USR propune pentru bugetul din 2019: Instalație de producere de energie din deșeuri verzi

USR propune pentru bugetul din 2019: Instalație de producere de energie din deșeuri verzi

Sursa foto:

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  Instalație de digestie anaerobă a deșeurilor de natură biologică
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Mediu
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  2 ani
 4. Valoarea estimată a investiției:
  8 – 10 milioane €

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

Realizarea unei instalații de fermentare anaerobă a deșeurilor de natură biologică, pentru a genera apoi biogaz și energie.

SCOP:

Rezolvarea problemei deșeurilor de natură biologică (vegetale, biodegradabile, a nămolurilor de la stații de epurare, deșeuri alimentare, deșeuri din agricultură și zootehnie), prin tratarea lor într-o instalație de digestie anaerobă, cu generare de biogaz și energie.


2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

 • Zonele verzi ale municipiului Timișoara, aparținând atât domeniului public –  parcuri, grădini, scuaruri, aliniamente stradale cât și cele aparținând domeniului privat generează cantități mari de deșeuri vegetale, denumite „deșeuri verzi”: frunze, iarbă, crengi, ramuri, etc. La acestea se adaugă și resturile vegetale provenite din piețele agroalimentare și cimitire precum și deșeurile vegetale provenite de la populație, din activitățile de grădinărit, și chiar deșeurile biodegradabile sau fracția umedă provenită de la populație, nămolul de la stațiile de epurare a apelor private de pe teritoriul orașului sau împrejurimi.
 • În prezent, aceste deșeuri nu beneficiază de un tratament corespunzător și de o valorificare din punct de vedere ecologic, dat fiind faptul că acestea sunt colectate împreună cu celelalte deșeuri menajere și apoi transportate și depozitate în rampă de la Ghizela.
 • În vederea respectării legislației în domeniul reciclării revalorificării, reducerii fluxurilor de deșeuri spre depozitare și obținerii unui material valorificabil în agricultură sau lucrări de îmbunătățiri funciare (ameliorarea solului), Primăria Municipiului Timișoara a realizat în 2008 Studiul de Fezabilitate pentru „Transformarea biomasei în materiale refolosibile prin Stația de compostare a deșeurilor vegetale”. În cadrul studiului au fost propuse 2 alternative:
 1. Fermentarea
  Fermentarea este un tratament de degradare anaerobă pentru deșeurile biodegradabile (proces anaerob). Deșeuri biodegradabile umede sunt potrivite în mod particular pentru fermentare datorită faptului că sunt ușor biodegradabile, conțin mai mulți nutrienți și au o structură celulară mai flexibilă decât deșeurile vegetale. În timpul procesului de fermentare este generat biogazul care poate fi folosit ca o sursă alternativă de producere a energiei
 2. Compostarea
  Compostarea este procesul de răsturnare în sisteme deschise în forma unor grămezi de compost trapezoidale sau triunghiulare dispuse pe o suprafață sigură. Cu ajutorul unui echipament mobil de răsturnare se realizează o omogenizare, aerare și irigare controlată a acestora, după prelucrare rezultând un pământ fertil. Acest proces poate include următoarele categorii de deșeuri: deșeuri vegetale, deșeuri din agricultură, deșeuri bio și deșeuri verzi, nămol de la stațiile de epurare și deșeuri vegetale (în funcție de legislația existentă).

Din punct de vedere tehnic și economic și datorită standardelor existente scăzute în domeniul managementului deșeurilor la acel moment, alternativă preferată și dezvoltată în cadrul Studiului de fezabilitate executat de către Denkstatt Austria a fost compostarea în grămezi, cu producerea  de pământ fertil, deși din punct de vedere economic și al posibilităților de finanțare alternativă a fost una nefezabilă și cu un impact semnificativ asupra mediului. Prin Hotărârea de Consiliu Local 12/27.01.2009, a fost aprobat acest studiu de fezabilitate, iar stația de compostare a deșeurilor vegetale urma să fie construită în Chișoda. Nu s-a întâmplat mai apoi nimic.

În anul 2013, prin Hotărârea de Consiliu Local 526/22.10.2013, Retim primea prin concesiune acest teren, plus unul adiacent, pentru a realiza o stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara.

Investiția NU a fost însă niciodată demarată!


3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

Primăria a realizat în anul 2007 „Studiul privind managementul deșeurilor în municipiul Timișoara și elaborarea Strategiei de gestionare a deșeurilor”. În acest studiu sunt descrise în detaliu și comparate metodele de tratare a deșeurilor vegetale și biodegradabile. Metodele propuse pentru tratarea deșeurilor vegetale și biodegradabile sunt:

 • Compostarea sau tratarea mecano biologică
 • Fermentarea sau digestia anaerobă (metoda uscată, metoda umedă și co-fermentarea)
 • Incinerarea
 • Piroliza și gazeificarea

Cele mai folosite metode sunt compostarea prin tratarea mecano biologică și digestia anaerobă.

Digestia anaerobă este și propunerea noastră concretă. Ce avantaje și dezavantaje are?

Avantaje:

 • Posibilitatea de tratare a unor deșeuri pentru care în prezent nu exista soluții fezabile: deșeurile vegetale, alimentare, deșeurile biodegradabile de la populație, îngrășămintele natural rezultate de la fermele din împrejurimi, nămolul de la stațiile de epurare, deșeuri din agricultură;
 • Produsele digestiei anaerobe sunt: biogazul, care poate fi utilizat pentru a genera energie verde și bio fertilizatorul, care poate fi utilizat ca o sursă regenerabilă de azot și fosfor (aproape 100% recuperare a elementelor nutritive din substanță organică (azot, fosfor și potasiu) dacă materialul fermentat este înglobat după împrăștiere pe terenul arabil);
 • Reducerea mirosurilor, când este împrăștiat pe terenuri arabile în comparație cu împrăștierea materialului nefermentat;
 • Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2, sub formă de electricitate și căldură;
 • Reducerea depozitarii deșeurilor și contribuția la ciclul natural al economie circulare, în condițiile în care rata de depozitare a deșeurilor trebuie sa scadă la 35% pana în 2035;

Dezavantaje:

Cheltuielile ar trebui acoperite prin vânzarea energiei produse cu ajutorul biogazului provenit din procesul de fermentare (1/3 din costul total) şi prin plătirea unei taxe de către deținătorii de deșeuri biodegradabile pentru ridicarea acestora. Pentru a proiecta această alternativă într-un mod eficient din punct de vedere economic, următoarele aspecte trebuie luate în considerare:

 • Procesul de fermentare este complex și dificil de controlat;
 • Nu se reduce volumul deșeurilor în mod esențial, trebuie găsite soluții de utilizare a bio fertilizatorului în agricultură.

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Realizarea unui nou studiu de fezabilitate bazat pe datele actuale în vederea alegerii soluției optime;
 • Identificarea unor potențiale parteneriate public-private pentru realizarea investiției;
 • Identificarea de fonduri europene pentru finanțarea investiției sa a însoțitorilor private;
 • Realizarea instalației de tratare anaerobă.

Propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019 :


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2018 sunt aici.

USR propune pentru bugetul din 2019: Locuințe sociale pentru persoanele defavorizate

USR propune pentru bugetul din 2019: Locuințe sociale pentru persoanele defavorizate

Sursa foto: Vincent van Zeijst/Wikipedia

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  Locuințe sociale pentru persoanele defavorizate
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Infrastructură socială
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  36 luni
 4. Valoarea estimată a investiției:
  300 – 400 Euro/metru patrat (Uniunea Europeană ne pune la dispoziție bani, prin Programul Operațional Regional,  Axa 9.1)

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

SCOP: Creșterea regenerării sociale și economice pentru populația defavorizată din Timișoara în vederea asigurării unor condiții de trai decente și a creșterii șanselor de reinserție social.

OBIECTIVE:

 • Dezvoltarea unui grup de lucru pentru analiza situației existente la nivelul Municipiului Timișoara.
 • Identificarea soluțiilor constructive și a zonelor din municipiu astfel încât să se asigure integrarea persoanelor defavorizate în comunitate.
 • Identificarea surselor de finanțare pentru construcția de locuințe sociale.

2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

CONTEXT: Timișoara se află în situația în care într-un număr considerabil de case din cartierele istorice locuiesc persoane fără domiciliu stabil sau în condiții precare. Mare parte din aceste imobile sunt fie abandonate, fie lăsate în paragină, cu intenție sau fără, de către proprietari. În aceste locuințe colective sunt mulți copii, ajungându-se în situația de supraaglomerare. În același timp, în marea parte din aceste locuințe, condițiile de locuit sunt improprii, insalubre, cu expunere ridicată la intemperii.

PROBLEME IDENTIFICATE:

 • clădiri vechi, improprii locuirii;
 • capacitate financiară scăzută a acestor familii și, în consecință imposibilitatea de achiziționare a unei locuințe decente;
 • enclavizare și condiții pentru dezvoltarea unui mediu expus influenței/creșterii infracționalității;

Un astfel de proces, coroborat cu activități sociale ale ONG-urilor de profil din Timișoara, creează bazele reinserției sociale ale acestor persoane, oferind atât pentru minori cât și pentru adulți un spațiu locativ adecvat pentru stat membru UE și într-un oraș ce se pregătește să devină Capitală Europeană a Culturii.


3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

 • Creșterea capacității administrației locale în a face față provocărilor sociale;
 • Creșterea capacității administrației locale de a asigura condiții pentru reinserția socială a persoanelor fără adăpost, oferindu-le perspectiva unei vieți demne și decente;
 • Stimularea introducerii acestor persoane în zona de forța de muncă activă, lucru de care zona Timiș are nevoie luând în considerare nivelul șomajului de sub 1%;
 • Reabilitarea caselor din cartierele istorice ce sunt degradate și în prag de distrugere,
 • Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii cu venituri mici;
 • Reabilitarea și îmbunătățirea imaginii cartierelor istorice, punerea acestora în valoare.

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Organizarea unui grup de lucru cu actorii sociali, Direcția de Asistență Socială și Departamentul Edilitar din primărie și instituțiile abilitate în domeniul protecției sociale cu scopul de a  defini numărul de persoane într-o astfel de situație din Timișoara, programele sociale necesare și a locațiilor disponibile pentru aceste locuințe.
 • Identificarea surselor de finanțare pentru implementarea unui proiect cu component de dezvoltare a locuințelor sociale. La momentul actual există posibilitatea finanțării unui astfel de proiect prin Fondul Român de Dezvoltare Socială – Apel restrâns „Reducerea Sărăciei”. Apelul este cu participare rezervată iar Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara este singura entitate publică din județul Timiș care poate aplica. Valoarea maximă a proiectelor este de 5.000.000 euro.
 • Stabilirea în cadrul acestui grup de lucru de criterii pentru acordarea acestor locuințe, criterii ce să aibe ca prioritatea protejarea minorilor și asigurarea școlarizării acestora. De asemenea stabilirea de măsuri stimulative cu scopul de a asigura creșterea reinserției socială, găsirea unui loc de muncă stabil pentru adulți, oferirea de module educative pentru a favoriza recalificarea sau ridicarea gradului de alfabetizare. Un aspect important – zonele identificate pentru locuințele sociale să asigure integrarea în comunitate a persoanelor/familiilor defavorizate, în acest fel evitându-se izolarea/enclavizarea/segregarea socială.

Propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019 :


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2018 sunt aici.

USR propune pentru bugetul din 2019: Artă-n curtea școlii. Picturi murale pe zidurile școlilor din Timișoara

USR propune pentru bugetul din 2019: Artă-n curtea școlii. Picturi murale pe zidurile școlilor din Timișoara

Sursa foto: Pictură pe zidul unei școli de cartier din Deva

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  Artă-n curtea școlii
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Infrastructură educațională
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  12 luni
 4. Valoarea estimată a investiției:
  50.000 lei

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

Realizarea unor picturi murale exterioare de mari dimensiuni, pe zidurile unor școli, licee, grădinițe de stat. Arta stradală reprezintă un mod de a exprimare. Graffiti-ul modern nu înseamnă distrugerea peretelui proaspăt renovat. In momentul actual graffiti-ul înseamnă o artă, prin care se pot exprima sentimente, realizând desene expuse, de obicei pe o clădire sau pe un perete. Aceste picturi vor fi realizate în urma unei selecții de proiecte, cu material puse la dispoziția artișilor plastici de către primărie și cu ajutorul unei mașini de intervenție dotată cu platformă (nacelă) ridicătoare, pentru persoane, sau cu ajutorul unei schele. Picturile se vor realiza într-un interval scurt de timp, orientativ trei, maximum șapte zile.

Acesta poate fi un proiect multianual. In fiecare an, un număr de școli pot fi incluse în acest proiect, în limita bugetului alocat.

SCOP: Creșterea calității spațiului urban, crearea unor puncte de interes pentru locuitori, adulți și copii.

OBIECTIVE:

 • Să dezvoltăm un concept cultural ce poate fi transpus în artă graffiti în zona instituțiilor de învățământ.
 • Să dezvoltăm un program multianual de implementare a conceptului cultural pentru minimum 6 unități de învățământ în fiecare an.

Notă: acesta propunere de proiect NU se adresează școlilor care funcționează în clădiri istorice!


2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

CONTEXT: Clădirile școlilor sunt în general monocrome, în nuanțe neutre, banale, cu aspect tern, fără o identitate vizuală proprie.  


3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

 • O atmosferă atractivă și și puncte de interes pentru elevi și pentru părinții lor, dar și pentru vecini și cetățenii care circulă prin zonă.
 • Educarea elevilor prin artă. Elevii pot participa la workshopuri despre realizarea picturilor murale, graffiti, stencils și pot învăța despre respectul proprietății, despre locurile și modurile în care se poate realiza arta stradală.
 • Școlile cu ziduri exterioare pictate pot fi incluse într-un tur al orașului. Una din caracteristicile cele mai importante ale artei stradale este mesajul pe care îl transmite, mesaj care are în majoritatea covârşitoare a cazurilor o componentă socială.

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 •  Selectarea școlilor care pot intra într-un astfel de proiect. Indicat ar fi să fie selectate șoli care oferă un zid sau o porțiune de zid, fără ferestre și cu vizibilitate din stradă. Zidul trebuie să fie într-o stare relative bună privind tencuiala.
 • Apel adresat artișilor plastici locali, inclusiv grafferi, care doresc să se implice în proiect.
 • Se va organiza de către primărie o selecție a proiectelor propuse. Din Comisia de selecție vor face parte directorii școlilor selectate în proiect, angajați ai primăriei, reprezentanți ai artiștilor plastici.
 • Se vor organiza, cu elevii școlii respective, workshopuri privind tehnicile utilizate și condițiile reglementate în care se pot realiza/nu se pot realiza lucrări de artă stradală.
 • Realizarea picturilor murale, cu material puse la dispoziție de către primărie și utilaje/schele, furnizate deasemenea prin grija primăriei.
 • Opțional, picturile pot fi realizate cu vopseluri special de tip Airlite, care transformă gazele periculoase, precum oxizii de azot și oxizii de sulf, în nitrați și nitriți inofensivi care sunt depozitați pe suprafața vopsită, până când sunt eliminate fie de apa de ploaie, fie de umiditatea din aer. Astfel, pictura realizată poate neutraliza poluanții și smogul și transformă în aer curat.
 • Primăria/școlile pot solicita sponsorizări pentru a acoperi costul materialelor utilizate sau al utilajelor folosite.
 • Numele artiștilor plastici și al sponsorilor vor apărea la baza picturii murale.
 • Inaugurarea picturilor, realizarea unui tur al școlilor pictate, cu participarea artiștilor și elevilor.

Propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019 :


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2018 sunt aici.

USR propune pentru bugetul din 2019: Trotuare și treceri de pietoni mai sigure și mai prietenoase

USR propune pentru bugetul din 2019: Trotuare și treceri de pietoni mai sigure și mai prietenoase

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  Siguranță și accesibilitate pentru pietonii din Timișoara
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Mobilitate, Accesibilitate , Siguranţa circulaţiei
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  12 luni
 4. Valoarea estimată a investiției:
  – principiile acestui proiect ar trebui urmate în cazul fiecărei noi investiții;
  – administrația ar putea aloca o sumă de bani pentru a implementa acest proiect în câteva zone din oraș, urmând să le extindă apoi în toată Timișoara.

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

Proiectul are două componente:

 • coborârea bordurilor la nivelul zonei carosabile la trecerile de pietoni – la intersecțiile bulevardelor/străzilor cu fluxuri mari de trafic;
 • ridicarea trotuarelor și supraînălțarea trecerilor – în dreptul școlilor, la intersecțiile cu străzile secundare și pe străzile pe unde nu circulă mijloace de transport în comun

SCOP: Creșterea accesului și siguranței participanților la trafic, la nivelul trecerilor pietonale și a separației trotuar-carosabil, în zonele de traversare a căilor circulabile auto.

OBIECTIVE:

 • Creșterea securității participanților la trafic în zonele cu treceri de pietoni.
 • Ușurarea deplasării pietonilor în zonele de acces carosabil-trotuar.

2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

 • Pietonii din Timișoara întâmpină, mai ales în zonele rezidențiale, probleme de mobilitate cauzate de mașinile parcate ilegal la intersecțiile dintre străzi. În plus, vârstnicii, copiii sau cei care împing cărucioare de bebeluși trebuie să coboare și să urce borduri deloc confortabile, să ocolească bălțile din intersecții sau să aștepte până vor primi prioritate pe trecerile de pietoni. Aceasta nesiguranță a deplasărilor pietonale descurajează astfel de deplasări, fiind firesc ca oamenii să aleagă deplasările motorizate, contribuind astfel la creșterea aglomerării traficului auto și la creșterea poluării în Timișoara.
 • Persoanele care aleg să se deplaseze pe două roți au, la rândul lor, mari dificultăți cauzate de infrastructura existentă. Experiența pe care o are un astfel de locuitor este de multe ori negativă, cauza fiind lipsa de calitate a pistelor pentru biciclete. Deși s-au făcut îmbunătățiri în anumite locuri, majoritatea pistelor nu sunt deloc prietenoase. În foarte multe locuri, bordurile pe care le au de trecut bicicliștii sunt foarte înalte și prezintă un real disconfort pentru aceștia. Atât timp cât avem o infrastructură care nu ține cont și de persoanele care aleg să nu folosească automobilul, nu avem cum să avem un trafic auto mai scăzut în oraș.
 • Persoanele cu dizabilități nu pot folosi infrastructura orașului neînsoțiți, chiar dacă ar avea posibilitatea să facă asta. Ei riscă să se accidenteze atunci când doresc să se deplaseze dintr-o parte în alta a orașului deoarece nu pot traversa trecerea de pietoni în condiții de siguranță. Pentru persoanele cu deficiențe de vedere lipsesc marcajele tactile, iar pentru persoanele în scaun rulant trecerile străzilor nu sunt deloc line.

3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

În cazul coborârii bordurilor la nivelul zonei carosabile la trecerile de pietoni:

 • în Timișoara, putem distinge două grupe de bicicliști: cei care folosesc bicicleta la sfârșitul săptămânii sau seara în scop de recreere și cei care folosesc acest mijloc de transport în activitățile lor zilnice (mers la serviciu și altele). Ca urmare a acestor modificări, dorim ca numărul persoanelor care se deplasează cu mijloace de transport alternativ să crească. Implicit, cea de-a doua grupă de bicicliști se va majora și prin urmare, aceste persoane o să folosească mai rar mașina personală, astfel traficul din oraș va fi redus.
 • o infrastructură prietenoasă cu persoanele care aleg să circule cu mijloacele de transport alternative (biciclete și trotinete). Având o experiență plăcută atunci când folosesc aceste mijloace de transport, ei o să repete alegerea făcută, iar prin puterea exemplului, văzând că un număr tot mai mare de persoane circulă astfel și alți locuitori ai Timișoarei o să dorească să încerce un mijloc de transport alternativ.
 • reducerea riscului de accidente și a distrugerii mijloacelor de transport (în special a bicicletelor și a trotinetelor electrice).
 • asigurarea de condiții de mobilitate egale și reducerea riscului de accidente pentru persoanele cu dizabilități vis-a-vis de ceilalți cetățeni ai orașului.

În cazul ridicării trotuarelor și a supraînălțării trecerilor, pe lângă beneficiile de mai sus, avem și următoarele avantaje:

 • calmarea traficului la intersectarea fluxurilor pietonale cu cele motorizate prin elemente fizice.
 • eliminarea disconfortului creat de băltirea apei la intersecții.
 • eliminarea mașinilor parcate pe trecerile de pietoni sau la intersecțiile dintre străzi.

Beneficiari ai acestor lucrări de amenajare vor fi toate categoriile de pietoni – copii, adulți, vârstnici, persoane cu dizabilitați, precum și cei care utilizează pentru transport bicicleta, trotineta sau rolele.

Trecere de pietoni supraînălțată; bumper viteză
Model de trecere de pietoni supraînălțată propus de administrația din Mississauga, Ontario, Canada.

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Identificarea porțiunilor de pistă de biciclete/trecerilor de pietoni care nu sunt la nivel cu carosabilul, unde bordurile sunt prea înalte.
 • Inventarierea trecerilor de pietoni la care se pretează supraînălțarea, de către administratorii drumurilor.
 • Stabilirea unui model comun pentru tot orașul, pentru coerență și simplificare (fără să impună modelul exact, doar câteva criterii tehnice de bază).
 • Execuție.

Propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019 :


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2018 sunt aici.

USR propune pentru bugetul din 2019: Clinică veterinară mobilă pentru sterilizarea animalelor

USR propune pentru bugetul din 2019: Clinică veterinară mobilă pentru sterilizarea animalelor

Sursa foto: Pixabay

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  Clinică veterinară mobilă pentru sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor de rasă comună, cu stăpân
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Protecția animalelor
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  3 – 6 luni
 4. Valoarea estimată a investiției:
  65.000 Euro+TVA, pentru achiziția clincii mobile
  50-70 lei/animal sterilizat; pentru 1000-1500 de animale sterilizate anual, se estimează 70.000 – 105.000 lei/an

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

SCOP: Creșterea capacității autorităților publice de a asigura suport deținătorilor de câini și pisici, de rasă comună, în vederea limitării cazurilor de abandon a puilor în spațiile publice și a efectelor asupra gradului de siguranță a copiilor și adulților.

OBIECTIVE:

 • Dezvoltarea capacității autorităților publice – Primăria Municipiului Timișoara – de a asigura servicii de sterilizare gratuită pentru deținătorii de câini și pisici de rasă comună în șase luni de la aprobarea proiectului prin Hotărâre de Consiliu Local.
 • Dezvoltarea capacității de colaborare a autorităților publice – Primăria Municipiului Timișoara – cu cabinetele veterinare private, Facultatea de Medicină Veterinară și ONG-uri ce activează în domeniul protecției animalelor pentru asigurarea serviciilor de sterilizare și limitarea abandonului puilor în spațiile publice.

2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

 • Capacitate scăzută a autorităților publice în a limita prezența pe spațiul public a câinilor și pisicilor fără stăpân, prezență cu efecte directe asupra siguranței copiilor și adulților.
 • Una dintre cauzele apariției animalelor fără stăpân, în spațiile publice, provine din abandonul puilor. Înmulțirea necontrolată a animalelor de rasă comună, deținute de persoane fizice, este strâns legată de capacitatea financiară scăzută a deținătorilor de a asigura sterilizarea acestor animale, situație care conduce la abandonul puilor, cel mai adesea pe domeniul public. Plecând de la acest aspect, o soluție pentru a limita acest fenomen este suportarea din bugetul primăriei a costurilor cu sterilizarea animalelor cu stăpân, fără pedigree.
 • Deși în conformitate cu art.13 din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, proprietarii animalelor de companie care deţin animale de rasă comună, inclusiv metişii acestora, au obligaţia sterilizării lor, neefectuarea acesteia fiind sancţionată contravenţional cu amendă cuprinsă între 5.000-10.000 lei, se constată că nu se ating rezultatele așteptate, din motive care nu țin de scopul acestei propuneri.
 • Propunerea este ca serviciile de sterilizare să fie asigurate, gratuit, de către autoritatea publică, iar în cazul refuzului de către deținător să se aplice prevederile legii mai sus menționate.
 • În conformitate cu prevederile Legii de protecţie a animalelor nr. 205/2004, şi ţinând cont de prevederile art. 41 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân „consiliile locale pot subvenţiona total sau parţial sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora aflaţi pe raza unităţii administrativ-teritoriale (…)
 • Achiziționarea unei clinici veterinare mobile este prevăzută și în Hotararea Consiliului Local 146/14.03.2013 privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din municipiul Timişoara şi a animalelor de companie: „În mod alternativ, Municipiul Timişoara poate dispune alocarea de fonduri pentru achiziţionarea şi funcţionarea unei clinici mobile pentru sterilizarea câinilor cu şi fără deţinător. În acest caz, acţiunile de intervenţie de urgenţă, tratament, sterilizare, vaccinare şi identificare vor fi efectuate şi cu ajutorul clinicii mobile dotată cu instrumentarul, produsele farmaceutice de uz veterinar şi consumabilele medicale veterinare necesare. Funcţionarea clinicii mobile pentru sterilizarea animalelor de companie va respecta exigenţele prevăzute de legislaţia sanitară-veterinară sub aspectul autorizării funcţionării şi va fi deservită de către medici veterinari de liberă practică înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari.”

3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

 • Sterilizarea gratuită, în special a femelelor, va contribui semnificativ la scăderea numărului de câini și pisici abandonați pe domeniul public.
 • Orașul va fi mai sigur și mai curat pentru locuitorii lui.
 • Reducerea considerabilă a numărului de câini și pisici fără stăpân de pe domeniul public; controlul înmulţirii animalelor în urma montelor nesupravegheate şi masivul abandon al puilor pe spaţiul public.
 • Creșterea siguranței copiilor și adulților, în perciol să fie agresați de câinii fără stăpân.
 • Conștientizarea populației în privința importanței sterilizării, ca fiind cea mai umană metodă de gestionare a populației canine și feline de rasă comună.
 • Evitarea abandonării puilor.

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Achiziția unei ambulanțe veterinare mobile, dotată corespunzător cu echipamente de sterilizare. Ambulanța veterinară mobilă poate staționa perioade determinte de timp în cartierele orașului – locația, perioada de staționare, precum și posibilitățile de programare se vor aduce din timp la cunoștința populației de către autorități;
 • Achiziția serviciilor de sterilizare- contracte/protocoale de prestări servicii cu medici de medicină veterinară înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari/Facultatea de Medicină Veterinară (practică pentru studenți);
 • Alocarea fondurilor necesare pentru desfășurarea programului de sterilizare gratuită;
 • Organizarea activității de sterilizare.
 • Achiziționarea unei clinici veterinare mobile, dotată cu echipamentul necesar pentru sterilizarea câinilor și pisicilor, cu precădere a femelelor.
 • Costurile estimative ale unei astfel de intervenţii chirurgicale se ridică la aproximativ 50-70 lei/animal și vor fi suportate integral din bugetul alocat „Programului de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân”, implementat odată cu această propunere de proiect;
 • Programul de sterilizare gratuită este dedicat proprietarilor de animalelor de companie care deţin animale de rasă comună, inclusiv metişii acestora.

Propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019 :


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2018 sunt aici.

USR propune pentru bugetul din 2019: Mobilier urban în Piața Libertății

USR propune pentru bugetul din 2019: Mobilier urban în Piața Libertății

În fotografie un city tree (copac urban). Sursa: cities-today.com

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  CYBERSPACE/GREENSPOT în Piața Libertății
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Smart city/ Green city
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  12 luni
 4. Valoarea estimată a investiției:
  3 x 20.000 euro/city tree (copac urban) + 2 x 25.000 euro/solar tree (copac solar) = 110.000 euro

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

SCOP: Transformarea Timișoarei într-un oraș smart, sustenabil și rezilient (= oraș capabil să facă față unor situații nefavorabile, adaptabil la modificări climatice, trafic, poluare, etc.)

OBIECTIVE SPECIFICE:
Proiectul își propune să contribuie la:

 • reducerea poluării;
 • eficientizare energetică;
 • rezistența la schimbări climatice și la poluare;
 • îmbunătățirea vieții;
 • îmbunatățirea a sănătății;
 • îmbunătățirea condițiilor de locuire;
 • creșterea atractivității orașului;

2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

Orașele viitorului vor fi smart, sustenabile și reziliente; smart cities- considerate până nu demult SF uri- devin rapid o realitate pe glob. În acest context, Timișoara, locul unde s-a montat – în 2014 – primul copac solar inteligent, trebuie să fie lider în ceea ce privește un viitor urban incluziv și accesibil, trebuie devină un exemplu de bune practici  în dezvoltarea comunității creativ inteligente.


3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

Piața este un spațiu public, un loc simbolic al unui oraș. Potrivit Project for Public Spaces (PPS), spațiile publice trebuie să aibă următoarele calități: atractivitate socială, diversitate funcțională, accesibilitate, confort și imagine urbană de calitate. Piața Libertății, veriga de legătură între Piața Unirii și Piața Victoriei, se va transforma într-un Green Spot, va avea o nouă menire de spațiu deschis unde oamenii se pot aduna, interacționa și experimenta.

solar tree copac solar
Solar tree (Copac solar)

Solar trees (Copacii solari) sunt:

 • smart
 • ecologici
 • sociali
 • funcționali
 • mobili
 • au dotări tehnice de vârf:
  • prize USB
  • router WI-FI
  • iluminat public controlat prin Bluetooth
  • stație meteo urbană
city tree copac urban timișoara
City tree (copac urban)

City trees (Copacii urbani) sunt alcătuiți din mușchi combat eficient poluarea absorbind CO2, oxizii de azot și materii particulate. Un singur copac urban absoarbe 250 de grame de materii particulate /zi și 240 de tone de CO2 pe an, nivelul de purificare al aerului fiind echivalent cu cel al 275 de copaci/an; un copac compensează anual poluarea a 417 masini.

City trees sunt sustenabili și high tech, au senzori ce monitorizează umiditatea solului, temperatura, calitatea apei și a solului; au panouri solare ce alimentează senzorii, colectează apa de ploaie ce va uda solul la nevoie.


4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Stabilirea arhitecturii Cyber Space-ului din Piața Libertății.
 • Achiziționarea și montarea celor 2 copaci inteligenți.
 • Achiziționarea și montarea celor 3 city trees.
 • Organizarea personalului de întreținere și supraveghere.
 • Promovarea conceptului.

Propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019 :


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2018 sunt aici.

USR propune pentru bugetul din 2019: Modernizarea Pieței Badea Cârțan

USR propune pentru bugetul din 2019: Modernizarea Pieței Badea Cârțan

Sursa foto: Stefan Hanke, MarktHalle – Regensburg

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  Piața Badea Cârțan – o nouă viziune*
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Regenerare urbană, Mobilitate
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  24 luni
 4. Valoarea estimată a investiției:
  depinde de numărul de etaje și al locurilor de parcare oferite; un proiect similar din Regensburg, Germania (aflat în imaginea de mai sus), în care s-au construit pe structura metalica 720 de locuri de parcare, a costat 4,7 milioane €

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

SCOP: Transformarea pieței Badea Cârțan într-un ansamblu de spații comerciale cu multiple funcțiuni adresabile nevoilor unui comerț modern, exigențelor unei dezvoltări urbane moderne și sustenabile, cu facilități sporite de staționare pentru clienți.

OBIECTIVE:

 • Dezvoltarea programului de soluții arhitecturale privind zona piața Badea Cârțan;
 • Implementarea soluției arhitecturale care întrunește cele mai bune condiții privind dezvoltarea durabilă a zonei; transformarea pieței Badea Cârțan într-un spațiu modern, în care să fie integrate atât o zonă de desfacere a produselor agro-alimentare, cât și o parcare supra-etajată.

2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

 • Capacitate insuficientă pentru asigurarea în condiții optime a spațiilor pentru comercianți (comercianți instalați pe trotuare, tarabe situate în afara perimetrului pieței);
 • Condiții improprii pentru desfacearea și comercializarea mărfurilor;
 • Dificultăți de trafic în zona pieței cauzate de lipsa locurilor de parcare (benzile de trafic auto sunt parțial ocupate de autovehicule staționate/parcate aparținând clienților pieței, linia de tramvai în comun cu carosabilul produce ambuteiaje la orele de vârf);
 • Aspect urbanistic cu impact negativ asupra vizitatorilor, turiștilor, etc.

3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

 • Dezvoltarea infrastructurii orașului – construcție modernă, multifuncțională, cu facilități de comerț pentru producătorii agricoli, pentru alte tipuri de comerț, dar și facilități de parcare;
 • Conditii modene atât pentru comerțul cu produse alimentare, cât și pentru clienți;
 • Atragerea micilor producatori si a asociatiilor familiale pentru vanzarea produselor alimentare prin punerea la dispoziție a unor facilități adecvate comerțului civilizat;
 • Prioritizarea transportului in comun;
 • Fluidizarea traficului auto;
 • Soluție urbanistică care ține cont de dezvoltarea durabilă a zonei;
 • Posibilitate de dezvoltare a soluțiilor de creștere a accesibilității pentru persoane cu dizabilități.

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 1. Inițierea și susținerea unui concurs de soluții de arhitectură;
 2. Implementarea soluției câștigătoate: studiu de fezabilitate, proiect de arhitectură și proiect tehnic;
 3. Contractarea unui constructor și realizarea ansamblului architectural câștigător.

* ideea ar putea fi implementată și pentru alte piețe din oraș: Piața Nouă, sau Piețele din cartierele Soarelui și Girocului


Propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019:


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2018 sunt aici.

USR propune pentru bugetul din 2019: Tomograf pentru arbori

USR propune pentru bugetul din 2019: Tomograf pentru arbori

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  Echipamente de diagnoză pentru arborii urbani
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Spații verzi , Locuri de joacă
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  3 luni
 4. Valoarea estimată a investiției:
  Tomograf Arborsonic 3D cu 12 canale 30.550 lei
  Șubler Digital ArborSonic– 1600 mm 7.520 lei
  Detector de rădăcină (extensie a Arborsonic 3D) 3.055 lei
  Tester pentru smulgere 12.643 lei
  Elastometru cu 2 senzori (extensie la Tester pentru smulgere) 7.144 lei
  Dispozitiv de tragere pentru diam< 1 m inclusiv cabluri (extensie la Tester pentru smulgere) 2.303 lei
  Dispozitiv de tragere pentru diam> 1 m inclusiv cabluri (extensie la Tester pentru smulgere) 3.055 lei
  Training pentru folosirea dispozitivelor și interpretarea datelor: gratuit (în zona a 1000 km)
  TOTAL echipare de bază 53.768 lei
  TOTAL echipare, inclusiv extensii 66.270 lei

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

SCOP: Creșterea calității factorilor de mediu în Timișoara prin îmbunătățirea măsurilor de gestionare a arborilor urbani;

OBIECTIV GENERAL:

Îmbunătățirea măsurilor de gestionare a vegetației arboricole urbane prin folosirea de echipamente și software-uri specializate în diagnoza și evaluarea riscurilor arborilor și pregătirea personalului de specialitate din Direcția de Mediu a Primăriei Municipiului Timișoara;

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Achiziționarea echipamentelor necesare: tomograf 3D ArborSonic- 1 buc., șubler Digital ArborSonic- 1 buc., detector de rădăcină- 1 buc., tester pentru smulgere cu echipare completă (inclusiv extensii)- 1 buc.;
 • Pregătirea a minimum 4 angajați (minimum 2 ingineri specializați în gestionarea vegetației din spațiul urban) din cadrul Direcției de Mediu a PMT pentru folosirea echipamentelor și a software-ului aferent și pentru interpretarea datelor;

2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

În prezent există o mare diferență între datele aferente vegetației urbane din Timișoara deținute de administrația publică în bazele de date precum Cadastrul verde și Registrul local al spațiilor verzi (înregistrate în perioada 1999- 2004), folosite în gestionarea fondului arboricol și indicatorii cantitativi și calitativi reali, la zi, ai acesteia;

Metodele actuale de evaluare ale vegetației arboricole aplicate de specialiștii Direcției de Mediu din cadrul PMT sau de către experții/ specialiștii externi contractați de PMT pentru aceste servicii sunt depășite, având un nivel de precizie scăzut;

Cea mai utilizată metodă actuală, analiza vizuală a exemplarelor de arbori urbani este subiectivă și de cele mai multe ori conduce la o evaluare greșită a riscului pe care arborii îl reprezintă (tree risk assessment). Implicit măsurile aplicate pentru gestionare arborilor sunt incorecte, uneori radicale, pierzându-se astfel o importantă parte a fondului arboricol urban matur.

Măsurile incorecte de gestionare aplicate vegetației arboricole urbane are un impact considerabil asupra scăderii calității factorilor de mediu prin pierderea arborilor datorită factorilor antropici (extrageri nejustificate, tăieri incorecte în coroană) sau naturali (ruperi, smulgeri ale arborilor în caz de condiții meteo extreme);

Vegetația arboricolă este un important furnizor de servicii ecosistemice ceea ce influențează direct sănătatea și bunăstarea locuitorilor urbei, astfel: scăderea fondului vegetal arboricol matur la nivelul Timișoarei influențează printre altele climatul local, creșterea gradului de poluare, arborii având un rol esential în absorpția noxelor, creșterea stresului urban, vegetația având un rol psihorelaxant, creșterea riscurilor pentru sănătatea locuitorilor și scăderea atractivității generale a orașului;

La ora actuală nu există un plan de monitorizare/gestionare a arborilor cu valoare cultural-istorică excepțională (ex. stejarii din Piața Libertății; stejarii din Parcul Copiilor, stejarii din Parcul Coronini, exemplarele de platan din perioada Habsburgilor), aceste exemplare având nevoie de o monitorizare permanentă și de măsuri specifice de conservare/ gestionare/, pierderea acestora având un impact deosebit asupra patrimoniului cultural (inclusiv horticol) orașului;


3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

BENEFICII DIRECTE:

 • Creșterea gradului de pregătire a personalului Direcției de Mediu din cadrul PMT în vederea folosirii echipamentelor și software-urilor specifice (4 persoane, min. 2 ingineri specializați în gestionarea vegetației din spațiul urban);
 • Îmbunătățirea metodelor de evaluare a calității arborilor urbani din Timișoara;
 • Folosirea unor date reale pentru evaluarea stării arborilor urbani și în evaluarea riscului pe care aceștia îl reprezintă;
 • Îmbunătățirea planurilor de getionare ale vegetației arboricole urbane;
 • Scăderea pierderilor de fond vegetal arboricol matur pe teritoriul administrativ al Timișoarei;
 • Îmbunătățirea calității factorilor de mediu din Timișoara;

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Achiziționarea echipamentelor pentru diagnoza arborilor urbani;
 • Parcurgerea modulelor de training pentru personalul desemnat din Direcția de Mediu a PMT;
 • Realizarea unui plan de gestiune, prioritizarea realizării diagnozelor/ monitorizării fondului vegetal matur și cu valoare cultural-istorică excepțională;

Propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019:


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2018 sunt aici.