USR propune pentru bugetul din 2019: Clinică veterinară mobilă pentru sterilizarea animalelor

USR propune pentru bugetul din 2019: Clinică veterinară mobilă pentru sterilizarea animalelor

Sursa foto: Pixabay

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  Clinică veterinară mobilă pentru sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor de rasă comună, cu stăpân
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Protecția animalelor
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  3 – 6 luni
 4. Valoarea estimată a investiției:
  65.000 Euro+TVA, pentru achiziția clincii mobile
  50-70 lei/animal sterilizat; pentru 1000-1500 de animale sterilizate anual, se estimează 70.000 – 105.000 lei/an

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

SCOP: Creșterea capacității autorităților publice de a asigura suport deținătorilor de câini și pisici, de rasă comună, în vederea limitării cazurilor de abandon a puilor în spațiile publice și a efectelor asupra gradului de siguranță a copiilor și adulților.

OBIECTIVE:

 • Dezvoltarea capacității autorităților publice – Primăria Municipiului Timișoara – de a asigura servicii de sterilizare gratuită pentru deținătorii de câini și pisici de rasă comună în șase luni de la aprobarea proiectului prin Hotărâre de Consiliu Local.
 • Dezvoltarea capacității de colaborare a autorităților publice – Primăria Municipiului Timișoara – cu cabinetele veterinare private, Facultatea de Medicină Veterinară și ONG-uri ce activează în domeniul protecției animalelor pentru asigurarea serviciilor de sterilizare și limitarea abandonului puilor în spațiile publice.

2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

 • Capacitate scăzută a autorităților publice în a limita prezența pe spațiul public a câinilor și pisicilor fără stăpân, prezență cu efecte directe asupra siguranței copiilor și adulților.
 • Una dintre cauzele apariției animalelor fără stăpân, în spațiile publice, provine din abandonul puilor. Înmulțirea necontrolată a animalelor de rasă comună, deținute de persoane fizice, este strâns legată de capacitatea financiară scăzută a deținătorilor de a asigura sterilizarea acestor animale, situație care conduce la abandonul puilor, cel mai adesea pe domeniul public. Plecând de la acest aspect, o soluție pentru a limita acest fenomen este suportarea din bugetul primăriei a costurilor cu sterilizarea animalelor cu stăpân, fără pedigree.
 • Deși în conformitate cu art.13 din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, proprietarii animalelor de companie care deţin animale de rasă comună, inclusiv metişii acestora, au obligaţia sterilizării lor, neefectuarea acesteia fiind sancţionată contravenţional cu amendă cuprinsă între 5.000-10.000 lei, se constată că nu se ating rezultatele așteptate, din motive care nu țin de scopul acestei propuneri.
 • Propunerea este ca serviciile de sterilizare să fie asigurate, gratuit, de către autoritatea publică, iar în cazul refuzului de către deținător să se aplice prevederile legii mai sus menționate.
 • În conformitate cu prevederile Legii de protecţie a animalelor nr. 205/2004, şi ţinând cont de prevederile art. 41 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân „consiliile locale pot subvenţiona total sau parţial sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora aflaţi pe raza unităţii administrativ-teritoriale (…)
 • Achiziționarea unei clinici veterinare mobile este prevăzută și în Hotararea Consiliului Local 146/14.03.2013 privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din municipiul Timişoara şi a animalelor de companie: „În mod alternativ, Municipiul Timişoara poate dispune alocarea de fonduri pentru achiziţionarea şi funcţionarea unei clinici mobile pentru sterilizarea câinilor cu şi fără deţinător. În acest caz, acţiunile de intervenţie de urgenţă, tratament, sterilizare, vaccinare şi identificare vor fi efectuate şi cu ajutorul clinicii mobile dotată cu instrumentarul, produsele farmaceutice de uz veterinar şi consumabilele medicale veterinare necesare. Funcţionarea clinicii mobile pentru sterilizarea animalelor de companie va respecta exigenţele prevăzute de legislaţia sanitară-veterinară sub aspectul autorizării funcţionării şi va fi deservită de către medici veterinari de liberă practică înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari.”

3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

 • Sterilizarea gratuită, în special a femelelor, va contribui semnificativ la scăderea numărului de câini și pisici abandonați pe domeniul public.
 • Orașul va fi mai sigur și mai curat pentru locuitorii lui.
 • Reducerea considerabilă a numărului de câini și pisici fără stăpân de pe domeniul public; controlul înmulţirii animalelor în urma montelor nesupravegheate şi masivul abandon al puilor pe spaţiul public.
 • Creșterea siguranței copiilor și adulților, în perciol să fie agresați de câinii fără stăpân.
 • Conștientizarea populației în privința importanței sterilizării, ca fiind cea mai umană metodă de gestionare a populației canine și feline de rasă comună.
 • Evitarea abandonării puilor.

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Achiziția unei ambulanțe veterinare mobile, dotată corespunzător cu echipamente de sterilizare. Ambulanța veterinară mobilă poate staționa perioade determinte de timp în cartierele orașului – locația, perioada de staționare, precum și posibilitățile de programare se vor aduce din timp la cunoștința populației de către autorități;
 • Achiziția serviciilor de sterilizare- contracte/protocoale de prestări servicii cu medici de medicină veterinară înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari/Facultatea de Medicină Veterinară (practică pentru studenți);
 • Alocarea fondurilor necesare pentru desfășurarea programului de sterilizare gratuită;
 • Organizarea activității de sterilizare.
 • Achiziționarea unei clinici veterinare mobile, dotată cu echipamentul necesar pentru sterilizarea câinilor și pisicilor, cu precădere a femelelor.
 • Costurile estimative ale unei astfel de intervenţii chirurgicale se ridică la aproximativ 50-70 lei/animal și vor fi suportate integral din bugetul alocat „Programului de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân”, implementat odată cu această propunere de proiect;
 • Programul de sterilizare gratuită este dedicat proprietarilor de animalelor de companie care deţin animale de rasă comună, inclusiv metişii acestora.

Propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019 :


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2018 sunt aici.

USR propune pentru bugetul din 2019: Mobilier urban în Piața Libertății

USR propune pentru bugetul din 2019: Mobilier urban în Piața Libertății

În fotografie un city tree (copac urban). Sursa: cities-today.com

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  CYBERSPACE/GREENSPOT în Piața Libertății
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Smart city/ Green city
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  12 luni
 4. Valoarea estimată a investiției:
  3 x 20.000 euro/city tree (copac urban) + 2 x 25.000 euro/solar tree (copac solar) = 110.000 euro

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

SCOP: Transformarea Timișoarei într-un oraș smart, sustenabil și rezilient (= oraș capabil să facă față unor situații nefavorabile, adaptabil la modificări climatice, trafic, poluare, etc.)

OBIECTIVE SPECIFICE:
Proiectul își propune să contribuie la:

 • reducerea poluării;
 • eficientizare energetică;
 • rezistența la schimbări climatice și la poluare;
 • îmbunătățirea vieții;
 • îmbunatățirea a sănătății;
 • îmbunătățirea condițiilor de locuire;
 • creșterea atractivității orașului;

2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

Orașele viitorului vor fi smart, sustenabile și reziliente; smart cities- considerate până nu demult SF uri- devin rapid o realitate pe glob. În acest context, Timișoara, locul unde s-a montat – în 2014 – primul copac solar inteligent, trebuie să fie lider în ceea ce privește un viitor urban incluziv și accesibil, trebuie devină un exemplu de bune practici  în dezvoltarea comunității creativ inteligente.


3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

Piața este un spațiu public, un loc simbolic al unui oraș. Potrivit Project for Public Spaces (PPS), spațiile publice trebuie să aibă următoarele calități: atractivitate socială, diversitate funcțională, accesibilitate, confort și imagine urbană de calitate. Piața Libertății, veriga de legătură între Piața Unirii și Piața Victoriei, se va transforma într-un Green Spot, va avea o nouă menire de spațiu deschis unde oamenii se pot aduna, interacționa și experimenta.

solar tree copac solar
Solar tree (Copac solar)

Solar trees (Copacii solari) sunt:

 • smart
 • ecologici
 • sociali
 • funcționali
 • mobili
 • au dotări tehnice de vârf:
  • prize USB
  • router WI-FI
  • iluminat public controlat prin Bluetooth
  • stație meteo urbană
city tree copac urban timișoara
City tree (copac urban)

City trees (Copacii urbani) sunt alcătuiți din mușchi combat eficient poluarea absorbind CO2, oxizii de azot și materii particulate. Un singur copac urban absoarbe 250 de grame de materii particulate /zi și 240 de tone de CO2 pe an, nivelul de purificare al aerului fiind echivalent cu cel al 275 de copaci/an; un copac compensează anual poluarea a 417 masini.

City trees sunt sustenabili și high tech, au senzori ce monitorizează umiditatea solului, temperatura, calitatea apei și a solului; au panouri solare ce alimentează senzorii, colectează apa de ploaie ce va uda solul la nevoie.


4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Stabilirea arhitecturii Cyber Space-ului din Piața Libertății.
 • Achiziționarea și montarea celor 2 copaci inteligenți.
 • Achiziționarea și montarea celor 3 city trees.
 • Organizarea personalului de întreținere și supraveghere.
 • Promovarea conceptului.

Propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019 :


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2018 sunt aici.

USR propune pentru bugetul din 2019: Modernizarea Pieței Badea Cârțan

USR propune pentru bugetul din 2019: Modernizarea Pieței Badea Cârțan

Sursa foto: Stefan Hanke, MarktHalle – Regensburg

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  Piața Badea Cârțan – o nouă viziune*
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Regenerare urbană, Mobilitate
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  24 luni
 4. Valoarea estimată a investiției:
  depinde de numărul de etaje și al locurilor de parcare oferite; un proiect similar din Regensburg, Germania (aflat în imaginea de mai sus), în care s-au construit pe structura metalica 720 de locuri de parcare, a costat 4,7 milioane €

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

SCOP: Transformarea pieței Badea Cârțan într-un ansamblu de spații comerciale cu multiple funcțiuni adresabile nevoilor unui comerț modern, exigențelor unei dezvoltări urbane moderne și sustenabile, cu facilități sporite de staționare pentru clienți.

OBIECTIVE:

 • Dezvoltarea programului de soluții arhitecturale privind zona piața Badea Cârțan;
 • Implementarea soluției arhitecturale care întrunește cele mai bune condiții privind dezvoltarea durabilă a zonei; transformarea pieței Badea Cârțan într-un spațiu modern, în care să fie integrate atât o zonă de desfacere a produselor agro-alimentare, cât și o parcare supra-etajată.

2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

 • Capacitate insuficientă pentru asigurarea în condiții optime a spațiilor pentru comercianți (comercianți instalați pe trotuare, tarabe situate în afara perimetrului pieței);
 • Condiții improprii pentru desfacearea și comercializarea mărfurilor;
 • Dificultăți de trafic în zona pieței cauzate de lipsa locurilor de parcare (benzile de trafic auto sunt parțial ocupate de autovehicule staționate/parcate aparținând clienților pieței, linia de tramvai în comun cu carosabilul produce ambuteiaje la orele de vârf);
 • Aspect urbanistic cu impact negativ asupra vizitatorilor, turiștilor, etc.

3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

 • Dezvoltarea infrastructurii orașului – construcție modernă, multifuncțională, cu facilități de comerț pentru producătorii agricoli, pentru alte tipuri de comerț, dar și facilități de parcare;
 • Conditii modene atât pentru comerțul cu produse alimentare, cât și pentru clienți;
 • Atragerea micilor producatori si a asociatiilor familiale pentru vanzarea produselor alimentare prin punerea la dispoziție a unor facilități adecvate comerțului civilizat;
 • Prioritizarea transportului in comun;
 • Fluidizarea traficului auto;
 • Soluție urbanistică care ține cont de dezvoltarea durabilă a zonei;
 • Posibilitate de dezvoltare a soluțiilor de creștere a accesibilității pentru persoane cu dizabilități.

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 1. Inițierea și susținerea unui concurs de soluții de arhitectură;
 2. Implementarea soluției câștigătoate: studiu de fezabilitate, proiect de arhitectură și proiect tehnic;
 3. Contractarea unui constructor și realizarea ansamblului architectural câștigător.

* ideea ar putea fi implementată și pentru alte piețe din oraș: Piața Nouă, sau Piețele din cartierele Soarelui și Girocului


Propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019:


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2018 sunt aici.

USR propune pentru bugetul din 2019: Tomograf pentru arbori

USR propune pentru bugetul din 2019: Tomograf pentru arbori

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

 1. Titlul propunerii:
  Echipamente de diagnoză pentru arborii urbani
 2. Domeniul de aplicabilitate:
  Spații verzi , Locuri de joacă
 3. Durata estimată de implementare a propunerii:
  3 luni
 4. Valoarea estimată a investiției:
  Tomograf Arborsonic 3D cu 12 canale 30.550 lei
  Șubler Digital ArborSonic– 1600 mm 7.520 lei
  Detector de rădăcină (extensie a Arborsonic 3D) 3.055 lei
  Tester pentru smulgere 12.643 lei
  Elastometru cu 2 senzori (extensie la Tester pentru smulgere) 7.144 lei
  Dispozitiv de tragere pentru diam< 1 m inclusiv cabluri (extensie la Tester pentru smulgere) 2.303 lei
  Dispozitiv de tragere pentru diam> 1 m inclusiv cabluri (extensie la Tester pentru smulgere) 3.055 lei
  Training pentru folosirea dispozitivelor și interpretarea datelor: gratuit (în zona a 1000 km)
  TOTAL echipare de bază 53.768 lei
  TOTAL echipare, inclusiv extensii 66.270 lei

DESCRIEREA PROPUNERII

1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice ale propunerii de proiect:

SCOP: Creșterea calității factorilor de mediu în Timișoara prin îmbunătățirea măsurilor de gestionare a arborilor urbani;

OBIECTIV GENERAL:

Îmbunătățirea măsurilor de gestionare a vegetației arboricole urbane prin folosirea de echipamente și software-uri specializate în diagnoza și evaluarea riscurilor arborilor și pregătirea personalului de specialitate din Direcția de Mediu a Primăriei Municipiului Timișoara;

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Achiziționarea echipamentelor necesare: tomograf 3D ArborSonic- 1 buc., șubler Digital ArborSonic- 1 buc., detector de rădăcină- 1 buc., tester pentru smulgere cu echipare completă (inclusiv extensii)- 1 buc.;
 • Pregătirea a minimum 4 angajați (minimum 2 ingineri specializați în gestionarea vegetației din spațiul urban) din cadrul Direcției de Mediu a PMT pentru folosirea echipamentelor și a software-ului aferent și pentru interpretarea datelor;

2. Contextul și justificarea inițierii proiectului:

În prezent există o mare diferență între datele aferente vegetației urbane din Timișoara deținute de administrația publică în bazele de date precum Cadastrul verde și Registrul local al spațiilor verzi (înregistrate în perioada 1999- 2004), folosite în gestionarea fondului arboricol și indicatorii cantitativi și calitativi reali, la zi, ai acesteia;

Metodele actuale de evaluare ale vegetației arboricole aplicate de specialiștii Direcției de Mediu din cadrul PMT sau de către experții/ specialiștii externi contractați de PMT pentru aceste servicii sunt depășite, având un nivel de precizie scăzut;

Cea mai utilizată metodă actuală, analiza vizuală a exemplarelor de arbori urbani este subiectivă și de cele mai multe ori conduce la o evaluare greșită a riscului pe care arborii îl reprezintă (tree risk assessment). Implicit măsurile aplicate pentru gestionare arborilor sunt incorecte, uneori radicale, pierzându-se astfel o importantă parte a fondului arboricol urban matur.

Măsurile incorecte de gestionare aplicate vegetației arboricole urbane are un impact considerabil asupra scăderii calității factorilor de mediu prin pierderea arborilor datorită factorilor antropici (extrageri nejustificate, tăieri incorecte în coroană) sau naturali (ruperi, smulgeri ale arborilor în caz de condiții meteo extreme);

Vegetația arboricolă este un important furnizor de servicii ecosistemice ceea ce influențează direct sănătatea și bunăstarea locuitorilor urbei, astfel: scăderea fondului vegetal arboricol matur la nivelul Timișoarei influențează printre altele climatul local, creșterea gradului de poluare, arborii având un rol esential în absorpția noxelor, creșterea stresului urban, vegetația având un rol psihorelaxant, creșterea riscurilor pentru sănătatea locuitorilor și scăderea atractivității generale a orașului;

La ora actuală nu există un plan de monitorizare/gestionare a arborilor cu valoare cultural-istorică excepțională (ex. stejarii din Piața Libertății; stejarii din Parcul Copiilor, stejarii din Parcul Coronini, exemplarele de platan din perioada Habsburgilor), aceste exemplare având nevoie de o monitorizare permanentă și de măsuri specifice de conservare/ gestionare/, pierderea acestora având un impact deosebit asupra patrimoniului cultural (inclusiv horticol) orașului;


3. Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect:

BENEFICII DIRECTE:

 • Creșterea gradului de pregătire a personalului Direcției de Mediu din cadrul PMT în vederea folosirii echipamentelor și software-urilor specifice (4 persoane, min. 2 ingineri specializați în gestionarea vegetației din spațiul urban);
 • Îmbunătățirea metodelor de evaluare a calității arborilor urbani din Timișoara;
 • Folosirea unor date reale pentru evaluarea stării arborilor urbani și în evaluarea riscului pe care aceștia îl reprezintă;
 • Îmbunătățirea planurilor de getionare ale vegetației arboricole urbane;
 • Scăderea pierderilor de fond vegetal arboricol matur pe teritoriul administrativ al Timișoarei;
 • Îmbunătățirea calității factorilor de mediu din Timișoara;

4. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Achiziționarea echipamentelor pentru diagnoza arborilor urbani;
 • Parcurgerea modulelor de training pentru personalul desemnat din Direcția de Mediu a PMT;
 • Realizarea unui plan de gestiune, prioritizarea realizării diagnozelor/ monitorizării fondului vegetal matur și cu valoare cultural-istorică excepțională;

Propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2019:


Toate propunerile USR pentru bugetul Timișoarei din 2018 sunt aici.

Creșterea taxelor pentru timișoreni este o măsură luată din disperare. USR propune alternative.

Creșterea taxelor pentru timișoreni este o măsură luată din disperare. USR propune alternative.

Domnul Nicolae Robu dorește creșterea impozitului auto și a celui pe clădirile nerezidențiale deținute de persoanele juridice cu 50% – adică maximumul permis de lege.

USR Timiș consideră că această măsură dorește să mascheze o administrație incompetentă. Creșterea acestor taxe are ca unic scop umplerea golurilor din bugetul Primăriei.

Primăria Municipiului Timișoara (PMT) are datorii atât față de firmele din subordine, cât și față de societățile ce efectuează lucrări publice. Aceste datorii demonstrează incompetența aparatului administrativ condus de domnul Robu. Nu putem să nu ne întrebăm „Unde se duc banii? Sunt oare toți folosiți inteligent și într-un mod chibzuit?

Edilul Nicolae Robu a declarat public:

În Timișoara nu se va majora niciun impozit local, prin decizii ale primăriei, câtă vreme voi fi eu primar. Eu sunt un liberal autentic și, implicit, un adept al fiscalității reduse, al ideii că banii trebuie să rămână, în cât mai mare măsură cu putință, la cei ce îi produc.

Aceasta este cea mai transparentă și publică formă de ipocrizie. Spui una și faci alta. Bineînțeles că ar exista varianta accesării Fondurilor Europene pentru diverse proiecte de dezvoltare a orașului, dar acest lucru ar însemna efort și muncă din partea echipei de la Primărie. Cu siguranță este mai ușor să crești taxele cu o semnătură și să-ți acoperi găurile bugetare generate prin proasta gestionare a finanțelor orașului.

Domnule Primar, Timișoara ar vrea să vorbiți mai rar despre vaporașe sau fântâni de milioane de euro. Am dori să auzim mai multe despre cum ați reușit în acești 6 ani de mandat să optimizați cheltuielile din banul public, ca un Liberal Autentic cum vă prezentați.

CE PROPUNE USR

 • Dacă scopul este creșterea sumelor din vistieria primăriei, recomandăm întâi soluția liberală, anume o conducere mai eficientă a instituției și mai puține societăți care să îi căpușeze bugetul.

O colaborare mai strânsă cu STPT și Colterm, pentru a le ajuta să se autosusțină și deci să nu mai înghită sume uriașe de la PMT (STPT și-a făcut în 2018 bugetul pe subvenții de 90 milioane lei și Colterm a primit o majorare de capital de 83 milioane lei în 2016).

Suntem 100% siguri că toți timișorenii doresc o administrație mai cumpătată, care să facă mai multe cu banii pe care îi are.

 • Dacă scopul este descongestionarea traficului, problema are soluții mult mai bune.

Soluția 1
În primul rând, transportul în comun din Timișoara este o glumă. Există câteva linii de autobuz care funcționează rapid și eficient, dar în afară de acestea situația este dezastruoasă.

Normal că orașul se umple de mașini în momentul în care ești dependent de acestea. Tramvaiele sunt neîncăpătoare și nepunctuale. Liniile de autobuz nu acoperă corect orașul și nu îți dau posibilitatea de a ajunge dintr-o parte în alta a orașului într-un timp decent.

Cine are de pierdut din asta? Toți timișorenii. Suntem obligați să folosim mașina zi de zi, pentru a nu pierde ore întregi așteptând un mijloc de transport care nu mai vine. Asta se traduce în multe mașini vechi care ne aglomerează șoselele și ne blochează în trafic.

Avem nevoie de un transport public modern: punctual, curat, sigur și rapid. Iar acest lucru se poate face, după cum au demonstrat multe orașe din Vest, dar și unele din țară. Soluțiile există deja, dar avem nevoie și de oameni dornici să le implementeze.

Soluția 2

Extinderea Timpark pe alte străzi și creșterea taxelor de parcare din zonele cele mai aglomerate.

Acest lucru va redistribui puțin densitatea traficului din unele zone și va încuraja la rândul lui folosirea transportului în comun.

De asemenea, aceste taxe vor fi plătite de toți cei care folosesc infrastructura orașului, nu doar de timișoreni. Este o măsură testată peste tot în lume, inclusiv în București și Cluj. Nu este o măsură care să ne bucure, dar este necesară. În unele zone din Complexul Studențesc nu există suficient loc pentru a intra cu o mașină de pompieri. Asta este o problemă care trebuie rezolvată.

Soluția 3

Supra-impozitarea celei de-a 2-a mașini. Ideea este simplă. O mașină este o necesitate, a doua nu mai este la fel de necesară. Dar ca să fie o măsură etică, e nevoie ca întâi să creăm alternative fiabile și plăcute la mașina personală. Dar în loc să ia măsuri pentru descongestionarea traficului, tot ce face actuala administrație este să lărgească șosele și să reabiliteze pasaje, lucruri care te obligă să circuli și mai mult cu mașina.

Ce se întâmplă acum cu banii din parcări?

Societatea de Drumuri Municipale (SDM) a strâns aprox. 7 milioane de lei în 2017. A făcut parcări de 1 milion, iar pe restul i-a vărsat la bugetul local.

Dacă USR ar gestiona orașul: SDM ar strânge mai mulți bani; ei ar putea fi investiți în locuri de parcare (de exemplu: parcarea supra-etajată de la Openville a costat 12,6 milioane euro pt 910 locuri de parcare, așadar aprox. 14.000 euro/loc de parcare; tariful e de 3 lei ora), dar și în alternative de transport (mijloace de transport moderne, piste de biciclete, trotuare) ori amenajarea de spații verzi/parcuri.

Soluții există mai multe decât acestea. Dar au în spate o viziune pe termen lung. Administrația locală nu se comportă ca un organ competent care iubește orașul și locuitorii acestuia. În actuala primărie, singura viziune e statuia monumentală a domnului Robu.

Alexandru Cadar,
președinte USR Timișoara

Ce propune USR Timișoara pentru a amplasa cablurile de comunicații în subteran

Ce propune USR Timișoara pentru a amplasa cablurile de comunicații în subteran

Cablurile aeriene sunt inestetice în toate zonele orașelor, dar mai ales în centrul istoric, unde formează un adevărat păienjeniș pe faţadele clădirilor. Primăria susținea încă de acum un an și jumătate că, cel puțin în zona pietonală reabilitată, va ajunge la o înțelegere cu operatorii ce dețin aceste cabluri de comunicații pentru a le introduce în subteran. Dar, așa cum se vede din poza de mai jos, ele încă mai atârnă de la o clădire la alta. Există legislaţie naţională clară privind obligativitatea introducerii cablurilor de comunicaţii în subteran. Avem și o Hotarare a Consiliului Local – 419/16.10.2015 – privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează mutarea reţelelor de comunicaţii în subteran. Există exemple de bună practică în orașele europene: canale tipizate, cu cămine de vizitare, pentru introducerea/retragerea/mentenanţa acestor cabluri.

Cabluri pe stâlpi în Piața Libertății Timișoara
Cabluri pe stâlpi în Piața Libertății Timișoara

Ce se intâmplă în Timișoara cu cablurile aeriene

 • Primăria notifică firmele de cablu ca într-un termen scurt, să le introducă în subteran pe străzile unde se fac lucrări de reabilitare;
 • Firmele de cablu nu se conformează notificărilor primate de la Primărie. Ultimul exemplu, Bd. Mihai Viteazu. Motivele pot fi diverse: termenul scurt, necesitatea de a colabora cu concurenţa, nepăsarea, precedentele, etc.
 • Cablurile sunt tăiate cu ghilotina, din dispoziţia Primăriei. Cetăţenii sunt afectaţi, firmele de cablu, nevoite să facă eforturi suplimentare pentru a asigura funcţionalitatea reţelelor;
 • Nu cunoaștem dacă, odată cu notificarea, firmelor le-a fost impusă și o soluţie constructivă pentru ducerea cablurilor în subteran;
 • Se pare că în unele zone, soluţia adoptată de firme a fost de tip tubulatură, peste care ulterior s-a turnat asfalt, cu avantajul că soluţia este relativ ieftină și rapidă, dar presupune din nou spargerea, în cazul unor lucrări de intervenţii; Ne întrebăm și cum ar putea avea acces la această tubulatură un nou operator.

Există însă și exemple de bună practică în Timișoara; domnul Nicolae Robu ne explica în primăvara lui 2017:

În centrul vechi, când s-au făcut reabilitările s-au făcut și canale, dar nu sunt deloc introduse cablurile. Din ce știu eu, acum avem solicitări de la operatori, s-a făcut o comisie, analizăm și din martie începem, cu toți operatorii, să introducem cabluri. Sunt canalele de comunicații făcute deja, cu un robot se trage cablul până la următoarea cameră de vizitare. Eu încerc să ajungem cu toții la o înțelegere, sunt foarte multe date tehnice, dar unde avem canale de comunicații se poate

Ce propune USR Timișoara pentru a îngropa cablurile aeriene în subteran

 • Toate proiectele de reabilitare trotuare/străzi să conţină, obligatoriu, și canale subterane tipizate, cu cămine de vizitare, pentru pozarea cablurilor de telecomunicaţii;
 • Aceste canale subterane (există tipizate) pot fi acoperite cu dale (de preferat) sau chiar cu asfalt, în condiţiile în care sunt prevăzute și cămine de vizitare;
 • Firmele de cablu vor plăti Primăriei o taxa pentru utilizarea acestor canale, din care se vor recupera investiţiile făcute cu aceste canale subterane;
 • Chiar dacă va mai dura până vor exista canale continue/conectate pentru cabluri, în toate zonele orașului, soluţia poate fi aplicată pe străzile pe care se fac lucrări de reabilitare;
 • Ni se pare de neînţeles cum de nu s-a implementat deja acestă soluţiei, în condiţiile în care în multe zone ale orașului au avut loc intervenţii la trama stradală.
USR propune un model de bune practici pentru transparentizarea contractelor publice

USR propune un model de bune practici pentru transparentizarea contractelor publice

În ultimul trimestru al anului trecut ne-am străduit să convingem autoritățile locale să adopte un model eficient de bune practici de contract management și de comunicare externă.

Ce informații din contracte trebuie prezentate cetățenilor

Pe scurt, am propus Primăriei Timișoara să impună tuturor firmelor angajate în implementarea lucrărilor din bani publici trimiterea lunară a unui raport standardizat de stare. Minimumul de informații care trebuie să se regăsească în acest raport sunt următoarele, în funcție de stadiul implementării contractului:

 1. parțile contractactuale implicate;
 2. număr de contract, valoare contract;
 3. data de începere a lucrarilor;
 4. data de finalizare a acestora, data actualizată conform evoluției contractuale adică să includă, acolo unde este cazul, noile termene contractuale conform actelor adiționale de prelungire a termenelor contractuale;
 5. prezentarea graficului de implementare cu progresul actualizat, inclusiv cu prezentarea progresului lunar, grafic care să conțină maxim 5 etape intermediare (”major milestones”);
 6. situația recepțiilor de terminare a lucrărilor, exprimarea valorii finale a contractului în procente și valoare absolută comparativă cu valorile inițiale din contract;
 7. situația decontărilor la zi exprimată în procente și valoare absolută relativ la valoarea contractuală;

Din motive de eficiență, formatul acestui raport trebuie să fie în mod obligatoriu unul unitar, impus de Primărie.

Cum ar putea fi prezentate informațiile din contractele publice

De asemenea, am propus administrației locale din Timișoara să implementeze în paralel o aplicație publică dedicată monitorizarii lucrărilor publice, aplicație care să permită utilizatorilor accesul rapid la toate documentele contractuale relevante, inclusiv la aceste rapoarte de stare pentru fiecare obiectiv monitorizat și, de asemenea, să permită documentarea progresului din teren prin încărcarea de fotografii relevante şi posibilitatea de semnalare a unor eventuale nereguli.

Avantajele implementării unei astfel de metodologii de lucru sunt evidente:

 1. monitorizarea în mod eficient a tuturor șantierelor deschise, cu indicatori reali pentru măsurarea progresului din teren;
 2. transparentizarea și eficientizarea comunicarii externe cu toate grupurile interesate (presă, cetățeni, reprezentanți din spațiul civic), cu efect imediat în reducerea substanțială a numărului de cereri de informații în baza legii 544/2001 și, implicit, degrevarea semnificativă a resurselor Primăriei de la această activitate;
 3. transparentizarea actului de guvernare local cu privire la activitățile de contract management pentru lucrările executate din banii publici;
 4. eficientizarea procedurilor de lucru în mediul intern, deoarece toate direcțiile de lucru ale Primăriei ar avea accces imediat la informația contractuală relevantă;

Și, pentru ca lucrurile să fie și mai clare, colegul nostru Călin Badiu a creat printr-un efort personal un exemplu de astfel de aplicație, pe care USR Timisoara a oferit-o în mod gratuit autoritătilor locale.

Deși rezultatul acțiunilor noastre îl cunoașteți sau cel puțin îl puteți intui, știți oare cât ar dura ca o astfel de metodologie de lucru să devină practică curentă în Primăria Timișoara? Sau chiar la Consiliul Județean Timiș? Maximum 3 luni. Cu o singură condiție: cu altfel de oameni la conducerea instituților.

Concursurile de arhitectură, soluția modernă pentru proiectarea complexurilor sportive din Timișoara

Concursurile de arhitectură, soluția modernă pentru proiectarea complexurilor sportive din Timișoara

USR Timișoara apreciază ca fiind pozitivă și îmbucurătoare intenția Primăriei de a demara proiectele complexurilor sportive din zonele Lipovei și Buziașului. În același timp, noi considerăm că e necesar ca Municipalitatea să respecte toate etapele legale ce trebuie parcurse în astfel de situații: elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ului) și organizarea unui concurs de soluții. În absența acestui concurs, prin încredințarea directă a unor astfel de proiecte sau chiar în urma unei licitații, există riscul să rezulte produse de arhitectură mediocre, complet inadecvate rigorilor de dezvoltare ale unui oraș cu aspirații europene cum este Timișoara. Abordarea acestor proiecte într-o notă pompieristică, frecvent practicată de actuala administrație, riscă să ne pună în fața unor noi fapte împlinite, ale căror caracteristici estetice și funcționale nu doar că ar putea lăsa mult de dorit, dar vor fi și foarte dificil de corijat în perspectivă.

Imediat ce domnul Robu ne-a anunțat că nu și-a uitat, totuși, promisiunile făcute în campania electorală din 2012 și că a lansat proiectarea pentru două dintre cele patru bazine de înot promise atunci, aparatul administrativ al Primăriei Municipiului Timișoara a decis că își poate îngădui să eludeze o serie de prevederi legale. Așa se face că s-a sărit peste etapele normale unor astfel de proiecte: elaborarea PUZ-ului (care ar fi impus organizarea unor dezbateri publice), precum și organizarea unui concurs care să garanteze faptul că aceste investiții nu se vor finaliza printr-un fiasco total, similar situației petrecute în cazul bazinului inaugurat și imediat închis din Lugoj. De altfel, investiția din Lugoj, conform articolelor de presă din perioada respectivă, a făcut obiectul unei anchete a procurorilor DNA, pentru nenumăratele discrepanțe descoperite între proiect și realitate. În acest context, considerăm că nu este deloc lipsit de importanță să atenționăm public asupra faptului că această investiție are un element comun cu investițiile anunțate acum: proiectantul.

Atât în cazul bazinului din Lugoj, cât și în cazul bazei sportive din Calea Lipovei și al recent anunțatului complex din Calea Buziașului, serviciile de proiectare au fost atribuite prin licitație către firma Rheinbruke SRL. Bazinul din Lugoj, alimentat cu apă direct din Timiș, a devenit celebru în România prin mocirla ce l-a umplut încă de la inaugurare. Din acest motiv, susținem că sistemul de licitații pe care Primăria Timișoarei îl favorizează în detrimentul concursului de arhitectură, riscă să ne pună în situația ca un viitor stadion al orașului, dar și două importante baze sportive să fie proiectate de un birou de proiectare care, potrivit datelor înregistrate la Registrul Comerțului, opera, la sfârșitul anului 2017, cu doar patru angajați.

Probabil că primarul Nicolae Robu va relua, așa cum a făcut-o de nenumărate ori, aceeași placă: este greu să organizezi concursuri de arhitectură, procedurile consumă timp. Să nu uităm însă că aceste proiecte au fost demarate după șase ani de așteptări. Șase ani în care Primăria Timișoara nu a organizat niciun concurs de arhitectură important, în timp ce Clujul a bifat peste 10 concursuri pentru cele mai importante obiective de investiții ale sale. Cel mai recent exemplu în acest sens constă în desemnarea, cu numai câteva zile în urmă, a câștigătorilor concursului de reamenajare a Parcului Feroviarilor. De menționat participare extinsă, la nivel național și chiar internațional, de care se bucură toate concursurile organizate de Primăria Clujului.

În contextul în care concursul de soluții (singura procedură care poate facilita și asigura calitatea temelor de urbanism și arhitectură) a fost „sărit” deja de Primăria Municipiului Timișoara în favoarea unei banale proceduri de licitație (procedură al cărei singur criteriu de selecție este prețul cel mai mic), USR Timișoara își exprimă îngrijorarea în ceea ce privește modul în care vor fi derulate viitoarele etape ale acestor două proiecte.

Ne exprimăm speranța că Primăria Timișoara va înțelege că este absolut necesar să ofere toate informațiile necesare referitoare la implicațiile urbane ale acestor investiții. Ar arăta un minimum de respect pentru cetățeni. De asemenea, ne așteptăm ca Primăria să demareze, în acord cu prevederile legislației în vigoare, proceduri de elaborare a unor PUZ-uri și PUD-uri (planuri urbanistice de detaliu), cu respectarea etapelor de transparență și consultare a populației. Locuitorii din imediata vecinătate trebuie să cunoască modul în care calitatea vieții lor poate fi afectată de aceste două proiecte. Responsabilitatea administrației locale este cu atât mai mare cu cât cetățenii acestui oraș vor achita firmei Rheinbruke SRL suma de 143.500 lei pentru investiția din zona Lipovei, respectiv suma de 345.100 lei pentru cea din zona Buziașului.

În final, încă un detaliu pe care îl semnalăm cu legitimă îngrijorare responsabililor din Primăria Timișoara care coordonează derularea acestor proiecte: firma Rheinbruke SRL, care a câștigat aceste licitații, este apropiată celebrei Stareto SRL, cele două firme participând împreună și la licitația pentru auditarea energetică a Casei Poporului. Da, aceeași Stareto SRL care a reabilitat și porțile de la intrarea în Timișoara, inclusiv aceea a cărei prăbușire a cauzat în toamna anului trecut moartea unui tânăr în timpul furtunii care s-a abătut atunci asupra orașului nostru. Să avem oare de-a face cu un lanț al slăbiciunilor sau cu niște coincidențe care nu pot fi, totuși, trecute cu vederea?