USR propune pentru bugetul din 2018: Terenuri de sport în Timișoara

USR propune pentru bugetul din 2018: Terenuri de sport în Timișoara

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  Timișoara face sport. La toate vârstele! De toate felurile!
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Infrastructură de sport
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  12 luni pentru zonele de alergare
  24 de luni pentru terenurile de streetball și terenurile multifuncţionale.
 4. Valoarea estimată a investiției:
 • Amenajare piste tip tartan în parcuri pentru alergat – 15 km – 2.500.000 lei (~150 lei/2)
 • Amenajarea terenurilor de sport din cadrul unităţiilor școlare și deschiderea lor pentru public, în afara orelor de școală (în condiţii supravegheate):
  • Amenajarea de terenuri pentru baschet (streetball) x 20 – 3.000.000 lei
  • Amenajarea de terenuri mixte (fotbal / tenis / handbal / volei / altele) x 4 – 1.200.000 lei

Costurile sunt estimative având la bază investiții similare realizate. Costurile reale vor fi documentate prin studiile de fezabilitate și documentațiile tehnice necesare la momentul deciziei implementării proiectului.

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

Prin această propunere de proiect se are în vedere amenajarea de piste de alergat și de terenuri de sport în cât mai multe zone ale orașului.

SCOP:

 • Diversificarea oportunităților de petrecere a timpului în aer liber și îmbunătățire a condiției fizice pentru locuitorii de toate vârstele din Municipiului Timișoara.

OBIECTIVE:

 • Amenajarea de piste pentru alergare specializate în parcurile municipiului pe o distanță de minim 15 km;
 • Amenajarea terenurilor de sport din cadrul unităţiilor școlare și deschiderea lor pentru public după orele de școală (în condiţii supravegheate).
  Pistă de alergare în parc
  Pistă de alergare pe insula Margareta din Budapesta.

  Sursa foto: Elekes Andor/ Wikipedia Commons


2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

CONTEXT:

Există în momentul de față câteva zone ”tradiționale” în care se desfășoară activități de petrecere a timpului liber și a activităților sportive:

 • zona stadionul Dan Păltinișanu pentru alergat;
 • terenul din parcul Poporului pentru fotbal;
 • spațiul de la Pădurea Verde și pista de pe malul Begăi pentru biciclete;
 • zona Complexului Studențesc pentru fotbal.

Raportat la dimensiunile municipiului și numărul populației, apreciem că zonele special amenajate sunt insuficiente pentru a satisface necesitățile actuale și viitoare pentru un municipiu modern și în continua dezvoltare.

PROBLEMA IDENTIFICATĂ

 • Oportunități reduse și neadaptate de petrecere a timpului în aer liber, de realizare a activităților sportive, pentru copii, tineri și adulți pe raza Municipiului Timișoara.

GRUPURI AFECTATE

 • Locuitori, tineri și adulți, ai municipiului care doresc să desfășoare activități diverse în aer liber
 • Părinți și copii care se deplasează pe distanțe mari pentru a petrece timp la locurile de joacă pentru copii.

3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

 • Activitățile recreative în aer liber și activitățile sportive sunt un real beneficiu pentru populație, având în vedere impactul direct și pozitiv asupra stării de sănătate. De asemenea, un nivel crescut de sănătate al populației are un impact consistent asupra costurilor din sistemul sanitar, costuri care pot fi orientate mai mult spre prevenție și mai puțin pentru intervenție.
 • Prin diversificarea activităților sportive pentru diverse grupe de vârstă, în special în rândul copiilor și tinerilor, se stimulează în timp creșterea bazei de selecție la nivel de copii/juniori pentru sporturile de performanță. Totodată, diversificarea tipurilor de activități oferă posibilitatea adulților să aibă acces la activități în aer liber, să desfășoare diverse activități sportive care au impact direct asupra stării de sănătate a acestora.
 • Pe pistele de tartan destinate alergării, amenajate în parcuri și în zonele din oraș mai jos menţionate, accesul va fi liber;
 • În funcție de decizia autorităților locale, accesul la terenurile de sport amenajate în incinta unităţilor școlare  poate fi liber pentru copii și pentru tineri (de exemplu, tinerii până la vârsta de 26 de ani) și contra cost, pentru cei care depășesc 26 de ani, iar fondurile provenite pot fi utilizate atât pentru întreținerea terenurilor de sport cât și pentru extinderea/modernizarea sau construirea altor facilități.

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Identificarea zonelor din Timișoara unde pot fi amplasate terenuri de sport pentru diverse activități. USR Timișoara a identificat  cinci astfel de zone, dar numărul acestora poate fi extins:
  • Parcul Regina Maria
  • Padurea Verde
  • Zona de pe malul râului Bega: Băile Neptun – Bd General Ion Dragalina
  • Parcul Central
  • Zona Stadionului Dan Păltinișanu
 • Unitățile școlare propuse pentru amenajarea terenurilor de streetball și a terenurilor multifuncţionale pot fi, într-o primă fază, cele care beneficiază de curți şi terenuri de sport în aer liber dar şi de pază în regim permanent:
  1. COLEGIUL DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ ”CASA VERRDE”
  2. COLEGIUL ECONOMIC ”F.S. NITTI”
  3. COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN
  4. COLEGIUL NAŢIONAL “CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA”
  5. COLEGIUL NATIONAL DE ARTA „ION VIDU”
  6. COLEGIUL TEHNIC DE VEST
  7. COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU”
  8. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC “REGELE FERDINAND I”
  9. COLEGIUL TEHNIC “HENRI COANDĂ”
  10. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “BANATUL”
  11. LICEUL DE ARTE PLASTICE
  12. LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
  13. LICEUL TEOLOGIC BAPTIST
  14. LICEUL WALDORF
  15. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18
  16. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25

 

Menţionăm că lista unităţilor școlare, care beneficiază de curţi şi terenuri de sport în aer liber şi de pază în regim permanent, a fost primită de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiș, cu Adresa nr. 10401 din 15.09.2017, ca răspuns la cererea de informaţii adresată de către USR Timișoara.

Se pot amenaja însă și terenurile din incinta unităţilor școlare care deocamdata nu beneficiază de pază în regim permanent (aceeași Adresa mai sus menţionată), dar care dispun de curţi și terenuri de sport în aer liber, în scopul unei dispuneri cât mai echilibrate a acestor terenuri amenajate, în zonele de locuit; în acest caz, la lista anterioară se adaugă încă 23 de unităţi școlare:

 1. COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”
 2. COLEGIUL TEHNIC “ELECTROTIMIŞ”
 3. LICEUL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA”
 4. LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI ”AUTO”
 5. LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL”
 6. LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON”
 7. LICEUL TEORETIC “VLAD TEPEŞ”
 8. LICEUL TEORETIC ’ BARTOK BELA”
 9. LICEUL TEORETIC “NIKOLAUS LENAU”
 10. LICEUL TEORETIC “WILLIAM SHAKESPEARE”
 11. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1
 12. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 – strada Mureş
 13. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6
 14. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12
 15. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13
 16. ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 15
 17. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 ”TAKE TONESCU”
 18. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19 ” A VRAM IANCU”
 19. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 21 “VICENŢIU BABEŞ”
 20. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24
 21. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27
 22. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30
 • Decizia de implementare a proiectului și identificarea surselor bugetare (inclusiv fonduri europene);
 • Realizarea Studiului de fezabilitate;
 • Realizarea proiectelor tehnice: se pot realiza proiecte tip pentru diferite zone de activități;
 • Realizarea investițiilor;
 • Accesul la aceste terenuri de sport amenajate în curtea unităţilor școlare va fi permis, în timpul anului școlar, exclusiv după încheierea orelor de curs și în zilele de sfârșit de săptămână, după un orar stabilit de conducerea școlii respective; în vacanţele școlare, accesul poate fi permis zilnic, deasemenea cu respectarea unui orar;
 • Accesul la terenurile de sport amenajate în curtea unităţilor școlare se va face după un regulament unitar; menţionăm ca USR Timișoara a înaintat Primăriei Municipiului Timișoara o propunere pentru un astfel de regulament, prin adresa înregistrată cu nr. SC2017-027783, din data de 11.07.2017.

Sursa foto: Wchatelain/ Wikipedia Commons


Propunerile USR pentru bugetul din 2018 al Timișoarei:


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019 sunt aici.