Cine suntem

Echipa USR PLUS Becicherecu Mic este formată din 15 membri, care alcătuiesc lista de candidați a Alianței USR PLUS Becicherecu Mic pentru Primăria din localitate și Consiliul Local.

Candidații USR PLUS pentru Primărie și Consiliul Local sunt persoane majoritar tinere, cu studii superioare, oneste și performante în domeniul privat.

USR PLUS Becicherecu Mic

Misiunea noastră

Misiunea USR PLUS Becicherecu Mic este de a oferi cetățenilor o viață ușoară, fericită, liniștită și respectul cuvenit ca parte dintr-o comunitate consolidată. 

Viziunea noastră

Acest program politic reprezintă viziunea Alianței USR PLUS pentru următorii 10 ani pentru dezvoltarea comunei Becicherecu Mic.

Ne dorim să valorificăm poziționarea geografică a localității și să transformăm localitatea noastră într-una modernă, cu infrastructură la standarde europene, cu un nivel de educație, trai și o calitate a serviciilor publice care să permită locuitorilor să se bucure de prosperitate și un mediu de viață plăcut și sănătos. Dorim să oferim cadrul în care cetățenii să se implice activ în comunitatea lor și să comunice ușor cu administrația locală.

Valorile noastre

Valorile USR PLUS Becicherecu Mic sunt cinstea, competența, demnitatea și transparența.

Candidații USR PLUS Beicherecu Mic

Președinte USR Becicherecu Mic, candidat USR PLUS la Primăria Becicherecu Mic

Marius Viciriuc președinte USR Becicherecu Mic candidat Primăria Becicherecu Mic

Candidatul la primăria din localitate și primul candidat de pe lista de consilieri a USR PLUS, Marius-Constantin Viciriuc, este un tânăr de 26 de ani, specialist în comunicare și cu un masterat în marketing. Are experiență în interacțiunea cu oamenii, vorbește limba engleză și își dorește să transforme localitatea într-o comună europeană. Este membru USR din iunie 2018, când a intrat în politică sătul de modul lent în care se mișcau lucrurile.

 

 

Candidat USR PLUS la Consiliul Local Becicherecu Mic

Daniel Cristea USR PLUS Becicherecu Mic

Are 24 de ani și este absolvent al Universității Politehnica din Timișoara. De profesie inginer energetician, muncește la o companie multinațională de lângă Timișoara.
Candidează pentru o poziție în Consiliul Local și are ca principale obiective: înființarea unui parc fotovoltaic pentru producerea de energie, construirea unei zone verzi de recreere, construirea de piste de biciclete care să unească Becicherecu Mic de Dudești și Sânandrei.

Candidat USR PLUS la Consiliul Local Becicherecu Mic

Daniel Micle USR PLUS Becicherecu Mic

Are 29 de ani și este băștinaș al Becicherecului. A absolvit Colegiul Tehnic Ion Mincu, calificarea desenator tehnic. Lucrează în cadrul unei companii multinaționale de lângă Timișoara, ca tehnician programare-lansare export, de aproximativ 6 ani. Este pasionat de drumețiile montane și de sport, în general.
Candidează pentru un loc în Consiliul Local fiind convins că se poate, dacă există suficientă ambiție.

Candidat USR PLUS la Consiliul Local Becicherecu Mic

Constantin Dupalău USR PLUS Becicherecu Mic

Are 63 de ani, este absolvent al Școlii Militare de Maiștri și subofițeri de transmisiuni ,,Gheorghe Lazăr” din Sibiu, promoția 1980. Actualmente pensionar, după o activitate în muncă de 40 de ani, atât militar cât și civil. Cea mai mare parte a activiății profesionale a desfășurat-o în telecomunicații.
Candidează pentru un loc în Consiliul Local fiindcă vrea să se implic în viața localității. Prioritățile lui sunt: transparentizarea totală a activității primăriei, înființarea unui club al seniorilor pentru socializare și divertisment, cu activități pe măsura vârstei; înființarea unei rampe pentru colectarea și valorificarea deșeurilor vegetale și reciclabile.

Candidat USR PLUS la Consiliul Local Becicherecu Mic

Virgil Antonescu USR PLUS Becicherecu Mic

Are 34 de ani, este căsătorit și are doi copii. Este absolvent al Facultății de Medicină Veterinară din cadrul USAMVBT. În prezent lucrează ca reprezentant comercial, în domeniul agricol, în cadrul unei companii producătoare de semințe.
Locuiește de 5 ani în Becicherecu Mic și a decis să se implice în politică fiind nemulțumit că localitatea în care locuiește stagnează.
Candidează pentru un loc în Consiliul Local și principalul său obiectiv este îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor.

Candidat USR PLUS la Consiliul Local Becicherecu Mic
Vasile Neag USR PLUS Becicherecu Mic

Are 52 de ani, de profesie bucătar/ospătar, ocupația constructor.

Candidată USR PLUS la Consiliul Local Becicherecu Mic

Alina Peniuc-Ungureanu USR PLUS Becicherecu MicAre 32 de ani, este căsătorită, are 3 copii și este de profesie contabil.

Candidat USR PLUS la Consiliul Local Becicherecu Mic

Florin Greța USR PLUS Becicherecu MicAre 52 de ani, este de profesie mecanic, profesează ca constructor.

Candidat USR PLUS la Consiliul Local Becicherecu Mic

Simion Cristea USR PLUS Becicherecu MicAre 26 de ani, este căsătorit, are doi copii și locuiește în Becicherecu Mic dintotdeauna.

Candidată USR PLUS la Consiliul Local Becicherecu Mic

Beatrice Jurcuți USR PLUS Becicherecu MicAre 24 de ani, este de profesie economist și lucrează la o companie multinațională din Timișoara.

Candidată USR PLUS la Consiliul Local Becicherecu Mic

Mariana Tupangiu USR PLUS Becicherecu MicAre 42 de ani, lucrează la o companie multinațională din Timișoara pe poziția de controlor de calitate.

Candidat USR PLUS la Consiliul Local Becicherecu Mic

Daniel Peniuc-Ungureanu USR PLUS Becicherecu MicAre 31 de ani, este căsătorit și are 3 copii; muncește ca șef de atelier.

Program electoral USR PLUS Becicherecu Mic

Administrație transparentă

 • actualizarea si modernizarea site-ului primăriei pentru a facilita accesul la informative
 • transmiterea online a ședințelor Consiliului Local și păstrarea înregistrărilor în vederea accesării ulterioare
 • crearea unei platforme unde să fie publicate lunar/trimestrial toate cheltuielile primăriei
 • informarea cetățenilor, prin toate mijloacele, despre propunerile de hotărâri importante (taxe noi, regulamente de funcționare etc.)

Administrație aproape de cetățean

 • stabilirea unui orar săptămânal pentru fiecare din activitățile: audiențe la sediul primăriei, vizite în cartiere pentru întâlniri cu cetățenii și audiențe online
 • organizarea de dezbateri publice reale cu cetățenii, pe proiecte de interes general sau punctual, cu o informare prealabilă corespunzătoare, folosind toate mijloacele de comunicare
 • implicarea consilierilor locali în problemele cetățenilor pentru a aduce mai rapid doleanțele oamenilor către responsabilii de rezolvarea lor
 • realizarea unei “hărți” pentru informarea cetățenilor cu privire la lucrările/acțiunile aflate în desfășurare pe raza comunei
 • încurajarea cetățenilor de a veni cu inițiative de proiecte pentru dezvoltarea comunei.

Administrație profesionistă

 • înființarea unui birou de scriere a proiectelor finanțabile din fonduri europene pentru a crește bugetul de dezvoltare al localității.
 • organizarea de concursuri pentru toate posturile nou înființate, cu cerințe reale în domeniul de activitate a postului scos la concurs și cu o fișă a postului care să impună dezvoltarea domeniului respectiv
 • colaborarea cu primăriile din vecinătate pentru implementarea de proiecte comune.
  De exemplu, pe PMUD (Planul de Mobilitate Urbană Durabiă) crearea de piste de biciclete sau culoare (rețele) verzi-albastre, pe traseul canalelor ANIF. Pentru toate acestea, există posibilitatea accesării de fonduri europene.
 • raport de activitate și evaluare de performanță a angajaților din aparatul de specialitate al primarului

Administrație curată

 • publicarea tuturor contractelor semnate de primărie și de societățile din subordine
 • afișarea patrimoniului cultural al comunei și al societăților aflate în subordine.
 • închiderea Planului Urbanistic General
 • înființarea rețelei de gaz
 • realizarea trotuarelor localității 
 • înființarea unor spații de joacă pentru copii
 • asfaltarea tuturor străzilor din localitate
 • construirea unui cămin cultural
 • electrificarea cartierului din nordul comunei
 • atragerea ONG-urilor pentru preluarea sarcinilor ușoare în ceea ce privește dezvoltarea urbană (prin acțiuni de plantări de perdele forestiere, acțiuni de colectare a deșeurilor)
 • înființarea unei piețe volante amenajate corespunzător 
 • crearea unui parc fotovoltaic
 • înființarea de noi PUZ-uri
 • construire unei săli de sport multidisciplinare
 • înființarea unui parc industrial 
 • delimitarea spațiilor verzi față de carosabil, respectiv trotuare, prin amplasarea de borduri

Cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara.
Spiru Haret, 1895

Infrastructură școlară și preșcolară

 • “Smart school” – digitalizarea catalogului, dotare cu laboratoare inteligente, tablă inteligentă, senzori (calitate aer, lumină)
 • construirea unei creșe
 • extinderea grădiniței
 • o masă caldă în școală
 • implementarea proiectului Creștem Becicherecu de mâine, care presupune activități practice, lunare, de educație alternativă (educație rutieră, civică, educație pentru sănătate, îngrijirea mediului, reciclare)

Prevenirea abandonului școlar/stimularea performanței școlare

 • colaborarea între serviciul social al primăriei și conducerea școlii pentru urmărirea situației copiilor proveniți din mediile defavorizate și asigurarea condițiilor de integrare în colectiv pentru participarea lor la cursuri, conform orarului școlar;
 • sprijin financiar pentru familiile care nu își permit trimiterea copiilor la grădinița cu program prelungit;
 • ajutarea familiilor aflate în nevoie cu dublarea rechizitelor primite de la minister;
 • acordarea de burse de excelență pentru copiii care obțin premii la concursuri și olimpiade la nivel județean și național.

Sprijinirea activitățior din cadrul școlilor și grădinițelor

 • susținerea școlii pentru a iniția și derula proiecte cu finanțare europeană și parteneriate cu școli din Uniunea Europeană
 • încurajarea și finanțarea proiectelor extrașcolare de anvergură

Implicarea în actul managerial

Conform legii, din Consiliul de Administrație al școlii fac parte, în comuna noastră, un reprezentant al Consiliului local și primarul (sau un reprezentant al primarului). De aceea, implicarea în managementul școlii a administrației locale se poate materializa în:

 • preluarea și transmiterea informațiilor dintr-o direcție în alta
 • implicarea în dezbaterea și aprobarea bugetului școlii
 • aducerea viziunii administrației asupra îmbunătățirii educației în interiorul Consiliului de Administrație al școlii
 • construirea unei rampe de colectare și valorificarea deșeurilor vegetale și reciclabile;
 • curățarea terenurilor de gunoaiele aruncate ilegal și aplicarea de sancțiuni drastice atât persoanelor care aruncă gunoaie, cât și proprietarilor care nu își îngrijesc terenurile;
 • realizarea unei hărți cu toate spațiile verzi din comună, fiecare cu stadiul realizării și al dotării;
 • implicarea elevilor în acțiuni de mediu (plantare de copaci, ecologizare)
 • identificarea terenurilor și realizarea de bariere verzi în calea prafului și a polenului plantelor alergene, duse de vânt;
 • combaterea eficientă a ambroziei:
  • implementarea unei aplicații în care cetățenii să poată semnala terenurile infestate cu ambrozie
  • realizarea la timp de către primărie a planului de combatere a ambroziei (obligație legală)
  • organizare și desfășurare de acțiuni de conștientizare a populației în legătură cu efectele dăunătoare ale acestei plante asupra oamenilor;
 • eficientizarea departamentului de mediu din cadrul primăriei. La momentul actual acesta este nefuncțional, pe raza comunei abandonându-se diferite tipuri de deșeuri, se ard deșeurile vegetale ș.a.
 • introducerea conceptului de “rețea ecologică”. Transformarea canalului care străbate localitatea într-un culoare verde-albastru, cu zonă de alergare și pistă de biciclete, fără betoane – toate acestea finanțabile prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Diminuarea numărului de câini fără stăpân aflați pe raza comunei:

 • demararea unui recensământ al câinilor aflați pe raza comunei și a unei campanii de informare în legatură cu prevederile legale și obligațiile proprietarilor de câini;
 • construirea unui adăpost pentru câinii fără stăpân;
 • campanii de sterilizare a câinilor cu stăpân;
 • colaborarea cu ONG-uri sau asociații, naționale si internaționale, pentru protecția animalelor;
 • organizarea de târguri de adopție;

Sistemul de camere video:

 • extinderea sistemului de supraveghere video pentru toate intersecțiile din localitate și marginile acesteia.
 • dotarea școlii din comună cu cabinet medical;
 • implementarea de programe de educație sanitară și cursuri de prim-ajutor în școală;
 • acțiuni de informare a populației pentru prevenirea gripei, hipertensiunii și a diabetului;
 • informări asupra vaccinării.

Realizarea de piste pentru biciclete

 • înființarea de piste pentru biciclete atât pe raza comunei cât și conectarea cu localitățile învecinate;
 • încurajarea folosirii bicicletei prin amenajarea de rasteluri pentru biciclete în zonele de interes public;

Trotuare

amenajarea de trotuare, din pavele (pentru a facilita racordarea la utilitați), pe toate străzile asfaltate

Transport Public

 • suplimentarea numărului de curse pe ruta Becicherecu Mic – Timisoara și retur;
 • amenajarea stațiilor de autobuz de pe Calea Dudeștilor și Biserica Catolică;

Treceri de pietoni

marcarea si semnalizarea corespunzătoare a trecerilor de pietoni de pe raza localității.

 • dezvoltarea parcului industrial al comunei. Comuna noastră nu are industrie, acest lucru pune mare presiune pe bugetul local. Dezvoltarea zonei industriale va determina atragerea de investitori, crescând astfel veniturile de la bugetul local.
 • încurajarea micilor producători locali prin amenajarea de spații de desfacere și organizarea de activități cu caracter agricol (târguri, festivaluri etc)
 • amenajarea unei piețe volante adecvate, care să ofere condiții atât vânzătorilor cât și cumpărătorilor 
 • susținerea antreprenorilor locali prin oferirea de consultanță pentru atragerea de finanțări europene nerambursabile
 • construcția unui parc de panouri fotovoltaice pentru reducerea costurilor cu energia electrică
 • construirea Căminului Cultural
 • restaurarea Bisericii Catolice din localitate, prin accesarea de fonduri europene
 • crearea și promovarea brandului local al comunei Becicherecu Mic
 • organizarea unui festival/eveniment cultural specific comunei care să atragă publicul timișean 
 • susținerea evenimentelor culturale locale
 • inițierea de programe și parteneriate cu instituții, ONG-uri care să încurajeze participarea la cultură (artistică, civică, socială)
 • construirea unei săli de sport multidisciplinare
 • construirea unui centru social pentru seniori și persoane vulnerabile
 • amenajarea de spații recreative și de agrement
 • amenajarea de locuri de joacă pentru copii, în fiecare zonă a localității
 • dezbateri publice cu tinerii din comunitate, pentru identificarea necesitățiior și soluțiilor privind activitățile sportive care se pot desfășura pe raza comunei
 • organizarea de competiții sportive
 • organizarea de cursuri de prim-ajutor

Majoritatea proiectelor propuse de candidații USR PLUS la primărie și Consiliul Local sunt finanțabile prin fonduri europene nerambursabile. 

Pentru atragerea acestora, departamentul de scriere a proiectelor va pregăti documentația și proiectele, în colaborare cu celelalte departamente din primărie, încă de la sfârșitul anului 2020.

În propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021-2027, România are alocate 27 miliarde de euro prin politica de coeziune, ceea ce înseamnă cu 8% mai mult față de actuala perioadă.

Propunerile Ministerului Fondurilor Europene pentru următorul exercițiu financiar:

 1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
 2. Programul Operațional Transport (POT)
 3. Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID)
 4. Programul Național  de Sănătate (multifond) (PNS)/ Programul Operațional de Sănătate (POS)
 5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)
 6. Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS)
 7. Programul Operațional Regionale – Implementate la nivel de regiune (8 POR)
 8. Programul Operațional Asistență Tehnică (multifond) (POAT)

Proiectele și axele de finanțare aferente acestora sunt:

Finanțarea pentru proiectele de digitalizare și transparență în administrația publică (administrație transparentă, smart school) se poate face prin Programul Operațional Regional – Regiunea Vest 2021-2027, Prioritatea 2 O regiune cu orașe Smart și o administrație digitalizată, OP 2.1. Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor

Construirea căminului cultural și restaurarea bisericii catolice se pot realiza prin Programul Operațional Regional – Regiunea Vest 2021-2027, Prioritatea 6 O regiune atractivă, OP 6.1. Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane; Infrastructura culturala, de turism, patrimoniu, tabere urbane.

Finanțarea pentru proiecte construire creșă, extindere grădiniță și construire sală de sport multidisciplinară se pot realiza prin accesarea de fonduri prin Programul Operațional Regional – Regiunea Vest 2021-2027, Prioritatea 5 O regiune educată, OP 5.1. Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii, investiții în infrastructura educationala de nivel antepreșcolar și preșcolar, primar, secundar, terțiar, inclusiv învățământ special

Parcul fotovoltaic este finanțabil prin Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027, Prioritatea 2, 2.2. Investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea (operationale).

Proiectul pentru construirea unei rampe de colectare și valorificarea deșeurilor vegetale și reciclabile este finanțabil prin Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027, Prioritatea 3, 3.4. Acțiuni de prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității acestora, precum și acțiuni de creștere a reutilizării eficiente și reciclării acestora.

Finanțarea pentru construirea unui centru social pentru seniori și persoane vulnerabile se va face din Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Axele 5-7, Servicii de suport pentru persoane varstnice, Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati, Servicii sociale si de suport acordate altor grupuri vulnerabile.

Dotarea școlii din comună cu cabinet medical este finanțabilă prin Programul Operațional Sănătate 2021-2027, Prioritatea 2. Serviciile de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim ambulatorii: infrastructura cabinetelor medicilor de familie, infrastructura pentru servicii de asistență medicală școlară și comunitară, inclusiv servicii de asistență stomatologică, unitățile sanitare care furnizează asistență medicală ambulatorie, centre de screening.

Finanțarea pentru înființarea de piste pentru biciclete atât pe raza comunei cât și conectarea cu localitățile învecinate este realizabilă prin Programul Operațional Regional – Regiunea Vest 2021-2027, Prioritatea 3 O regiune cu orașe prietenoase cu mediul, OP 3.3. Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, parteneriate UAT-uri cu alte instituții publice locale sau centrale.

Celelalte proiecte propuse care nu se încadrează în programele de finanțare ale Uniunii Europene, vor fi finanțate din fonduri guvernamentale, parteneriate public-private și alte tipuri de fonduri.