Cine suntem

Suntem consătenii, vecinii și prietenii tăi, suntem noua forță a politicii în România, avangarda schimbării clasei politice actuale.

Suntem uniunea oamenilor care doresc ca Sânmihaiu Român, Sânmihaiu German și Utvin să devină un reper pentru zona metropolitană Timișoara.

Suntem schimbarea!

USR Sânmihaiu Român

Viziunea noastră

Dorim o revitalizare a eticii serviciului public, pentru a imprima civilitate și corectitudine ca marcă a unei administrații transparente, puse în slujba cetățeanului. Ne dorim o comunitate modernă, cu străzi curate și infrastructură (drumuri, gaz, canalizare, apă) la nivelul secolului 21.

Meritocrația trebuie să fie reconsiderată ca valoare centrală a angajării și promovării în rândurile administrației publice, în locul servilismului și al relațiilor clientelare care au generat contracte supraevaluate și risipa bugetului local pe lucrări de o calitate precară.

Digitalizarea este o cale importantă de acces a cetățenilor la serviciul public.

Cum vom reuși toate aceste? Prin implicare și prin muncă, prin onestitate, asumare și transparență.

Program electoral - USR-PLUS Sânmihaiu Român

1. Respectarea cu strictețe a programului de lucru cu publicul afișat pe site-ul primăriei. Cetățenii trebuie sa fie tratați cu respect în interacțiunile lor cu administrația locală, angajații primăriei sunt acolo pentru a rezolva problemele oamenilor.
Nu voi tolera interacțiuni cu cetățenii în care aceștia sa nu fie tratați cu respect.
Suntem în 2020, nu în 1990.

2. Eliminarea abonamentelor și a telefoanelor oferite consilierilor locali. Consilierii locali USR-PLUS nu vor accepta telefoane sau abonamente, putem fi contactați pe telefoanele personale.

3. Eliminarea excursiilor pe litoral pentru consilieri și angajați plătite din banii primăriei, deghizate în cursuri de formare profesională. Dacă sunt obligatorii asemenea cursuri, le putem face în Timișoara, cu costuri mult mai reduse.

4. Angajarea de personal în administrație pe baza unor concursuri transparente, fără favoritisme. Ne interesează abilitățile și pregătirea persoanei.

5. Limitarea studiilor de fezabilitate ca număr și valoare. Nu pot exista mai multe studii pentru același obiectiv iar valoarea lor trebuie limitata la 5% din valoarea proiectului.

6. Reducerea achizițiilor directe și eliminarea contractelor păguboase, cu firme cu un angajat, recent înființate. Licitațiile transparente sunt calea de urmat.

7. Digitalizarea administrației, cetățenii să aibă mai ușor acces la informații, să își poată plăti online impozitele și amenzile si să poată vota pe subiecte de importanță locală.

8. Atragerea specialiștilor ce locuiesc in comuna in modelarea viitorului comunității. Sunt oameni cu experiența în diferite domenii ce doresc sa ajute, trebuie sa îi încurajăm sa facă acest lucru. Implementarea unui buget participativ ar ajuta mult în aceasta privința (o sa revenim cu detalii legat de acest subiect).

9. Ședințele consiliului local trebuie sa aibă loc la ore accesibile publicului larg și într-o locație care sa permită participarea unui număr cat mai mare de cetățeni (după ridicarea restricțiilor impuse de pandemie).Toate ședințele trebuie transmise live pe internet.

10. Publicarea proceselor verbale ale ședințelor împreuna cu toate hotărârile consiliului local pe pagina primăriei, pentru ca cetățenii să știe ce s-a discutat și cum s-a votat.

11. Organizarea de dezbateri publice pe subiecte care au un impact major asupra comunității. Cetățenii trebuie sa aibă un cuvânt de spus asupra modului în care vor fi implementate proiectele locale. Dezbaterile le vom face pe rând, în fiecare dintre satele comunei.

12. Fiecare consilier USR-PLUS va publica un raport de activitate anual, în care va detalia care a fost aportul lui la bunul mers al comunei. Cetățenii trebuie sa știe ce fac aleșii lor, nu mergem acolo doar pentru a ridica mana ci pentru a veni cu propuneri și a asculta vocea oamenilor.

Scopul măsurilor propuse mai sus:

  • cetățenii sa știe ce se întâmpla in Primărie și în Consiliul Local și să aibă un cuvânt de spus în evoluția comunei;
  • funcționarea administrației cu un raport costuri/rezultate cât mai eficient;

Implementarea acestor măsuri nu implica costuri uriașe, este nevoie doar de voința celor care sunt la Primărie și în Consiliul Local.

1. Finalizarea, în regim de urgență, a Planului Urbanistic General (P.U.G.), în care să fie evidențiate clar zonele de dezvoltare (rezidențiale, agrement, industriale etc.).

Dezvoltatorii și investitorii vor avea un plan după care sa se ghideze, nu vor mai evolua într-un mod haotic. Ne va fi mai ușor sa atragem investitori mari și să avem o comuna dezvoltată organizat și eficient. O comunitate sănătoasă are nevoie și de spații verzi, nu doar betoane, trebuie să evităm greșelile comunelor ce s-au dezvoltat haotic din punct de vedere imobiliar.

2. Demararea proiectelor de extindere rețea canalizare și apă finanțate prin fonduri europene și fonduri guvernamentale, ținând cont ca începând cu anul 2021 vor putea fi demarate proiecte prin Programul operațional de dezvoltare durabilă (PODD) pe Axa prioritara 2, obiectiv specific FEDR/FC(v) – Promovarea managementului durabil al apei.

3. Rezolvarea problemei la rețeaua de gaz. Contactarea unei firme de avocatură, care să studieze contractul de concesiune încheiat cu firma de gaz, împreuna cu toate anexele și să ne prezinte o concluzie juridica în privința căii de urmat. Dacă vor concluziona că firma nu a respectat prevederile contractului și recomandă să mergem în instanța, vom face acest lucru.

Alocararea fondurilor din bugetul local pentru extinderea rapidă a rețelei de gaz (dacă facem ordine în bugetul local, cum am propus în prima parte a programului nostru, vor fi bani pentru a putea extinde rețeaua).

Demararea procedurilor pentru a extinde rețeaua de gaz în toate satele comunei cu finanțare europeană, în corelare cu programele guvernamentale ce urmăresc acest lucru.

4. Demararea proiectelor de asfaltare a tuturor străzilor din toate cele trei sate ale comunei cu finanțare europeană, prin Programul Operațional de Transport POT, ce va fi cel mai mare program operațional de fonduri structurale și de coeziune – circa 9 miliarde de euro, incluzând cei 30% de la statul român. Uniunea Europeană încurajează construirea rețelelor de transport ce includ piste pentru bicicliști și alei pietonale.

5. Demararea unor discuții cu Enel pentru a îi determina sa finalizeze modernizarea și stabilizarea rețelei electrice din comună. Enel trebuie să țină cont și de dezvoltarea accelerată a comunei în viitor. Toți furnizorii de utilități trebuie presați să își respecte angajamentele, rolul lor nu este doar de a încasa bani de la clienții, este de a oferi servicii de calitate.

Accesarea de fonduri europene prin Programul operațional de dezvoltare durabilă (PODD) pe Axa prioritară 1, obiectiv specific FEDR/FC(iii) pentru implementare de soluții de digitalizare și stabilizare a rețelei electrice.

6. Înființarea unui grup de lucru pentru atragerea de fonduri europene sau pentru realizarea unor alte proiecte în comună, corelat cu o mult mai strânsă colaborare cu administrațiile din Timișoara și zona metropolitană.

Demararea de proiecte cu finanțare europeană prin Polul de creștere Timișoara – ADI, ce înglobează mai multe localități din zona metropolitană. Polul de creștere poate mobiliza resurse mult superioare a ceea ce poate o singura localitate.

7. Dezvoltarea unui sistem de iluminat stradal bazat pe energie verde – program finanțat prin FEADR-AFIR Timișoara. Nu trebuie sa mai avem străzi în beznă și nici facturi uriașe la iluminatul public.

8. Eficientizarea serviciului Urbanism, prin angajarea unui arhitect licențiat, care să asigure dezvoltare edilitară și industrială unitară pe întreg teritoriul comunei.

9. Avand în vedere mijloacele moderne și mult mai rapide de identificare și inventariere a terenurilor și imobilelor aflate în patrimoniul public și privat al comunei Sânmihaiu Român, vom inventaria, în regim de urgență, toate proprietățile imobiliare aflate în proprietatea sau administrarea comunei.

10. Implicarea activă a autorităților locale în dezvoltarea de noi PUZ-uri, rezidențiale, industriale și zone de agrement, care sa atragă aici noi locuitori și investitori.

11. Reglementarea în regim unitar a construirii caselor în fostele grădini, precum și condiționarea eliberării autorizației de construcție de donarea către autoritățile locale a drumului de acces, pentru ca viitorii proprietari sa poată fi racordați la utilități.

Implicarea activa a administrației în găsirea de soluții pentru ca străzile care sunt acum private sa poate trece pe domeniul public, ca sa putem trage utilități.

Scopul măsurilor propuse mai sus:

  • modernizarea comunei, infrastructura este o condiție de bază a unei așezări moderne
  • creșterea calității vieții pentru locuitori
  • creșterea valorii proprietăților imobiliare de la noi din comuna
  • atragerea unui număr ridicat de noi proprietari și investitori din comuna = venituri mai mari la bugetul local

Ca întotdeauna, suntem deschiși la alte propuneri ce vin din comunitate.

1. Atragerea de investitori. Vom iniția discuții pragmatice, constructive și transparente cu orice investitor ce dorește sa creeze o afacere în comuna noastră, indiferent de valoarea acesteia.

Avem nevoie de oameni de buna credința care sa își investească capitalul și energia în localitățile noastre .

Astfel vor fi create noi locuri de munca și oportunități pentru locuitori,iar bugetul local va încasa taxe suplimentare ce pot fi direcționate spre infrastructură și investiții care sa imbunatateasca viața oamenilor.
Vom analiza care este stadiul proiectelor actuale privind înființarea unui parc industrial și vom stabili care este cea mai buna cale de urmat pe acest subiect.

2. Vom fi deschisi la a acorda facilități fiscale firmelor ce vor avea sediul social la noi în comună sau care vor angaja persoane cu domiciliul aici.

3. Concesionarea către investitori și afaceri locale a unor terenuri pentru a face investitii în comuna noastră, a genera locuri de munca si taxe pentru bugetul local. Aceste contracte de concesiune vor fi făcute cu maximă transparență, vor fi publicate si pe perioade mai lungi, pentru a oferi siguranță si încredere investitorilor.

4. Înființarea unui Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, pentru a fi mai ușor pentru cetățeni sa isi schimbe documentele,va crește numărul de locuitori si numărul de taxe încasate de bugetul local

5. Instalarea unui bancomat în comună, in anul 2020 un bancomat este o necesitate.

6. Vom înființa un consiliu consultativ al reprezentanților firmelor locale care sa se intalneasca periodic pentru consultări cu reprezentanții administrației pentru a discuta probleme si inițiativele oamenilor de afaceri locali.

7. Publicarea unui catalog al afacerilor locale și a serviciilor oferite de acestea, pe site-ul Primăriei, pentru a fi cat mai vizibile pentru locuitorii comunei.

8. Publicarea si mediatizarea în presa a facilitatilor oferite de comuna noastra investitorilor.

9. Rezolvarea problemelor pieței locale (acoperiș si parcare) pentru a permite producătorilor locali sa isi vanda produsele in condiții optime si pentru a putea prelungi orarul de funcționare.

10. Implicarea activa a administrației în informarea și educarea cetățenilor cu privire la programele europene/guvernamentale ce pot fi accesate de persoanele fizice. De exemplu programele ce vizează creșterea eficientei energetice a locuințelor.

11. Eliberarea comunei de animale fără stăpân elaborarea unui proiect de hotarare consiliu local privind sterilizarea gratuită a câinilor si pisicilor fără pedigree, cu stapan, prioritate avand persoanele cu venituri reduse.

Primaria, în colaborare cu ONG-uri partenere și orice persoane doresc sa se implice, va desfășura in randul populatiei si in școli, campanii de informare privind sterilizarea.

12. Creșterea sumelor alocate transportului în comun, pentru a mări si optimiza numărul curselor spre Timișoara. Este nevoie de o dezbatere publică, cu cât mai multi cetățeni prezenți, in urma careia sa hotaram cursele spre care merită sa ne alocam resursele.

Pe termen mediu, singura soluție viabilă de a rezolva problema transportului în comun este împreuna cu o administrație a Timisoarei deschisă spre comunele din zona metropolitană.

Exista posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru linii de transport în comun moderne și nepoluante, împreuna cu administrația din Timișoara și alte comune din periurban.

1. Direcționarea fondurilor suplimentare pentru salubrizarea domeniul public și amenajări de spații verzi și achiziționare suplimentară de pubele stradale în toate punctele unde sunt posibile adunări de oameni.

Sunt acum locuri din comuna ce arată ca mici bucăți de jungla,nu mai putem tolera așa ceva.

2. Folosirea sistemului de supraveghere video pentru a depista si sanctiona persoanele ce arunca gunoi pe domeniul public.

Administrația trebuie sa fie mai proactiva pe acest subiect.

3. Realizarea de parcuri și locuri de recreere moderne, cu locuri de joacă pentru copii, unde cetatenii sa poată socializa.

Avem nevoie de un parc in fiecare localitate.

Ca multe alte proiecte, acestea nu trebuie doar bifate, trebuie sa ne asigurăm ca sunt realizate la o calitate corespunzătoare si la un cost decent.

Dezvoltarea unei arhitecturi urbane prietenoasa cu mediul. Avem nevoie si de spații verzi, nu doar de beton.

4. Colectarea deșeurilor vegetale de la cetățeni în groapa compost, plus încurajarea cetățenilor în producerea compostului în propria gospodărie.

5. Plantarea de perdele forestiere de protectie a localitatilor si pe lângă terenurile agricole asigurând o rezervă de apă mai mare și biotop pentru dezvoltarea păsărilor care ajută în combaterea dăunătorilor din culturile agricole (putem dezvolta acest proiect împreună cu agricultorii).

Acest proiect poate fi finanțat prin fonduri europene.

6. Combaterea ambroziei si aplicarea de sancțiuni pentru cei care nu o elimina de pe terenurile proprietate personală din intravilan.

Demararea unei campanii pentru a încuraja cetățenii sa reclame prezenta ambroziei.

1. Vom merge in fiecare sală de clasa si fiecare grup sanitar, la toata scolile si gradinitele din comuna. Vom face investițiile necesare ca sa ne asigurăm ca sunt dotate si modernizate.

Dotarea sălilor de clasa cu videoproiectoare, imprimante și calculatoare este obligatorie.

2. Invatamantul nu înseamnă doar alocari de bani si clădiri modernizate. Avem nevoie si de o abordare nouă.

Vom susține demararea unui program de schimb de experienta cu o scoala renumita din Timișoara, gen Colegiul Banatean. Trebuie sa incercam sa folosim experiența cadrului didactic de acolo, sa aducem aceasta experienta la noi in comuna. Rezultatele de la examenele naționale ne arată ca nu mai putem continua pe acest drum.

3. Trebuie sa aflam problemele reale ale scolilor din comuna și adevarul il vom afla de la părinți si de la elevi.

Suntem hotarărâți ca părerea lor sa conteze tot mai mult in viitor. Așa vom intra in detaliile problemelor,pentru a ști cum sa incercam sa le rezolvam.

4. Trebuie sa pregatim copii pentru viata reala, din pacate programa scolara actuala nu face acest lucru. Din acest motiv credem ca trebuie sa incurajam conceptul de scoala altfel:

  • Invitarea unor specialisti din comuna si nu numai, din diferite domenii, pentru a veni si a le vorbi copiilor, pentru a îi familiariza cu aceste domenii. În Occident se intampla acest lucru, cu rezultate foarte bune.Elevii trebuie sa știe ce înseamnă un credit/depozit bancar,dobanda,deschiderea unui cont curent,ce înseamnă si care este rolul administrației,etc- lucruri de care se vor lovi in viață si din pacate scoala actuala nu ii pregateste.
  • Promovarea implicării in acțiuni de voluntariat.
  • Încurajarea și organizarea de activități extracurriculare (aptitudini artistice, dans, muzica, pictura, IT, activități sportive) în parteneriat cu comunitatea.

5. Finalizarea proiectului Gradinita cu program prelungit. Organizarea de program “After School” sau “Step by Step” in cele 3 școli.

1. Identificare de spatii in căminele culturale si organizarea a 1-2 săli in fiecare pentru desfășurarea diferitelor activități si posibilitatea de a inchiria cu ora de către instructor pentru activități pentru copii (karate, dansuri), activități pentru adulți: yoga, aerobic, proiecții de filme. Promovare in Social Media si pe site-ul Primăriei.

2. Este necesara organizarea unui eveniment gen festival, pentru tineri, cu muzica electronica (gen Embargo fest Dudesti, Electro ruga Buzad), promovarea acestora in toate mediile (Social Media, Radio, TV, Site-ul Primăriei, afișe) avand ca scop atragerea tinerilor din Timișoara si localitățile affiliate.

3. La Rugile din cele 3 localitati trebuie sa participe artiștii populari ce locuiesc la noi in comuna. Vom promova talentele locale si vom beneficia de costuri mai reduse.

4. Organizare de evenimente gen Maratonul Sanmihaiu Roman, evenimente de voluntariat Facem curățenie in Sanmihaiu Roman. Încurajarea existenței unor cluburi de lectură,proiecție film sau alte activități.

5. Încurajarea unor producători locali de bere/branzeturi/anumite soiuri de legume sau fructe, care sa diferentieze comuna noastra.

6. Renovarea si amenajarea ecluzei de la nodul hidrotehnic Sanmihaiu Roman, de către Apele Române, va atrage mai mulți vizitatori pe pista de biciclete. Trebuie sa profităm de acest lucru, pentru a atrage mai mulți clienți la terasele de pe marginea pistei si potențiali rezidenti in comuna.

Candidații USR Sânmihaiu Român

Candidat USR PLUS la Primăria Sânmihaiu Român

Cosmin Buzan - Candidat USR Primăria Sânmihaiu Român

O scurtă prezentare

Mă numesc Cosmin Buzan, am 40 de ani, sunt tata, sot și mic antreprenor și sunt candidatul USR în competiția pentru primăria comunei noastre.

M-am nascut si am copilarit in Caransebes, un orășel de munte din Banatul montan, județul Caras-Severin.

La începutul anilor 2000 am venit în Timișoara, unde am absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest. În timpul facultății am început o afacere în domeniul IT hardware, domeniu în care am activat până în anul 2008.

În anul 2011, am ales sa numesc acasă comuna Sânmihaiu Român. Aici am început o afacere online în domeniul asigurarilor, alături de soția mea. În timp, mulți locuitori ai comunei mi-au acordat încrederea lor și au devenit clienți, mulți dintre ei chiar prieteni.

De ce am ales sa fac parte din proiectul USR Sânmihaiu Român?

Cu toții trăim în comunitate, nu putem sa ne izolăm de problemele comunei. Și sunt multe probleme, majoritatea vechi. Cu tristețe pot sa spun ca lucrurile nu au evoluat prea mult din 2011, atunci cand am venit aici.

Lipsa utilităților de bază, a serviciilor moderne, lipsa transparenței administrației locale, griul monoton ce domină vizual comuna, au dus la apatia locuitorilor în ceea ce privește viitorul locului pe care-l numesc acasă. Nu am întâlnit un consătean care sa fie multumit de situatia actuala. Mulți par resemnați că lucrurile sunt încremenite în timp și simt că nu se poate face mare lucru.

Din acest motiv, am hotarat sa mă alătur și sa devin membru fondator al filialei locale USR din Sânmihaiu Român. Am ales USR pentru că e un partid nou, format din oameni ce nu au mai făcut politică, oameni care au ales aceasta cale exasperati de dezastrul generat în ultimii 30 de ani de vechile partide și de lipsa de perspectivă a țării.

Înainte de a mă alătura USR, nu am mai făcut parte din niciun partid politic. Nu am avut contracte dubioase cu vreo firmă de stat sau primărie.

Eu cred cu tărie ca dacă exista onestitate, determinare și transparență în administrația locală, orice localitate se poate transforma radical, cu atat mai mult o comuna mare, aflată la o aruncătură de băț de Timișoara.

Candidată USR PLUS la Consiliul Local Sânmihaiu RomânOana Micolaiciuc, Candidată USR la Consilul Local Sânmihaiu Român

Cine sunt?

Mă numesc Oana Miculaiciuc, am 39 de ani si candidez pentru postul de consilier local al comunei Sanmihaiu Roman, din partea USR.

În anul 2008, împreună cu familia mea, am achiziționat o locuință și ne-am stabilit în  localitatea Utvin .

Am absolvit facultatea de Management în Producție și Transporturi din cadrul Universității Politehnica din Timișoara.

Sunt ardeleancă la origini și de profesie inginer. De la terminarea facultății, lucrez în domeniul privat, pentru companii multinaționale (10 ani în industria automotive și ultimii 3 ani în industria ceramică), ocupându-mă de partea administrativă și de contracte. Sunt responsabilă de investiții precum și de optimizarea continuă și bună funcționare a fabricii: să găsesc cele mai bune oferte și să întocmesc contracte pentru investiții, utilități, materie primă și piese de schimb, transporturi.

De ce candidez?

Vreau să-mi folosesc cunoștințele dobândite precum și energia de care dispun pentru îmbunătățirea calității vieții în cele 3 localități ale comunei noastre și credeti-ma, SE POATE!

Există loc de îmbunătățiri substanțiale, și, cu efort, viziune și voință din partea unei noi administrații, Sănmihaiu Roman poate fi altfel!

Candidat USR PLUS la Consiliul Local Sânmihaiu Român

Grațian Jurca, Candidat USR la Consilul Local Sânmihaiu Român

Despre mine

Sunt născut și crescut în Timișoara, am absolvit un Master în cadrul USAMVBT în Timișoara, devenind Inginer Diplomat. Cariera mea profesională m-a îndreptat însă spre domeniul logisticii, domeniu în care profesez și în prezent, în funcția de Manager logistic într-o firmă multinațională.

Locuiesc în comuna Sânmihaiu Român din 2015, când am ales să renunț agitația orașului pentru liniștea și aerul curat dintr-o zonă rurală. Am găsit aici vecini primitori, cu care am devenit prieten, multă liniște, pot spune că aici mă simt acasă.

De ce candidez

Consider că oamenii care locuiesc aici merită o conducere comunală care să le respectele nevoile și interesele. Comuna are nevoie de multe îmbunătățiri la nivel de infrastructură și la nivel de servicii publice. Îmi doresc să particip și să ajut la punerea în practică a planurilor de îmbunătățire, acesta fiind motivul candidaturii mele: îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii satelor din comună.

În domeniul logistic în care profesez este nevoie de spirit practic, antreprenorial, de multă muncă și organizare. Sunt de părere că aceste calități sunt necesare și în administrarea unei comunei și îmi doresc să am ocazia să le pun în practică pentru ca noi toți să putem avea o casă mai bună.

Candidat USR PLUS la Consiliul Local Sânmihaiu Român

Liviu Gavril, Candidat USR la Consilul Local Sânmihaiu Român

Cine sunt

Mă numesc Liviu Gavril, am 54 de ani si candidez pentru postul de consilier local al comunei noastre din partea USR.

Am 54 de ani, m-am nascut si am copilarit in Iași. La începutul anilor ‘90 am fost transferat cu serviciul în Timișoara, până în anul 2019 fiind agent la Colterm Timisoara.

În acest moment sunt agent hidro la Apele Române și mic fermier local. Sunt pasionat de domeniul IT, partea de hardware și utilizare software.

Începând cu anul 2005, împreună cu familia, mi-am stabilit domiciliul în localitatea Sânmihaiu Român.

De ce USR și de ce candidez

Înainte de a ma alatura filialei locale USR, nu am mai făcut parte din niciun partid politic. Am intrat în USR pentru ca doresc o schimbare si modernizare reala a comunei noastre.

Sunt aici de 15 ani, timp în care am observat ca localitățile noastre au evoluat foarte puțin în timp ce alte comune din jur sunt mult în față.

Candidez pentru a sprijini modernizarea comunei, aducerea transparenței în administrație și direcționarea eforturilor Consiliului Local spre a rezolva problemele cetățenilor.

Candidat USR PLUS la Consiliul Local Sânmihaiu Român

Lucian Ion Cazacu, Candidat USR la Consilul Local Sânmihaiu Român

Despre mine

M-am născut și am copilărit în Novaci, un frumos orășel din județul Gorj. Am 34 de ani

După absolvirea studiilor postliceale la Colegiul Regina Elisabeta din București în 2010 am ales sa imi intemeiez o familie în  Sânmihaiu Român, soția mea fiind din această localitate.

Din 2011 și până în prezent îmi desfășor activitatea într-o clinică privată de recuperare din Timișoara având funcția de asistent medical B.F.K.T.

De ce candidez

Înainte de a ma alatura filialei locale USR, nu am mai făcut parte din niciun partid politic. Am intrat în USR pentru ca este un partid nou, format din oameni tineri, ce nu au mai făcut politica. Am întâlnit aici oameni ce doresc schimbarea stării actuale a lucrurilor și lupta pentru ea.

Vreau, atât pentru familia mea cât și pentru restul cetățenilor comunei, ca Sânmihaiu Român să devină o comuna europeană, modernă, o comună în care administrația să funcționeze pentru a rezolva problemele locuitorilor, într-un mod curajos și transparent.