USR propune un model de bune practici pentru transparentizarea contractelor publice

USR propune un model de bune practici pentru transparentizarea contractelor publice

În ultimul trimestru al anului trecut ne-am străduit să convingem autoritățile locale să adopte un model eficient de bune practici de contract management și de comunicare externă.

Ce informații din contracte trebuie prezentate cetățenilor

Pe scurt, am propus Primăriei Timișoara să impună tuturor firmelor angajate în implementarea lucrărilor din bani publici trimiterea lunară a unui raport standardizat de stare. Minimumul de informații care trebuie să se regăsească în acest raport sunt următoarele, în funcție de stadiul implementării contractului:

 1. parțile contractactuale implicate;
 2. număr de contract, valoare contract;
 3. data de începere a lucrarilor;
 4. data de finalizare a acestora, data actualizată conform evoluției contractuale adică să includă, acolo unde este cazul, noile termene contractuale conform actelor adiționale de prelungire a termenelor contractuale;
 5. prezentarea graficului de implementare cu progresul actualizat, inclusiv cu prezentarea progresului lunar, grafic care să conțină maxim 5 etape intermediare (”major milestones”);
 6. situația recepțiilor de terminare a lucrărilor, exprimarea valorii finale a contractului în procente și valoare absolută comparativă cu valorile inițiale din contract;
 7. situația decontărilor la zi exprimată în procente și valoare absolută relativ la valoarea contractuală;

Din motive de eficiență, formatul acestui raport trebuie să fie în mod obligatoriu unul unitar, impus de Primărie.

Cum ar putea fi prezentate informațiile din contractele publice

De asemenea, am propus administrației locale din Timișoara să implementeze în paralel o aplicație publică dedicată monitorizarii lucrărilor publice, aplicație care să permită utilizatorilor accesul rapid la toate documentele contractuale relevante, inclusiv la aceste rapoarte de stare pentru fiecare obiectiv monitorizat și, de asemenea, să permită documentarea progresului din teren prin încărcarea de fotografii relevante şi posibilitatea de semnalare a unor eventuale nereguli.

Avantajele implementării unei astfel de metodologii de lucru sunt evidente:

 1. monitorizarea în mod eficient a tuturor șantierelor deschise, cu indicatori reali pentru măsurarea progresului din teren;
 2. transparentizarea și eficientizarea comunicarii externe cu toate grupurile interesate (presă, cetățeni, reprezentanți din spațiul civic), cu efect imediat în reducerea substanțială a numărului de cereri de informații în baza legii 544/2001 și, implicit, degrevarea semnificativă a resurselor Primăriei de la această activitate;
 3. transparentizarea actului de guvernare local cu privire la activitățile de contract management pentru lucrările executate din banii publici;
 4. eficientizarea procedurilor de lucru în mediul intern, deoarece toate direcțiile de lucru ale Primăriei ar avea accces imediat la informația contractuală relevantă;

Și, pentru ca lucrurile să fie și mai clare, colegul nostru Călin Badiu a creat printr-un efort personal un exemplu de astfel de aplicație, pe care USR Timisoara a oferit-o în mod gratuit autoritătilor locale.

Deși rezultatul acțiunilor noastre îl cunoașteți sau cel puțin îl puteți intui, știți oare cât ar dura ca o astfel de metodologie de lucru să devină practică curentă în Primăria Timișoara? Sau chiar la Consiliul Județean Timiș? Maximum 3 luni. Cu o singură condiție: cu altfel de oameni la conducerea instituților.

Scrisoare deschisă ‒ USR propune Primăriei Timișoara preluarea aplicației de monitorizare a proiectelor locale

Scrisoare deschisă ‒ USR propune Primăriei Timișoara preluarea aplicației de monitorizare a proiectelor locale

Stimate domnule primar Nicolae Robu,

Printre obiectivele pe care ni le dorim cu toții din partea autorităților se numără și transparentizarea şi eficientizarea administraţiei publice, precum şi apropierea acesteia, prin toate mijloacele legale posibile, de nevoile şi dorinţele cetăţenilor.

Pentru că Timişoara se poziţionează în avangarda ştiinţifică şi tehnologică a ţării, considerăm că tehnologia informaţiei poate şi trebuie să reprezinte o punte de legătură între administraţia orașului şi cetăţenii săi, lucru de altfel confirmat și de dumneavoastră având în vedere modul dumneavoastră deschis de a comunica cu cetățenii pe o rețea de socializare publică.

După cum probabil ați aflat din presa locala, în spiritul acestor idei, o echipă din cadrul USR Timişoara a dezvoltat o aplicaţie disponibilă pe platforme web şi telefoane mobile Android. Aplicația permite utilizatorilor săi monitorizarea lucrărilor publice, documentarea progresului prin încărcarea de fotografii şi semnalarea eventualelor nereguli. În scurt timp şi fără popularizare media, aplicaţia a ajuns la aproape 2000 de utilizatori, demonstrând apetitul unui număr însemnat dintre locuitorii Timişoarei pentru implicare civică prin intermediul tehnologiilor moderne.

De altfel, acest lucru este în concordanță cu un trend vizibil la nivel mondial, dezvoltarea tehnologiei informației și a telefoanelor mobile în particular având un rol deciziv în acest sens: cetățenii au dorința iar acum și posibilitatea prin intermediul telefoanelor mobile personale să raporteze în timp real către autorități diverse probleme ale comunității iar așteptările lor sunt ca autoritățile să reacționeze la sesizările făcute.

Pentru a facilita acest tip de interacţiune și în Timișoara, propunem Primăriei Municipiului Timişoara preluarea aplicaţiei dezvoltată de colegii noștrii şi conectarea ei la sistemul informatic al administraţiei locale, astfel încât sesizările cetăţenilor să ajungă direct la cei abilitaţi să le soluționeze. Un alt avantaj major obținut imediat prin integrarea acestei aplicații la sistemul informatic al administrației locale ar fi că documentația relevantă pentru fiecare lucrare publică, mai ales cea cu privire la termenii contactuali de finalizare, ar fi disponibilă și prezentată într-un mod extrem de facil, asigurându-se în acest fel premisele unui transparențe reale și un dialog constructiv între administrația locală și cetățeni cu impact real în eficientizarea activităților de monitorizare a stadiului de execuție a lucrărilor publice.

Din punctul nostru de vedere această aplicaţia poate fi extinsă foarte mult, cu cel puțin următoarele două servicii:

 1. gestionarea oricărui tip de sesizări din partea cetățenilor, inclusiv implementarea unui mecanism de clasificare şi de urmărire a acestora direct din aplicație;
 2. implementarea unui mecanism de informare în timp real a cetățenilor de către autorități cu privire la diversele evenimente din oraș;

Ca exemplu, o notificare în timp real pe telefonul mobil despre o acțiune de reparație pe una sau mai multe artere principale la o oră încărcată din punct de vedere al traficului poate preveni aglomerarea suplimentară, cetățenii având posibilitatea să opteze din timp pentru rute alternative. Evident, acest tip de notificare este valabil pentru orice tip de eveniment:

 • situații de urgență (de exemplu, furtuna din 17 septembrie 2017);
 • activități de reparații pe diverse străzi;
 • diverse vizite oficiale;
 • activități culturale;

Având în vedere beneficiile evidente obținute pentru comunitate în eventualitatea preluării acestei aplicații și dezvoltare acesteia de către Primăria Municipiului Timișoara, de asemenea având în vedere resursele semnificative de care Primăria Municipiului Timișoara dispune în comparație cu grupul nostru de inițiativă, considerăm că această viziune a noastră despre dezvoltarea acestei aplicații poate să devină realitate și contăm pe pragmatismul dumneavoastră în acest sens.

Ca obsevație personala, preluarea aplicației dezvoltate de noi la stadiul actual permite în acest moment soluţionarea unor probleme reale fără o încărcare suplimentară a bugetului local, ca atare cu atât mai mult cred că demersul nostru ar trebui luat în considerare.

Ne dorim ca acest demers să nu se lovească de antagonisme de natură politică și că administraţia Timişoarei va lua decizia cea mai benefică pentru cetățeni și vă stăm la dispoziție pentru detalii ulterioare, ideal în cadrul unei discuții aplicată cu experți din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Cu stimă,

Alexandru Cadar,

președinte Filiala Timișoara a Uniunii Salvați România


Propunerile USR pentru bugetul din 2018 al Timișoarei:


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019 sunt aici.