Buget Participativ Timisoara - Orasul tau, decizia ta

Propunere de regulament privind implementarea Bugetului Participativ în Municipiul Timișoara.

USR Timișoara a lasat recent campania „Timișoara participă!”, prin care propune Primăriei Municipiului Timișoara implementarea Bugetului Participativ în Municipiul Timișoara.

Colegele noastre, Mihaela Rusu și Rodica Militaru, au analizat funcționarea acestui instrument în alte orașe din Europa și din restul lumii, inclusiv modelele propuse pentru implementare în România, la Cluj, respectiv București. Ca urmare, au conceput un regulament privind adoptarea Bugetului Participativ și în Timișoara, regulament adaptat la specificul local și pe care USR Timișoara îl oferă municipalității pentru analiză și implementare.

 • Bugetul Participativ este un instrument de management deschis, incluziv și transparent, instrument care permite participarea reală a cetățenilor la guvernarea orașului, aceștia putând decide în mod direct cum se va cheltui un procent clar definit în acest sens din bugetul de investiții.
 • Prin intermediul acestui instrument de lucru, cetățenii pot trimite propuneri de proiecte și pot decide prin vot proiectele care vor fi incluse în bugetul campaniei “Timișoara Participă!” de anul viitor, stabilind astfel prioritățile de investiții pe cartiere. Cu alte cuvinte, mai mult decât consultare cetăţenească, Bugetul Participativ presupune și transferul către cetățeni a responsabilității decizionale pentru un procent de 5% alocat din bugetul de investiții al orasului.
 • Pentru a se asigura succesul implementării acestui concept este necesară implicarea autorităților locale atât în ceea ce privește dimensiunea financiară alocată în acest sens (bugetul campaniei “Timișoara Participă!” se referă la resurse limitate), cât și în asigurarea unui cadru deliberativ specific, a repetivității procesului și mai ales în ceea ce privește asumarea implementării proiectelor votate de cetățeni.
 • Dezvoltarea unui cadru organizațional eficient de dialog între administraţia publică locală, cetățeni, asociaţii, fundaţii și societăți comerciale pentru gasirea soluțiilor optime pentru problemele orașului;
 • Creșterea implicării cetățenilor în viața comunității: procesul încurajează cetățenii să identifice preocupările personale cu binele comun, să ințeleagă complexitatea problemelor comunității și să furnizeze soluții, sa-si dezvolte abilitatile participative;
 • Adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor cu scopul de creștere a nivelului calității vieții în oraș și de stimulare a acestei creșteri;
 • Creșterea transparenței activității administraţiei publice locale, modernizarea administrației, responsabilizarea aleșilor locali, eficientizarea cheltuirii banului public, implementarea guvernării deschise.
 • Stimularea democrației participative și dezvoltarea leadershipului în comunitat
 • Mandatarea cetățenilor: atribuirea de puteri decizionale reale pentru 5% din bugetul de investiții al Primăriei Municipiului Timișoara;
 • Transparență: în ceea ce privește informațiile și deciziile autorităților locale;
 • Abordare incluzivă: angajarea civică și a celor nereprezentați politic, a celor fără acces la internet, a persoanelor cu handicap, a minorităților, a vârstnicilor;
 • Echitate: procesul de decizie în ceea ce priveste alocarea banului public este accesibil tuturor;
 • Comunitate: cetățenii lucrează împreuna pentru binele intregii comunități.
 1. Campania intitulată “Timișoara Participa!” este primul exercițiu de Buget Participativ din Municipiul Timișoara și se va desfăşura în decursul anului 2018. Prin această campanie se urmărește identificarea proiectelor de interes local iniţiate de cetăţeni și care pot fi asumate de Primaria Municipiului Timișoara prin direcţiile de specialitate, respectiv organismele prestatatoare de servicii publice şi de interes local, începând cu anul 2019, fiind un pas important în implementarea procesului complex de Guvernare Deschisa.
 2. Această campanie este destinată cetăţenilor care au vârsta de minim 16 ani şi au domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Timișoara.
 3. Prezentul Regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru selecţionarea propunerilor venite de la cetățeni precum și pașii necesari pentru transformarea acestora în proiecte fezabile.
 4. Campania se va desfăşura în limitele de competenţă ale Primariei Municipiului Timișoara.

Campania “Timișoara Participă!” se va desfăşura în 8 etape distincte după cum urmează:

 1. Lansarea oficială a companiei și colectarea propunerilor de proiecte;
 2. Analiza și răspunsul administraţiei publice locale;
 3. Publicarea listei provizorii cu proiectele eligibile pentru implementare;
 4. Dezbaterea publică cu privire la lista provizorie a proiectelor eligibile pentru implementare;
 5. Obținerea listei finale de proiecte pentru votare
 6. Votarea proiectelor care urmează să fie implementate;
 7. Publicarea proiectelor câștigătoare;
 8. Implementarea proiectelor câștigătoare.
 • Pot participa la procesul de bugetare participativă toți cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Timișoara și au varsta de minim 16 ani. Cetăţenii care trimit propuneri de proiect / votează proiecte, sunt de acord cu termenii şi condiţiile în care funcţionează secţiunea dedicată campaniei “Timișoara Participă!” de pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara.
 • De asemenea pot înainta propuneri de proiecte și asociațiile, fundaţiile și societățile comerciale cu sediul social în municipiul Timișoara.
 • Propunerile de proiecte propuse în cadrul campaniei “Timișoara Participă!” trebuie să se adreseze următoarelor domenii de aplicare:
  • Alei, trotuare şi zone pietonale;
  • Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei;
  • Spații verzi și locuri de joacă;
  • Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public);
  • Infrastructură educațională;
  • Infrastructură culturală;
  • Infrastructură sociala;
  • Sănătate;
  • Oraşul digital.
 • Bugetul maxim alocat pentru orice proiect din fiecare domeniu de aplicare prezentat mai sus este de 150.000 EUR.
 • Se pot bugeta un număr de proiecte până la epuizarea celor 5% alocaţi din bugetul de investiții al Primăriei Municipiului Timișoara.
 • Pentru ca o propunere de proiect să fie eligibilă pentru încadrarea sa în campania “Timișoara Participă!” trebuie să se respecte următoarele condiții generale:
  • Să corespundă unui obiectiv de interes general;
  • Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei şi care vizează un spaţiu public;
  • Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive, etc;
  • Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
  • Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar;
  • Să nu aibă un caracter politic sau etnic;
  • Să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor, etc.);
  • Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie vagi;
  • Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.
 1. Cetățenii pot să trimită propunerile de proiecte online prin intermediul platformei web dedicate “Timișoara Participă!” (site în construcție), fizic la sediul primăriei (camera 12), respectiv prin participarea activă la ședințele organizate în acest sens de către Consiliile Consultative de Cartier, după cum urmează:
  • cetățenii care folosesc platforma web “Timișoara Participă!” trebuie sa se limiteze la cel mult o idee de proiect pentru fiecare domeniu de aplicare din cele 9 domenii detaliate la cap. 5;
  • cetățenii care vor depune propuneri de proiecte direct la sediul primăriei trebuie să se limiteze la cel mult o idee de proiect pentru fiecare domeniu de aplicare din cele 9 domenii detaliate la cap. 5;
  • cetățenii care participa la ședințele organizate în acest sens de catre Consiliile Consultative de Cartier pot propune cel mult două idei de proiecte pentru fiecare domeniu de aplicare din cele 9 domenii detaliate la cap 5.
 1. Propunerea de proiect trebuie să fie sau să poată fi asimilată unei investiţii aflate în competenţa Municipiului Timișoara şi să vizeze un spaţiu din domeniul public, fapt constatat de către comisia de evaluare a proiectelor.
 2. Toate propunerile de proiecte se vor face într-un formular tipizat, formular prezentat în Anexa 1 – Formular Propunere de Proiect.
 3. La ședințele organizate de Consiliile Consultative de Cartier participă cel puţin un moderator din partea Primăriei Municipiului Timișoara și/sau un colaborator extern pentru facilitarea unui dialog constructiv și sedimentarea propunerilor de proiecte. Sunt reținute doar propunerile considerate valide în urma consensului participanților aflati din fiecare grup de discuții, eliminăndu-se astfel redundanța propunerilor înaintate de cetățeni din cadrul aceluiaș Consiliu Consultativ de Cartier.
 4. Toate propunerile trimise de cetăţeni se introduc în Lista generală de propuneri și sunt filtrate, analizate și fuzionate (în caz că sunt complementare) de către comisia “Timișoara Participă!” comisie care are responsabilitate și de a transforma aceste idei de proiecte în propuneri de proiecte și va elabora Lista provizorie cu proiectele eligibile.
 5. Prin modul de generare și colectare a propunerilor de proiecte:
  • este incurajată cooperarea cu organizațiile civice și cu persoanele cu propuneri similare sau care provin din aceleași vecinătăți și / sau medii, astfel încât să se sumeze cunoștințele, experiența și abilitățile acestora;
  • prin organizarea ședințelor teritoriale și / sau tematice se are în vedere diversificarea cetățenilor participanți la campania “Timișoara Participă!”, integrarea de grupuri sociale noi, cu vârste, profesii și studii diferite, marginale în procesul decizional actual.
  • se are în vedere și dezvoltarea dialogului orizontal între cetățeni, ridicând astfel și calitatea propunerilor trimise Primăriei Municipiului Timișoara;
  • interacțiunea față în față duce la prezentarea de idei mai bune, încurajeaza negocierea, creează convergență între participant, favorizând astfel și capacitatea de organizare și mobilizare civică.
 1. Pentru facilitarea întregului proces, autoritățile locale vor organiza următoarele sesiuni de formare, asigurandu-se astfel și creșterea numărului de participanți la campania “Timișoara Participă!” și implicit creșterea numărului de propuneri de proiecte colectate de la cetățeni:
  • sesiuni de formare pentru angajații implicați în campanie, sesiuni de formare deschise parțial și cetățenilor;
  • sesiuni de formare pentru cetățeni și întâlniri dedicate familiarizării cu platforma web dedicată “Timișoara Participă!”, cu scopul de a facilita participarea celor fara acces la internet sau a celor cu cunoștințe limitate de IT la campania “Timișoara Participă!”.
 1. Platforma web “Timișoara Participă!” oferă cetățenilor multiple posibilități de implicare:
  • trimitere de propuneri de proiecte;
  • identificarea și sprijinirea propunerilor de proiecte trimise de cetățeni și/sau organizații;
  • votarea proiectelor prezentate în Lista finală cu proiecte propuse
  • posibilitatea de a fi ales ca membru în comisia “Timișoara Participă!”
  • monitorizarea implementării proiectelor câștigătoare.
 1. La nivelul Primăriei Municipiului Timișoara se constituie comisia “Timișoara Participă!” responsabilă formal pentru organizarea și desfășurarea ciclului anual al campaniei “Timișoara Participă!”, comisie formată din personal cu competențe organizatorice, tehnice, financiare și juridice din cadrul primăriei și reprezentanți ai comunității și ai organizațiilor neguvernamentale, în scopul gestionarii întregului proces.
 2. Această comisie are următorul rol:
  • organizează și monitorizează desfășurarea campaniei “Timișoara Participă!”;
  • verifică propunerile din punct de vedere financiar și legal;
  • filtreaza sugestiile trimise de cetățeni pe considerente de impact, fezabilitate și eligibilitate;
  • fuzioneaza ideile convergente, eliminand redundanța și suprapunerea ideilor.
 3. Comisia isi rezerva dreptul de a ajusta proiectele. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai eficientă a costurilor din partea Municipalităţii, pentru a putea fi asumate/ supuse votului şi ulterior implementate. Pentru a fi viabile/ fezabile propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice dar cu notificarea în scris a inițiatorilor.
 4. După etapa de evaluare a propunerilor primite de către comisia “Timișoara Participă!” se obține „Lista provizorie cu proiecte eligibile” care conține și un studiu de prefazabilitate explicativ pentru fiecare proiect menționat în această listă, respectiv motivarea neeligibilității pentru acele propuneri de proiecte care nu au fost incluse in Lista provizorie de proiecte propuse.
 5. Transparența procesului decizional se realizează prin garantarea accesului public la cele 2 liste intermediare: Lista generală de propuneri, respectiv Lista Provizorie cu proiecte eligibile, astfel încât toți cei interesați de campania “Timișoara Participă!” pot să analizeze modul în care propunerile colectate au fost evaluate. Procesul decizional pentru determinarea Listei finale cu proiecte propuse implică și alocarea unei perioade de 4 săptămâni pentru depunerea de contestații și clarificarea acestora.
 6. Nu vor fi luate în considerare propunerile de proiecte care nu sunt prezentate în formularul tipizat prezentat în Anexa 1 – Formular Propunere de Proiect!
 7. După clarificarea contestațiilor, comisia “Timișoara Participă!” va definitiva și publică Lista finală cu proiecte propuse, listă care va conține toate proiectele supuse procesului de votare.
 • Procesul de votare se desfășoară pe o perioadă de 2 săptămâni în intervalul de timp 15 Noiembrie, 08:00 AM – 30 Noiembrie, 08:00 PM și fiecare participant poate să voteze maxim o propunere de proiect pentru fiecare domeniu aplicabil de proiecte prezentat la cap.5.
 • Votarea se poate realiza:
  • on-line, pe platforma web dedicată “Timișoara Participă!”; pentru a vota on-line, cetățenii trebuie să își creeze cont pe acestă platforma; contul se poate crea inclusiv în ultima zi de votare.
  • pe buletine de vot, la sediul primărie, doar în zilele lucrătoare din intervalul alocat procesului de votare; pentru a putea primi buletinul de vot, cetăţenii se înregistrează pe listele de la sediul primăriei, la data votării.
 • Sunt considerate voturi valide acele buletine de vot pe care a fost selectată maximum o propunere de proiect pentru fiecare domeniu de aplicare a propunerilor de proiecte.
 • La încheierea perioadei de votare, în termen de 10 zile lucrătoare se întocmește lista cu proiectele câștigătoare, proiecte care vor fi incluse în proiectul de buget al Municipiului Timișoara pentru anul următor în limita celor 5% din bugetul de investiții al Primăriei Municipiului Timișoara.
 • Durata contractuală maximă de implementare considerată pentru proiectele câștigătoare este de cel mult 2 ani.
 • Rapoartele trimestriale de monitorizare a evoluției acestor proiecte vor fi publice.
 • Platforma “Timișoara Participă!” va fi periodic actualizată cu imagini foto-video a stadiului de execuţie a proiectelor.
 • Proiectele vor fi etichetate cu logoul “PROPUS DE TIMIȘORENI”.
 • Se va măsura anual gradul de satisfacţie a participanţilor, în vederea îmbunătăţirii constante a procesului.
 • Se vor chestiona percepţia participanţilor legată de încrederea în implementarea proiectelor și respectarea termenelor contractuale, transparenţa procesului, inteligibilitatea și importanţa în ceea ce privește viitorul orasului.
 • Evaluarea anuală a acţiunii va pune accent pe:
  • calitatea deliberării în stadiile de discuţie a propunerilor de proiecte;
  • reducerea redundanţei prin crearea de filtre netehnice în așa fel încât cetăţatenii să se perceapă drept coparteneri în aceasta fază;
  • control mai mare a identităţii celor implicaţi pentru a asigura accesul egal al fiecarui cetăţean;
  • eliminarea celor ce manipulează procesul pentru a-și asigura un succes mai mare al propunerilor proprii. In acest scop se va controla strict înregistrarea creindu-se un sistem de parole sau se vor face investiţii într-un sistem de vot multiplu așa încât cetăţenii sa fie încurajaţi să citească toate proiectele trimise înaintea votului final;
  • înmulţirea numărului de spaţii de dialog despre conţinutul proiectelor;
  • creșterea coordonarii Bugetului participativ cu alte instrumente de planificare și viziune;
  • iniţierea de instruiriri în ceea ce privește tehnicile participative;
  • implicarea cetăţenilor în detalierea și controlul complexităţii proiectelor;
  • rolul activ al participanţilor în reducerea redundanţei propunerilor.
 • În ianuarie anul următor, se va publica pe platforma on-line, precum și în mass-media, raportul final privind campania “Timișoara Participă!”, derulată pe parcursul anului precedent.
 • Ciclul bugetului participativ se reia în fiecare an, începând cu luna februarie. Evaluarea ciclului încheiat va genera măsuri de imbunătăţire a derulării anuale a procesului de buget participativ.