USR propune pentru bugetul din 2019: Instalație de producere de energie din deșeuri verzi

USR propune pentru bugetul din 2019: Instalație de producere de energie din deșeuri verzi

Sursa foto:

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  Instalație de digestie anaerobă a deșeurilor de natură biologică
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Mediu
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  2 ani
 4. Valoarea estimată a investiției:
  8 – 10 milioane €

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

Realizarea unei instalații de fermentare anaerobă a deșeurilor de natură biologică, pentru a genera apoi biogaz și energie.

SCOP:

Rezolvarea problemei deșeurilor de natură biologică (vegetale, biodegradabile, a nămolurilor de la stații de epurare, deșeuri alimentare, deșeuri din agricultură și zootehnie), prin tratarea lor într-o instalație de digestie anaerobă, cu generare de biogaz și energie.


2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

 • Zonele verzi ale municipiului Timișoara, aparținând atât domeniului public –  parcuri, grădini, scuaruri, aliniamente stradale cât și cele aparținând domeniului privat generează cantități mari de deșeuri vegetale, denumite „deșeuri verzi”: frunze, iarbă, crengi, ramuri, etc. La acestea se adaugă și resturile vegetale provenite din piețele agroalimentare și cimitire precum și deșeurile vegetale provenite de la populație, din activitățile de grădinărit, și chiar deșeurile biodegradabile sau fracția umedă provenită de la populație, nămolul de la stațiile de epurare a apelor private de pe teritoriul orașului sau împrejurimi.
 • În prezent, aceste deșeuri nu beneficiază de un tratament corespunzător și de o valorificare din punct de vedere ecologic, dat fiind faptul că acestea sunt colectate împreună cu celelalte deșeuri menajere și apoi transportate și depozitate în rampă de la Ghizela.
 • În vederea respectării legislației în domeniul reciclării revalorificării, reducerii fluxurilor de deșeuri spre depozitare și obținerii unui material valorificabil în agricultură sau lucrări de îmbunătățiri funciare (ameliorarea solului), Primăria Municipiului Timișoara a realizat în 2008 Studiul de Fezabilitate pentru „Transformarea biomasei în materiale refolosibile prin Stația de compostare a deșeurilor vegetale”. În cadrul studiului au fost propuse 2 alternative:
 1. Fermentarea
  Fermentarea este un tratament de degradare anaerobă pentru deșeurile biodegradabile (proces anaerob). Deșeuri biodegradabile umede sunt potrivite în mod particular pentru fermentare datorită faptului că sunt ușor biodegradabile, conțin mai mulți nutrienți și au o structură celulară mai flexibilă decât deșeurile vegetale. În timpul procesului de fermentare este generat biogazul care poate fi folosit ca o sursă alternativă de producere a energiei
 2. Compostarea
  Compostarea este procesul de răsturnare în sisteme deschise în forma unor grămezi de compost trapezoidale sau triunghiulare dispuse pe o suprafață sigură. Cu ajutorul unui echipament mobil de răsturnare se realizează o omogenizare, aerare și irigare controlată a acestora, după prelucrare rezultând un pământ fertil. Acest proces poate include următoarele categorii de deșeuri: deșeuri vegetale, deșeuri din agricultură, deșeuri bio și deșeuri verzi, nămol de la stațiile de epurare și deșeuri vegetale (în funcție de legislația existentă).

Din punct de vedere tehnic și economic și datorită standardelor existente scăzute în domeniul managementului deșeurilor la acel moment, alternativă preferată și dezvoltată în cadrul Studiului de fezabilitate executat de către Denkstatt Austria a fost compostarea în grămezi, cu producerea  de pământ fertil, deși din punct de vedere economic și al posibilităților de finanțare alternativă a fost una nefezabilă și cu un impact semnificativ asupra mediului. Prin Hotărârea de Consiliu Local 12/27.01.2009, a fost aprobat acest studiu de fezabilitate, iar stația de compostare a deșeurilor vegetale urma să fie construită în Chișoda. Nu s-a întâmplat mai apoi nimic.

În anul 2013, prin Hotărârea de Consiliu Local 526/22.10.2013, Retim primea prin concesiune acest teren, plus unul adiacent, pentru a realiza o stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara.

Investiția NU a fost însă niciodată demarată!


3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

Primăria a realizat în anul 2007 „Studiul privind managementul deșeurilor în municipiul Timișoara și elaborarea Strategiei de gestionare a deșeurilor”. În acest studiu sunt descrise în detaliu și comparate metodele de tratare a deșeurilor vegetale și biodegradabile. Metodele propuse pentru tratarea deșeurilor vegetale și biodegradabile sunt:

 • Compostarea sau tratarea mecano biologică
 • Fermentarea sau digestia anaerobă (metoda uscată, metoda umedă și co-fermentarea)
 • Incinerarea
 • Piroliza și gazeificarea

Cele mai folosite metode sunt compostarea prin tratarea mecano biologică și digestia anaerobă.

Digestia anaerobă este și propunerea noastră concretă. Ce avantaje și dezavantaje are?

Avantaje:

 • Posibilitatea de tratare a unor deșeuri pentru care în prezent nu exista soluții fezabile: deșeurile vegetale, alimentare, deșeurile biodegradabile de la populație, îngrășămintele natural rezultate de la fermele din împrejurimi, nămolul de la stațiile de epurare, deșeuri din agricultură;
 • Produsele digestiei anaerobe sunt: biogazul, care poate fi utilizat pentru a genera energie verde și bio fertilizatorul, care poate fi utilizat ca o sursă regenerabilă de azot și fosfor (aproape 100% recuperare a elementelor nutritive din substanță organică (azot, fosfor și potasiu) dacă materialul fermentat este înglobat după împrăștiere pe terenul arabil);
 • Reducerea mirosurilor, când este împrăștiat pe terenuri arabile în comparație cu împrăștierea materialului nefermentat;
 • Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2, sub formă de electricitate și căldură;
 • Reducerea depozitarii deșeurilor și contribuția la ciclul natural al economie circulare, în condițiile în care rata de depozitare a deșeurilor trebuie sa scadă la 35% pana în 2035;

Dezavantaje:

Cheltuielile ar trebui acoperite prin vânzarea energiei produse cu ajutorul biogazului provenit din procesul de fermentare (1/3 din costul total) şi prin plătirea unei taxe de către deținătorii de deșeuri biodegradabile pentru ridicarea acestora. Pentru a proiecta această alternativă într-un mod eficient din punct de vedere economic, următoarele aspecte trebuie luate în considerare:

 • Procesul de fermentare este complex și dificil de controlat;
 • Nu se reduce volumul deșeurilor în mod esențial, trebuie găsite soluții de utilizare a bio fertilizatorului în agricultură.

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Realizarea unui nou studiu de fezabilitate bazat pe datele actuale în vederea alegerii soluției optime;
 • Identificarea unor potențiale parteneriate public-private pentru realizarea investiției;
 • Identificarea de fonduri europene pentru finanțarea investiției sa a însoțitorilor private;
 • Realizarea instalației de tratare anaerobă.

Propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019 :


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2018 sunt aici.