USR propune pentru bugetul din 2018: Parcări supraetajate în cartierele Timișoarei

USR propune pentru bugetul din 2018: Parcări supraetajate în cartierele Timișoarei

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  Parcări supraetajate, multifuncționale pentru cetățenii din Timișoara
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Mobilitate, Accesibilitate
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  16 – 20 luni
 4. Valoarea estimată a investiției:
  Între 27.600 și 40.000 RON/loc de parcare (TVA inclus)

NOTĂ Estimarea costului mediu pentru un loc de parcare: construcție metalică parter + nivel, număr de locuri de parcare – minim 200. Costul pentru un loc de parcare se situează între 27.600 lei și 40.000 lei (cu TVA) în funcție de soluțiile de arhitectură și utilitățile asigurate (curs euro 4,60 lei); Costurile medii estimate sunt obținute pe baza analizei unor modele realizate de către alte primării din România, costuri cuprinse pe o plajă destul de largă, în funcție de soluțiile constructive adoptate, soluțiile de integrare arhitecturală și utilitățile/funcțiunile asigurate.


Proiectul pentru parcările supraetajate multifuncţionale a fost realizat de către arhitectul Radu Ghenovici, membru USR. O simulare a proiectului poate fi urmărită în filmul de mai jos:

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

Prin această propunere de proiect se are în vedere creșterea numărului locurilor de parcare, a spațiilor de recreere destinate copiilor/tinerilor/adulților prin construcția de parcări supraterane, supraetajate și multifuncționale.

SCOP:

 • Creșterea accesibilității pentru locuitorii din Timișoara la locuri de parcare și spații de recreere special amenajate, sigure, la costuri rezonabile și limitrofe zonei de locuit.

OBIECTIVE:

 • Identificarea, pe raza Municipiului Timișoara, a unor zone cu accesibilitate crescută care să asigure posibilitatea de parcare atât pe timpul zilei, pentru locuitori/persoane în tranzit, cât și pe timpul nopții, pe bază de abonament, pentru locuitorii din zone limitrofe;
 • Dezvoltarea, în zonele identificate, a unui model de parcare cu minim 200 locuri de parcare pentru automobile, motociclete, care să cuprindă și zone de petrecere a timpului liber pentru locuitorii riverani – locuri de joacă pentru copii/tineri, zone pentru activități sportive, spații verzi – până la finalul anului 2019;
 • Dezvoltarea, de către Primăria Timișoara, a unui sistem de ocupare pe intervale orare (ex: 09.00 – 16.00/17.00 – 08.30) și unor tarife diferențiate, care să asigure posibilitatea ocupării pe timpul zilei, contra cost/abonament pentru locuitori/persoane în tranzit, iar pe timp de noapte, pe bază de abonament, pentru locuitorii din zonele limitrofe, sistem care să poată asigura un grad de ocupare optim, în 3 luni de la finalizarea proiectului.

2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

CONTEXT:

 • În marea majoritate a cartierelor din Timișoara, zonele limitrofe – trotuare sau parțial benzile de  circulație auto – spațiilor de locuit (blocuri, case) sunt ocupate aproape permanent, pe parcursul a 24  de ore, de către autoturisme parcate. De asemenea, se observă că în multe situații s-a ajuns ca autoturismele să fie parcate inclusiv pe spații verzi, realitate care arată că numărul autoturismelor este în creștere iar zonele tradiționale de parcare mai sus amintite nu mai satisfac nevoile actuale. Când ne referim la numărul de autoturisme în creștere luăm în considerare atât locuitorii din Timișoara cât și persoane aflate în tranzit;
 • Plecând de la un studiu realizat de Consiliul Județean Timiș, aflăm că  indicele de motorizare la nivel de județ – număr autoturisme la mia de locuitori – era de 248‰ la nivelul anului 2010, indice situat peste media națională, iar la nivelul Municipiului Timișoara același indice este cuprins între 301 – 400‰, neuniform distribuit pe raza municipiului. Indicele mediu estimat pentru Municipiul Timișoara fiind la 330‰ în anul 2010;
 • Din prognozele analizate în studiu se poate concluziona că previziunile de evoluție a indicelui de motorizare va evolua pentru anul 2020 la peste 450‰, iar pentru anul 2030 la peste 560‰. La un calcul simplu, din estimările studiului, rezultă o creștere de aproximativ 70% a indicelui de motorizare într-un interval de 20 ani, din 2010 – 2030 (de la 330‰ la 560‰);
 • De asemenea domnul primar Nicolae Robu afirma în noiembrie 2017 că în Timișoara există peste 125.000 de autoturisme (inventarul regăsit în PMUD la nivelul anului 2014 fiind de 127.400 autovehicule, excluzând autovehiculele deținute de studenți), adică unul la aproximativ 2,6 locuitori (luând în calcul numărul de locuitori de la recensământul din anul 2011). Tot domnia sa estimează că la acest număr se adaugă un procent de 25 – 30% de autovehicule neînmatriculate în Timișoara și care circulă zilnic în oraș.
 • Conform datelor existente în PMUD, la nivelul anului 2014 în Timișoara sunt 10.760 locuri de parcare distribuite pe zone (zona verde, roșie, galbenă, albastră plus Piața 700) gestionate de TimPark, pentru care se emit abonamente sau se realizează taxarea de tip orar prin intermediul serviciilor de telefonie mobilă cu SMS. În același document PMUD se specifică existența unui număr de locuri de parcare de 50.000 însă fără menționarea localizării acestora, exceptând cele 10.760 gestionate prin TimPark (date furnizare de S.C. Drumuri Municipale S.A.). Din situația evidențiată în PMUD se poate înțelege că diferența de aproximativ 39.000 locuri de parcare sunt distribuite pe raza municipiului în parcări amenajate sau neamenajate, în zonele de rezidență ale locuitorilor municipiului.
 • În situația actuală se observă cu ușurință, pe datele existente, că numărul de locuri de parcare acoperă mai puțin de 40% din numărul autovehiculelor inventariate la nivelul anului 2014, situația care reiese dintr-o analiză sumară a acestor date este cea cu care locuitorul Timișoarei, posesor de autoturism, se confruntă zilnic atunci când dorește să parcheze. “Unde pot parca?” Și din această întrebare se desprind alternativele, în general defavorabile cetățeanului: pe trotuar, pe carosabil, pe spațiul verde. Nici una dintre alternative nu este una rezonabilă și viabilă pe termen lung, cetățenii fiind expuși la riscuri: amendă, autoturisme avariate, riscul de vandalism sau furt.
 • În această situație, a spune că cetățeanul este în culpa, este o abordare simplistă și la îndemână, însă cauza reală este numărul extrem de limitat al locurilor de parcare amenajate, în zonele limitrofe spațiilor de locuit. Dezvoltarea infrastructurii rutiere a Municipiului Timișoara nu se rezumă, în opinia noastră, doar la străzi, bulevarde sau pasaje. Această infrastructură, pentru a fi eficientă, trebuie în mod necesar să conțină și o rețea echilibrată de parcări, subterane sau supraterane, dispuse în cartiere și nu doar în zona centrală a Municipiului.
 • Spațiile dintre blocuri, în majoritatea cazurilor, nu sunt amenajate pentru a asigura o calitate crescută a vieții pentru locuitori. În majoritatea zonelor lipsesc atât locurile de parcare amenajate cât și spații de joacă pentru copii sau zone pentru activități sportive destinate copiilor/tinerilor/adulților.

PROBLEMA IDENTIFICATĂ

 • Un număr insuficient de locuri de parcare în cartierele de locuit, accesibile și la costuri rezonabile pentru cetățenii municipiului.

GRUPURI AFECTATE

 • Cetățenii rezidenți care parchează pe trotuar, pe zona carosabilă sau pe spațiul verde, neexistând o alternativă reală pentru parcare și fiind astfel pasibili de amenzi din partea autorităților locale;
 • Conducătorii auto aflați în trafic, pe străzi cu o singură bandă pe sens, în zone de blocuri/case unde sunt parcate autovehicule pe zone din carosabil fiind astfel expuși unui risc ridicat de accident, sau blocați în trafic datorită îngustării zonei efective de circulație;
 • Pietoni – adulți și copii – care circulă pe zona carosabilă neavând posibilitatea de a circula pe trotuarele ocupate de autovehicule parcate, fiind expuși unui risc ridicat de accident;
 • Autorități/Prestatori de servicii în folos public, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, și aici putem menționa:
  • Unități ale ISU/Ambulanță aflate în misiuni de urgență – stingere incendii, intervenții ale serviciului SMURD/Ambulanță – care pot fi blocate în trafic sau pot întâmpina greutăți în accesul la locul intervenției;
  • Unități ale serviciilor de deszăpezire pe timp de iarna care nu pot executa manevrele necesare pentru curățarea în totalitate a părții carosabile

3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

 • Degajarea zonelor pietonale (trotuar);
 • Degajarea zonelor carosabile cu impact direct în fluidizarea traficului și scăderea timpilor de așteptare;
 • Accesibilitate crescută pentru diferitele servicii care acționează în folosul și sprijinul cetățeanului, și aici putem enumera: SMURD, Ambulanța, servicii de deszăpezire pe timp de iarnă, servicii de salubritate;
 • Identificare de noi segmente pe care se pot realiza proiecte pentru piste de biciclete;
 • Creșterea gradului de siguranță și implicit diminuarea infracțiunilor de vandalism/furt din/de autoturisme;
 • Generarea de venituri, pe termen lung, la bugetul local ca urmare a valorificării pe bază de tarif orar/abonament a locurilor de parcare amenajate;
 • Utilizare eficientă a spațiilor, realizarea unor construcții cu arhitectură integrată în mediul urban învecinat.
 • Diminuarea riscului de distrugere a spațiilor verzi amenajate,
 • Creșterea calității vieții locuitorilor din zonele limitrofe ca urmare a amenajării ultimului nivel pentru activități sportive, locuri de joacă pentru copii, spații verzi
Model de parcare supraetajată în cartierele Timișoarei
Model de parcare supraetajată de cartier

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Identificarea spațiilor (suprafețe de teren), în zone de cartiere cu aglomerație mare de autovehicule și amenajări reduse pentru parcare, spații care să permită construirea de parcări supraterane pe modelul P+1 sau P+2 pentru minim 200 locuri de parcare;
 • Inițierea proiectelor în Consiliul Local al Municipiului Timișoara și a HCL aferente;
 • Realizarea Studiilor de Fezabilitate,
 • Realizarea Proiectelor Tehnice;
 • Realizarea lucrărilor de construcții, instalații și amenajări aferente;
 • Dezvoltarea, de către Primăria Timișoara, a unui sistem de ocupare flexibil care să răspundă nevoilor locuitorilor din zonele limitrofe

Propunerile USR pentru bugetul din 2018 al Timișoarei:


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019 sunt aici.

USR propune pentru bugetul din 2018: Treceri de pietoni sigure pentru Timișoara

USR propune pentru bugetul din 2018: Treceri de pietoni sigure pentru Timișoara

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  Treceri de pietoni sigure, iluminate pe timp de noapte
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Mobilitate, Accesibilitate , Siguranța circulației
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  10-12 Luni
 4. Valoarea estimată a investiției:
  4000 – 20.000 lei/trecere

Valorile financiare sunt estimative, costurile fiind direct dependente de soluțiile tehnice adoptate. Costurile reale vor fi documentate prin studiile de fezabilitate și documentațiile tehnice necesare la momentul deciziei implementării proiectului.

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

Prin această propunere de proiect avem în vedere creșterea numărului de treceri de pietoni iluminate pe timp de noapte, pentru scăderea riscului de accidentente rutiere.

SCOP:

 • Îmbunătățirea condițiilor de siguranță pentru pietonii și conducătorii auto aflați în trafic, în zone cu aglomerare urbană mare și trafic intens.

OBIECTIVE:

 • Identificarea zonelor, pe raza Municipiului Timișoara, nesemaforizate sau cu aglomerare urbană mare și trafic intens, deficitare din punct de vedere al marcajelor de trecere pentru pietoni, în primele 3 luni de la decizia implementării proiectului.
 • Prioritizarea a minim 20 de zone, pe baza riscului crescut de producere a accidentelor, în primele 4 luni de la decizia implementării proiectului.
 • Realizarea/adaptarea a minim 20 de treceri de pietoni pentru condiții de vizibilitate sporită pe  timp de noapte, cu ajutorul unei iluminări adecvate realizate la nivelul părții carosabile, până la finalul anului 2018.

2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

SITUAȚIA ACTUALĂ:

 • Statisticile arată că zonele cu treceri de pietoni prezintă un risc ridicat de accidente rutiere, atât pe timp de zi, cât mai ales pe timp de noapte.
 • Trecerile de pietoni semnalizate insuficient prezintă un risc suplimentar de accidente pe timp de noapte. Acest risc provine în principal din dificultățile de identificare în timp real a zonelor de trecere pentru pietoni care sunt slab semnalizate – lipsa iluminării, lipsa semaforizării, marcaje șterse sau executate cu vopsea care nu este fluorescentă, mizeria acumulată în zona trecerilor de pietoni și proasta mentenanță a infrastructurii pentru pietoni, situații ce conduc la evenimente tragice pentru participanții la trafic, indiferent că sunt pietoni sau conducători auto.
 • Studiile efectuate ajung la concluzia că pentru reducerea numărului victimelor în rândul pietonilor, bunele practici includ: reducerea limitelor de viteză până la 40 km/h sau mai puțin în zonele cu pietoni, instalarea unor corpuri de iluminat public sau semne pentru trecerile de pietoni corespunzătoare, îngrădiri pentru pietoni, cu direcționarea acestora către un punct de traversare cu vizibilitate mare sau pentru a împiedica pietonii să traverseze un drum periculos, precum și instalarea mai multor avertismente vizuale pentru conducătorii auto (concluzii cuprinse în studiul organizat de Banca Mondială în 2016)

PROBLEMA IDENTIFICATĂ:

 • Risc ridicat de accidentare pentru participanții la trafic în zonele de traversare a căilor de circulație auto slab sau necorespunzător semnalizate, în special pe timp de seară/noapte.

GRUPURILE AFECTATE:

 • Pietonii care utilizează treceri de pietoni slab sau necorespunzător semnalizate;
 • Conducătorii auto care au dificultăți în identificarea în timp real a pietonilor în zonele slab sau necorespunzător semnalizate.
Trecere de pietoni din Timișoara
Trecere de pietoni din Timișoara noaptea. Strada Uranus.

3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

 • Creșterea vizibilității zonelor de trecere a pietonilor și implicit scăderea numărului de accidente produse la trecerile de pietoni și în special reducerea cazurilor soldate cu deces.
 • Creșterea condițiilor de siguranță în trafic atât pentru pietoni cât și pentru conducătorii auto.
 • Reducerea costurilor începând cu îngrijirile medicale necesare în urma accidentelor și terminând cu costurile generate de despăgubiri și recuperări de daune.
 • Reducerea costurilor sociale generate de traumele fizice și emoționale pentru persoanele implicate în accidente.
 • Iluminarea corespunzătoare a trecerilor de pietoni nesemaforizate, pe timp de seară/noapte, conduce la îmbunătățirea vizibilității și siguranței în trafic pentru pietoni (scăderea numărului de accidente și reducerea numărul accidentelor soldate cu deces), la în special în zonele din proximitatea grădinițelor, școlilor, piețelor agro-alimentare și a instituțiilor publice.

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Identificarea zonelor nesemnalizate corespunzător sau cu aglomerare urbană mare și trafic intens, deficitare din punct de vedere al marcajelor de trecere pentru pietoni;
 • Analiza riscurilor de accident şi analiza statisticilor existente în arhivele serviciilor de circulație pentru zonele identificate;
 • Prioritizarea a minim 20 de zone, pe baza analizelor de risc anterioare;
 • Realizarea Studiului de Fezabilitate care să cuprindă, pe tipuri de treceri de pietoni: calculele lumino-tehnice, în vederea asigurării iluminatului optim; calculul numărului de stâlpi necesari, numărul de senzori, numărul de corpuri de iluminat necesare, tipul acestora, puterea necesară, temperatura de culoare, amplasarea și modul de funcționare, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal și proiectarea și executarea instalațiilor electrice;
 • Demararea licitațiilor pentru proiectarea și execuția/adaptarea a minim 20 de treceri de pietoni cu condiții de vizibilitate sporită pe timp de seară/noapte;
 • Recepționarea lucrărilor, punere în funcțiune, garanții.

 

Posibilele soluții de iluminare vor fi selectate în funcție de condițiile concrete și de dotările existente la trecerile de pietoni (suprafața trecerii, existența stâlpilor în imediata vecinătate a trecerii, traficul din zonă).  Soluțiile pot fi cel puțin de tipul:

 • Lămpi stradale dotate cu senzor de crepuscul, senzor de mișcare, sau cu o combinație dintre cei doi senzori. Senzorul de crepuscul sesizează reducerea intensității luminoase ambientale și aprinde lampa. Senzorul de mișcare reduce intensitatea luminoasă oferită de către lampă când nu există mișcare în preajma acesteia (reducere de până la 70% din intensitate), iar când există mișcare în aria de acoperire a acesteia, lampa se aprinde la 100% din intensitate, oferind vizibilitate maximă. Lămpile pot fi montate pe stâlpii din imediata vecinătate a trecerii de pietoni, dacă aceștia există, sau pe stâlpi montați special.
 • Sisteme stradale solare adaptive, cu stâlp, panouri fotovoltaice, regulator, baterie, lampă cu led, programator timpi de funcționare; aceste sisteme asigură  protecție la vandalism și furt datorită poziționării componentelor; orientare optimă a panoului și a lămpii datorită montajului independent panou/lampă; 4 zile de autonomie chiar și în sezonul rece; posibilitatea de programare a timpilor de funcționare la lăsarea întunericului.
 • Sisteme stradale de iluminat moderne, utilizând tehnologie LED cu o durată de viață lungă, cu senzori de mișcare, de crepuscul, de ceață, de ploaie și alimentate cu cu panouri fotovoltaice.
 • Sistem care pe lângă soluțiile de mai sus, conține și leduri încorporate în carosabil; un exemplu în acest sens am găsit în Brașov

Sursa foto: Ingo Joseph/ Pexels


Propunerile USR pentru bugetul din 2018 al Timișoarei:


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019 sunt aici.