare simplistă și la îndemână, însă cauza reală este numărul extrem de limitat al locurilor de parcare amenajate, în zonele limitrofe spațiilor de locuit. Dezvoltarea infrastructurii rutiere a Municipiului Timișoara nu se rezumă, în opinia noastră, doar la străzi, bulevarde sau pasaje. Această infrastructură, pentru a fi eficientă, trebuie în mod necesar să conțină și o rețea echilibrată de parcări, subterane sau supraterane, dispuse în cartiere și nu doar în zona centrală a Municipiului.
 • Spațiile dintre blocuri, în majoritatea cazurilor, nu sunt amenajate pentru a asigura o calitate crescută a vieții pentru locuitori. În majoritatea zonelor lipsesc atât locurile de parcare amenajate cât și spații de joacă pentru copii sau zone pentru activități sportive destinate copiilor/tinerilor/adulților.

PROBLEMA IDENTIFICATĂ

 • Un număr insuficient de locuri de parcare în cartierele de locuit, accesibile și la costuri rezonabile pentru cetățenii municipiului.

GRUPURI AFECTATE

 • Cetățenii rezidenți care parchează pe trotuar, pe zona carosabilă sau pe spațiul verde, neexistând o alternativă reală pentru parcare și fiind astfel pasibili de amenzi din partea autorităților locale;
 • Conducătorii auto aflați în trafic, pe străzi cu o singură bandă pe sens, în zone de blocuri/case unde sunt parcate autovehicule pe zone din carosabil fiind astfel expuși unui risc ridicat de accident, sau blocați în trafic datorită îngustării zonei efective de circulație;
 • Pietoni – adulți și copii – care circulă pe zona carosabilă neavând posibilitatea de a circula pe trotuarele ocupate de autovehicule parcate, fiind expuși unui risc ridicat de accident;
 • Autorități/Prestatori de servicii în folos public, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, și aici putem menționa:
  • Unități ale ISU/Ambulanță aflate în misiuni de urgență – stingere incendii, intervenții ale serviciului SMURD/Ambulanță – care pot fi blocate în trafic sau pot întâmpina greutăți în accesul la locul intervenției;
  • Unități ale serviciilor de deszăpezire pe timp de iarna care nu pot executa manevrele necesare pentru curățarea în totalitate a părții carosabile

3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

 • Degajarea zonelor pietonale (trotuar);
 • Degajarea zonelor carosabile cu impact direct în fluidizarea traficului și scăderea timpilor de așteptare;
 • Accesibilitate crescută pentru diferitele servicii care acționează în folosul și sprijinul cetățeanului, și aici putem enumera: SMURD, Ambulanța, servicii de deszăpezire pe timp de iarnă, servicii de salubritate;
 • Identificare de noi segmente pe care se pot realiza proiecte pentru piste de biciclete;
 • Creșterea gradului de siguranță și implicit diminuarea infracțiunilor de vandalism/furt din/de autoturisme;
 • Generarea de venituri, pe termen lung, la bugetul local ca urmare a valorificării pe bază de tarif orar/abonament a locurilor de parcare amenajate;
 • Utilizare eficientă a spațiilor, realizarea unor construcții cu arhitectură integrată în mediul urban învecinat.
 • Diminuarea riscului de distrugere a spațiilor verzi amenajate,
 • Creșterea calității vieții locuitorilor din zonele limitrofe ca urmare a amenajării ultimului nivel pentru activități sportive, locuri de joacă pentru copii, spații verzi
Model de parcare supraetajată în cartierele Timișoarei
Model de parcare supraetajată de cartier

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Identificarea spațiilor (suprafețe de teren), în zone de cartiere cu aglomerație mare de autovehicule și amenajări reduse pentru parcare, spații care să permită construirea de parcări supraterane pe modelul P+1 sau P+2 pentru minim 200 locuri de parcare;
 • Inițierea proiectelor în Consiliul Local al Municipiului Timișoara și a HCL aferente;
 • Realizarea Studiilor de Fezabilitate,
 • Realizarea Proiectelor Tehnice;
 • Realizarea lucrărilor de construcții, instalații și amenajări aferente;
 • Dezvoltarea, de către Primăria Timișoara, a unui sistem de ocupare flexibil care să răspundă nevoilor locuitorilor din zonele limitrofe

Propunerile USR pentru bugetul din 2018 al Timișoarei:


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019 sunt aici.